Indekstal: Tilsyn beder kommune udbedre problemer med vold

20181026-102214-L-1920x1277we
Syddjurs Kommune har modtaget påbud vedrørende vold og traumatiske hændelser i branchen døgninstitutioner for personer med psykiske handicap. (Genrefoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Arbejdstilsynet har registreret arbejdsmiljøafgørelser i kommunerne i Odsherred, Aalborg, Syddjurs og Thisted det senest opgjorte døgn. Registreringen tæller kommunale arbejdspladser. Det viser opdaterede tal fra A4 Arbejdsmiljøs arbejdsmiljøtracker.

Arbejdstilsynet har registreret afgørelser til kommunerne Odsherred, Aalborg, Syddjurs og Thisted det senest opgjorte døgn.

Odsherred Kommune har fået kompetencepåbud om komplekse arbejdsmiljøproblemer indenfor luftkvalitet og påbud om unødig støj på skoler, i kontorer m.m. i branchen folkeskoler o.lign. 

Aalborg Kommune har fået påbud vedrørende kemisk risikovurdering i branchen dagcentre mv..

Derudover har Syddjurs Kommune modtaget påbud vedrørende vold og traumatiske hændelser i branchen døgninstitutioner for personer med psykiske handicap.

Også Thisted Kommune har også fået registreret påbud om arbejdspladsvurdering (apv) i branchen plejehjem.

Det viser en opgørelse fra A4 Arbejdsmiljøs arbejdsmiljøtracker.

Opgørelsen tæller kun afgørelser givet til kommunale arbejdspladser i kommunerne.

I det senest opgjorte døgn har tilsynet registreret seks påbud til landets 98 kommuner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Note: Når en P-enhed (arbejdsplads) i en kommune modtager en ny afgørelse (påbud mm.) fra Arbejdstilsynet og har en eller flere afgørelser fra tidligere, bliver de tidligere afgørelser genregistreret med samme dato som den nye. Derfor kan en kommune godt stå registreret for flere afgørelser, selvom den eksempelvis kun har fået én sidst.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra Arbejdstilsynets hjemmeside. Hvis du oplever fejl, eller andre uregelmæssigheder i artiklen, må du gerne kontakte redaktør Jonas Sivkær Pettersen på [email protected].


Hver nat tjekker datavirksomheden Kaas & Mulvad oversigten over røde og gule smileys på Arbejdstilsynets hjemmeside og gemmer oplysningerne.
Denne artikel består af data fra de seneste to uger. En organisation (med ét cvr-nummer) kan have flere arbejdssteder (hver med et p-nummer), og hvert p-nummer kan få flere besøg med flere tildelinger af smiley.

For hver smiley-tildeling oplyser Arbejdstilsynet et eller flere grundlag. Får en organisation en gul eller rød smiley, kan der være flere grundlag for at tildele en sådan smiley. I praksis kan man således både tælle virksomheder, arbejdssteder, smileys og grundlag for smileys.

I optællingen registrerer vi ethvert grundlag for gule og røde smileys for hver virksomhed og hvert arbejdssted. Enslydende grundlag for smileys tæller kun med en gang, når vi optæller det samlede antal af grundlag for gule og røde smileys. Har Arbejdstilsynet besøgt en virksomhed flere gange, tæller smileys fra hvert besøg med.

Virksomheden IC Robotic har monitoreret og bearbejdet dataen i denne artikel og automatisk udarbejdet teksten.
GDPR