Kommune: Nu får alle arbejdsmiljørepræsentanter løn for deres indsats

20150928-182103-L-1920x1280we
I Herlev Kommune får alle arbejdsmiljørepræsentanter fra 1. oktober et fast funktionstillæg. Foto: Sara Gangsted/Ritzau Scanpix/arkiv
Efter lange drøftelser har Herlev Kommune valgt at aflønne kommunens arbejdsmiljørepræsentanter. Cirka hver tredje arbejdsmiljørepræsentant i den offentlige sektor bliver ikke aflønnet, viser kortlægning.

Arbejdsmiljørepræsentanter i Herlev Kommune har grund til at juble. De bliver nu påskønnet for deres indsats.

Herlev Kommune har således indgået en forhåndsaftale i kommunens HovedMED-udvalg om aflønning af arbejdsmiljørepræsentanter, som gælder fra 1. oktober 2019.

LÆS OGSÅ: Anne: "Pengene betyder ikke det store"

Fællestillidsrepræsentant for BUPL-pædagoger i Herlev Kommune, Louise Nuppenau, er henrykt over, at det endelig er lykkedes at funktionsaflønne arbejdsmiljørepræsentanterne.

- Det er fantastisk. Arbejdsmiljørepræsentanterne er glade for at blive anerkendt for den indsats, de gør. De er superdygtige og gør en stor indsats for arbejdsmiljøet, trivslen og den sociale kapital på arbejdspladserne, siger Louise Nuppenau, der sidder med i kommunens HovedMED-udvalg.

- Vi er sindssygt glade for, at mange års drøftelser og insisteren har medført, at kommunen har sagt, at de godt kan se et formål med at aflønne arbejdsmiljørepræsentanterne, supplerer hun.

Symbolværdien er stor

Med aftalen kommer Herlev Kommune med i den klub af kommuner, der vælger at honorere arbejdsmiljørepræsentanter i form af et funktionstillæg. I modsætning til kommunernes tillidsrepræsentanter, der ifølge overenskomsten bliver aflønnet med en funktionsløn, er det ikke alle arbejdsmiljørepræsentanter, der får en økonomisk belønning for at udføre deres rolle.

Ifølge ’Protokollat om forhandling om funktionsløn til arbejdsmiljørepræsentanter’, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet, kan opgaver, der varetages af arbejdsmiljørepræsentanter, ”danne grundlag for en forhandling om ydelse af funktionsløn”.

Pengene i sig selv er små, men symbolværdien er stor. Vi sender et klart signal til vores organisation om, at arbejdsmiljøet er vigtigt (..)
Jesper Zwisler, kommunaldirektør, Herlev Kommune

Det er dog langt fra alle kommuner, der har indgået lokalaftaler, hvor arbejdsmiljørepræsentanter aflønnes. Det vidner en LO-kortlægning om arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår fra 2018 om.

Artiklen fortsætter under opslaget

HERLEV ANERKENDER AMR’ER 💪"Arbejdsmiljørepræsentanter har en vigtig funktion på arbejdspladsen, for et godt arbejdsmiljø...

Slået op af BUPL StorkøbenhavnMandag den 2. september 2019

Ifølge kortlægningen får 67 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne i den offentlige sektor funktionstillæg eller løntillæg for deres hverv som AMR. I de private virksomheder er arbejdsmiljørepræsentanter dog dårligere stillet, hvor kun otte procent er aflønnet.

I Herlev Kommune får arbejdsmiljørepræsentanterne et tillæg på 5.000 kroner årligt. Ifølge kommunaldirektør, Jesper Zwisler, er det vigtigt at anerkende arbejdsmiljørepræsentanternes indsats.

- Pengene i sig selv er små, men symbolværdien er stor. Vi sender et klart signal til vores organisation om, at arbejdsmiljøet er vigtigt, og at vi gerne vil give en anerkendelse til dem, der gør en stor indsats for arbejdsmiljøet, siger han og uddyber:

- I HovedMED-udvalget er vi enige om, at et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at vi kan levere en god opgavevaretagelse for borgerne. Derfor har vi en fælles ambition om at prioritere det her område. Vi har også en kommunalbestyrelse, der har sendt et meget klart signal om, at vi skal prioritere arbejdsmiljøet.

Det handler om anseelse og ligeværd mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Nogle AMR’er har svært ved at forstå, hvorfor de ikke også skal aflønnes, når tillidsrepræsentanter bliver det.
Niels Munch Kofoed, seniorkonsulent, FIU

Med den nye aftale er alle arbejdsmiljørepræsentanter sikret et fast grundbeløb. Derudover er der er mulighed for at forhandle sig til et endnu højere tillæg, forklarer Louise Nuppenau.

- Hver organisation i kommunen har stadig mulighed for at forhandle et højere beløb til arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser med mange medarbejdere. Eksempelvis på de store plejecentre, siger hun.

Handler om ligeværd

Det er ikke kun i form af kroner og øre, at arbejdsmiljørepræsentanterne i Herlev Kommune nu får en erkendtlighed. Ifølge Jesper Zwisler får arbejdsmiljørepræsentanter også faste pladser i HovedMED-udvalget, og det glæder Louise Nuppenau.

- Sygefravær, psykisk arbejdsmiljø, APV’er, samarbejde med leder og tillidsrepræsentant (TRIO) er nogle af de forhold AMR’erne er inde over, og som har stor indflydelse på arbejdsmiljøet. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi fortsætter med at have indflydelse, siger hun.

Diskussionen om, hvorvidt arbejdsmiljørepræsentanter skal aflønnes eller ej, bliver ofte bragt op, når AMR’er samles til temamøder. Det fortæller Niels Munch Kofoed, der er seniorkonsulent i Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU).

For en del arbejdsmiljørepræsentanter handler det om ligeværd, fortæller han.

- Det handler om anseelse og ligeværd mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Nogle AMR’er har svært ved at forstå, hvorfor de ikke også skal aflønnes, når tillidsrepræsentanter bliver det. Det er som regel ikke pengene, der betyder noget, da de betragter beløbsstørrelsen som symbolsk, men det handler om anerkendelse, siger han.

GDPR