Hummelgaard uenig i kritik: Afviser ikke flere penge til Arbejdstilsynet

20200819-165844-L-1920x1339we
Peter Hummelgaard følger Arbejdstilsynets udvikling. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Finanslovsforslag viser ikke et retvisende billede af midler til Arbejdstilsynet, mener beskæftigelsesministeren efter kritik. Han afviser ikke flere penge til tilsynet på sigt.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) køber ikke præmissen om, at regeringen anvender spareknivsen over for tilsynet i finanslovsforslaget for 2021.

Beskæringer på tilsynsindsatsen i 2021 og 2022 baserer sig nemlig på en teknisk udredning, der ikke er retvisende, mener ministeren. Situationen er en ganske anden, lyder det.

LÆS OGSÅ: Finanslovsforslag: Arbejdstilsynet afsætter færre penge til tilsyn

Arbejdstilsynet får nemlig som følge af den politiske arbejdsmiljøaftale tilført 460 millioner frem til 2022. De ekstra midler har allerede betydet, at cirka 120 personer er blevet ansat, fortæller Peter Hummelgaard. 

- Arbejdstilsynet ansætter derudover yderligere seks tilsynsførende i slutningen af i år. Det betyder samlet, at der vil være flere tilsynsførende næste år end i år. Vi skal samtidig se på bevillingerne efter 2022, fordi de som en konsekvens af den treårige arbejdsmiljøaftale vil falde fra 2023, hvis vi ikke gør noget. Det vil vi se på i god tid inden udgangen af 2022, siger han til A4 Arbejdsmiljø.

Peter Hummelgaard mener derfor, at det er forkert at udlede, at der skal spares på Arbejdstilsynets kontrol med arbejdspladser. Også selvom det i finanslovsforslaget fremgår, at der i både 2021 og 2022 skal spares 17 millioner kroner på tilsyn årligt.

Tallene baserer sig på regnskabstal for 2019. Derfor er der tale om en ”foreløbig fordeling, der afspejler den senest kendte faktiske fordeling af udgifter”, skriver Peter Hummelgaard i et notat til Folketingets beskæftigelsesudvalg og slår fast:

"Den konkrete fordeling af bevillinger for 2021 vil ske i forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2021".

Afviser ikke flere penge

Ministeren er også uenig i kritikken fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der mener, at der fortsat mangler 60 tilsynsførende i Arbejdstilsynet for at nå op på niveauet for 2015.

Forleden udtalte FH-næstformand Morten Skov Christiansen følgende til A4 Arbejdsmiljø:

- De seneste 15 år har der været skåret ned på Arbejdstilsynet. Enkelte år har de dog fået tilført lidt flere penge. Men pointen er, at de tilsynsførende kigger ind i en enorm usikker fremtid, hvis ikke de får en permanent bevilling. Der har været en stor medarbejderomsætning i Arbejdstilsynet, som er rigtig ærgerlig.

At der skulle mangle 60 tilsynsførende baserer sig - ifølge ministeren - på "en teknisk fordeling af Arbejdstilsynets bevillinger og årsværk, hvilket ikke giver et retvisende billede af udviklingen".

- Som sagt betyder arbejdsmiljøaftalen, at der i Arbejdstilsynet er ca. 120 nye medarbejdere flere end før arbejdsmiljøaftalen, og størstedelen fører tilsyn med arbejdsmiljøet og bekæmper social dumping. Det er klart, at vi følger udviklingen, og når vi har bedre kendskab til de mange nye initiativer fra omlægningen af tilsynsindsatsen, så skal vi se på området igen. Og jeg kan klart sige, at regeringen ikke er afvisende overfor, at der skal flere penge til området, siger Peter Hummelgaard til A4 Arbejdsmiljø.

Situationen for Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet fik i forbindelse med sidste års politiske arbejdsmiljøaftale tilført 460 millioner kroner frem til 2022.

Planen er, at pengene bl.a. skal gå til flere tilsynsførende og en styrkelse af indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Omkring 120 nye medarbejdere er allerede ansat, hvoraf hovedparten får til opgave at føre kontrol med arbejdspladser.

Samtidig blev der i finansloven for 2020 tilført yderligere midler til den fælles myndighedsindsats mod social dumping, som gennemføres i samarbejde mellem Arbejdstilsynet, skattemyndighederne og politiet. Det drejer sig om 22 millioner kroner i 2020 samt cirka 27 millioner kroner årligt 2021-22.

Arbejdstilsynet er dog underlagt den statslige omprioriteringsbidrag på to procent, og derudover skal tilsynet spare 8 millioner kroner årligt på eksterne konsulentydelser fra 2021 og frem.

Ifølge finanslovsforslaget for 2021 får Arbejdstilsynet tilført 548,2 millioner kroner i samlede bevillinger næste år.

GDPR