Hun hjælper virksomheder med at gå over til fire dages arbejdsuge: Her er de spørgsmål, man skal stille sig selv

Fire_dages_arbejdsuge__session_CBS_Fotograf_Peter_S__rensen_1920_px
Michael Pedersen, lektor på CBS, under møde i netværksgruppen 'The One And Only'. Pressefoto. Foto: Peter Sørensen
1. jul. 2022 06.00
Pernille Garde Abildgaard står bag et netværk for virksomheder, som er gået over til en arbejdsuge på fire dage. “For langt de fleste er det en no brainer”, lyder det fra hende, som her giver seks trin på vejen mod en kortere arbejdsuge.

Lyder en arbejdsuge på fire dage tillokkende? For flere og flere virksomheder og offentlige institutioner er svaret ja, og det kan da også give både højere trivsel, mindre sygefravær og ikke mindst højere produktivitet, lyder det fra Pernille Garde Abildgaard.

Få gratis e-bog om fire dages arbejdsuge - download her

Hun har specialiseret sig i, hvordan arbejdspladser kan blive mere effektive, og hun står bag netværket ‘The One And Only’ for virksomheder, der er gået væk fra den klassiske arbejdstid og over til at arbejde fire dage om ugen.

LÆS OGSÅ: Ansatte og chefer vil have fire dages arbejdsuge

Ifølge Pernille Garde Abildgaard er der i dag ca. 60 danske virksomheder, som arbejder fire dage om ugen og samtidig har reduceret arbejdstiden, og de seneste år har hun hjulpet omkring ti.

For de 16 virksomheder, som sidder i netværket, er det utænkeligt at vende tilbage til en almindelig arbejdsuge.

“Det kan godt være, at det ikke er den rigtige løsning for alle virksomheder. Men for langt de fleste er det en no brainer,” siger Pernille Garde Abildgaard.

A4 Arbejdsmiljø har bedt hende gennemgå de seks trin frem mod færre arbejdstimer.

1. Hvorfor en fire dages arbejdsuge?

Allerførst skal man spørge selv, hvorfor man er interesseret i en arbejdsuge på fire dage - hvilket problem skal det løse?

“Det er ikke, fordi man partout skal komme med et problem, men langt de fleste overvejer en fire dages arbejdsuge, fordi de kan se, at noget ikke er, som det skal være, når det f.eks. gælder rekruttering og fastholdelse,” siger Pernille Garde Abildgaard.

Hendes erfaring er, at de færreste virksomheder er bekymret for forretningen - tværtimod handler det oftest om at kunne tilbyde bedre arbejdsvilkår, så man kan rekruttere nye medarbejdere og fastholde de gamle. Eller skabe et endnu bedre arbejdsmiljø. Vigtigst er det at kunne måle på de ting, man gør, så gevinsterne ved at ændre arbejdstiden ikke bare kommer til at bero på en mavefornemmelse, understreger hun.

2. Hvilken model?

Når man har fundet ud af, hvorfor man vil have en arbejdsuge på fire dage, gælder det om at beslutte, hvilken model der virker bedst for ens organisation. Det kan for eksempel være 30 timer på fire dage eller 32 timer på fire dage eller måske 37 timer - altså en almindelig arbejdsuge - presset ind på færre dage. De fleste vælger dog at gå ned i det samlede antal ugentlige timer, når de skærer en dag af arbejdsugen, da det klart giver de største gevinster, fortæller Pernille Garde Abildgaard.

Og hvis man går ned på 32 eller 30 timer, skal der alt andet lige ske en produktivitetsforøgelse, påpeger hun.

“Hvis du f.eks. er en konsulentvirksomhed, som lever af at sælge timer, og du skærer syv timer af ugen, bliver du nødt til at finde ud af, hvordan produktiviteten sikres. På den måde er det nyt land, der skal betrædes. Og for nogle virksomheder bliver det også udviklingen af en helt ny forretningsmodel, hvor man f.eks. ikke udelukkende aflønner eller fakturerer i timer, men hvor man i stedet ser på, hvilken værdi man skaber for sine kunder.”

Der er mange veje hen mod en kortere arbejdsuge, fortæller Pernille Garde Abildgaard:

“Er vi ude i en fredag-fri-model? Er det så alle fredage – eller kun hver fjerde fredag fri? Eller en halv fridag? Eller kan alle medarbejdere holde fri samme dag? Nogle virksomheder vælger f.eks. at lægge fridagen på forskellige dage.”

3. Hvor lang tid må implementeringen tage?

Dernæst gælder selve implementeringen. Hvor lang tid skal den tage? Pernille Garde Abildgaard nævner et eksempel med en virksomhed, som havde en idé om, at implementeringen skulle tage op mod fire år.

“Der skynder jeg mig at sige, at det er alt for lang tid. Alle skal jo gøre en stor indsats for at arbejde anderledes, og derfor skal du sørge for at give guleroden til medarbejderne tidligt. Hvis implementeringsfasen tager for lang tid, risikerer du, at folk går døde i det, og så opnår du ikke tilstrækkelig produktivitetsforøgelse.”

Artiklen fortsætter under billedet

Seminar i netværket ‘The One And Only’ - en netværksgruppe for virksomheder med en fire-dages arbejdsuge. Pressefoto:  Peter Sørensen

Hendes erfaring er, at langt de fleste tager en gradvis indfasning med flere og flere fridage, alt efter hvor gode de bliver til at mestre de værktøjer, der skal bruges for at kunne gå kollektivt ned i tid.

LÆS OGSÅ: Mindre stress og produktive medarbejdere: Amnesty International indfører firedages arbejdsuge

Det er blandt andet værktøjer til bedre mødeledelse, hvor medarbejderne øver sig i at holde kortere møder. Det kan også være det, Pernille Garde Abildgaard kalder fokuszoner, som skal sikre, at der er tidspunkter i løbet af dagen, hvor de ansatte kan fordybe sig. Eller det kan være strategisk brug af pauser, så hjernen arbejder bedst muligt. 

4. Hvem skal tages i ed?

Indtil nu har der mest af alt været tale om en skrivebordsøvelse. Nu er det tid til at overveje, om der er nogle, der skal tages i ed, før beslutningen om en kortere arbejdsuge gennemføres - det kan f.eks. være en bestyrelse, samarbejdspartnere eller nogle store kunder. Det kan også være, at man lige skal vende det med tillidsrepræsentanten eller andre nøglefunktioner. Man skal med andre ord have baglandet i orden.

5. I gang med værktøjer

Herfra er virksomheden klar til at inddrage medarbejderne.

“Man kan f.eks. lave en stor kick off, hvor man fremlægger sine planer for medarbejderne, og hvor de får mulighed for at give deres besyv med,” forklarer Pernille Garde Abildgaard og understreger, at det er vigtigt, at ledelsen, medarbejderne og tillidsrepræsentanter sætter sig sammen og finder forbedringer i fællesskab:

“Kan vi skabe en produktivitetsforøgelse? Og hvordan? Kan vi dele den, så medarbejderne får mere fri, og virksomhederne tjener flere penge? Det vil jo være helt optimalt. På den måde er fire dages arbejdsuge en gave, vi giver hinanden.”

Og så skal virksomheden i gang med at øve sig på de værktøjer, de har valgt, indtil de er klar til en fuld indfasning af den nye arbejdsuge.

”Begynd simpelt og udbyg gradvist derfra”, lyder det overordnede råd fra Pernille Garde Abildgaard.

6. Måle processen undervejs

Det er afgørende at måle processen undervejs.

“Hvis det er bedre rekruttering, man vil opnå med en ny arbejdsuge, er der én måde at måle på. Hvis man vil øge produktiviteten, er der en anden,” forklarer Pernille Garde Abildgaard.

Men én ting, skal man gennemføre uanset hvad, og det er kontinuerlige trivselsmålinger.

LÆS OGSÅ: Ulykker og psykisk pres: Arbejdstilsynet har kortlagt arbejdsmiljøet blandt 30.000 lønmodtagere

“Det skal man helst have en gang om ugen,” fastslår hun.

Må man arbejde på sin fridag?

Nogle af de virksomheder, der er gået ned på fire dage, vælger at være med i det netværk, som Pernille Garde Abildgaard har etableret. Det viste sig nemlig, at der var et stort behov for at udveksle erfaringer og dilemmaer.

Netværket har blandt andet diskuteret, om en medarbejder, som får fri om fredagen - stadig med fuld løn - må tage et ekstra job om fredagen. Eller kan virksomheden tillade sig at sige, at medarbejderen skal blive hjemme og restituere?

“Det handler om strategiske overvejelser og operative overvejelser. Hvad skaber det af særlige problematikker, hvis vi går over til en fire dages arbejdsuge?”

Og de bedste erfaringer, understreger Pernille Garder Abildgaard, er dér, hvor virksomheder går ned til fire dage og samtidig skærer nogle timer væk.

Men er der ingen, der fortryder?

“Jo, men jeg har kun oplevet en enkelt. Så bare se at komme i gang.”

Blå bog: Pernille Garde Abildgaard

Specialist i personlig og kollektiv effektivitet
Desuden rådgiver, forfatter og foredragsholder
Indehaver af virksomheden ‘Take Back Time’
Står bag ‘The One And Only’-netværket for virksomheder, der arbejder fire dage om ugen
Forfatter til flere bøger om en fire dages arbejdsuge, bl.a. ‘Brænd hamsterhjulet' fra 2021