Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef, Dansk Byggeri:
Godt arbejdsmiljø kræver at vi ændrer adfærd

GetImage
Foto: Pressefoto/Dansk Byggeri
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Dansk Byggeri havde fokus på adfærd på byggepladserne på deres årlige arbejdsmiljøkonference. Brancheorganisationen vejledte i, hvordan man som arbejdsgiver kan tage den svære samtale om medarbejderes misbrug af narkotika, som ifølge Dansk Byggeri er blevet en reel udfordring på de danske byggepladser.

FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION har udråbt 2019 til at stå i arbejdsmiljørepræsentanternes tegn. Det er vi glade for i Dansk Byggeri. Vi kæmper nemlig hver eneste dag, år efter år, for et godt arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

Vores daglige arbejde udmønter sig blandt andet i Dansk Byggeris årlige arbejdsmiljøkonference, som løb af stablen for 11. gang i år. Interessen for konferencen er stigende, og igen i år har vi slået deltagerrekord.

Dette er med til at vise, at arbejdsmiljø er på rigtig mange bygge- og anlægsvirksomheders dagsorden, og at rigtig mange af virksomheder vil arbejdsmiljøet. Det er også en af vejene til at finde svar på spørgsmålet: hvordan kan vi konkret og løbende forbedre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen?

I år på Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference var hovedtemaet adfærd. Her udvekslede arbejdsmiljø-professionelle fra virksomheder landet over erfaringer med hinanden, og blev gennem oplæg og workshops rådgivet i, hvordan virksomhederne kan skabe et godt arbejdsmiljø ved at ændre adfærd. Her blev der blandt andet sat fokus på nudging på byggepladserne, lærlinges indlæring, sundhedsvaner på arbejdet, og der blev givet konkrete redskaber videre.

ARBEJDSMILJØKONFERENCEN HANDLEDE OGSÅ om andet end adfærd. Vi i Dansk Byggeri vejledte i, hvordan man som arbejdsgiver kan tage den svære samtale om medarbejderes misbrug af narkotika, som desværre er blevet en reel udfordring på de danske byggepladser. I Dansk Byggeri lægger vi vægt på god og åben dialog med Arbejdstilsynet, hvilket også betød, at Arbejdstilsynet var med som oplægsholdere. Her blev de mødt med klapsalver for deres nye tilsynsmetoder, der skaber øget fokus på dialog.

Alt dette er med til at klæde de arbejdsmiljøprofessionelle godt på, så de kan drage hjem til deres virksomheder og forbedre arbejdsmiljøet. Så let er det dog ikke altid, da gamle vaner kan være svære at bryde. Adfærd knytter sig til den enkelte person, men ændring af adfærd skal ske i fællesskab.

I Dansk Byggeri har vi den overbevisning, at for at kunne udvikle og forbedre arbejdsmiljøet, skal både arbejdsgiver såvel som medarbejder se indad og løfte sin del af ansvaret for arbejdsmiljøet. Man har et personligt ansvar som medarbejder til at følge den instruktion og planlægning, arbejdsgiver stiller til rådighed.

Samtidig har arbejdsgiver det objektive ansvar for at have gjort alt for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne. Eller sagt med andre ord: For at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø er det helt centralt, at de to parter arbejder sammen og påtager sig ansvaret, som er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven.

I bygge- og anlægsbranchen er vi vant til at arbejde sammen på kryds og tværs af fag i byggeriet, så hvorfor bliver vi ved at med at bokse med udfordringer på arbejdsmiljøområdet?

DANSK BYGGERI ARBEJDER FOR at få arbejdsmiljø tænkt ind i alle byggeriets faser, for at komme de dårlige vaner til livs - også på tegnebrættet. Men vi kan ikke gøre det alene. Derfor er vi enige med fagbevægelsen og særligt 3F om, at arbejdsmiljø er noget, vi samarbejder om. Det gør vi blandt andet gennem Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge- & Anlæg (BFA BA), der udarbejder specialiserede vejledninger om godt arbejdsmiljø til hele bygge- og anlægsbranchen.

Vi udgiver i samarbejde med 3F avisen ’Under Hjelmene’, der sætter fokus på byggeriets arbejdsmiljø. Vi har ligeledes løbende dialog med Arbejdstilsynet, og sammen driver vi Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS), hvor i alt 11 konsulenter kører rundt på byggepladserne og hjælper med at sætte fokus på arbejdsmiljøet.

Der findes ingen perfekt opskrift på, hvordan man kan forbedre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen fra den ene dag til den anden. Men ved hjælp af samarbejde på tværs af fag og organisationer, kan vi rykke ved de dårlige vaner, og derved forbedre arbejdsmiljøet for os alle.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR