Kemp & Lauritzen er nomineret til arbejdsmiljøpris - trods en stribe lovovertrædelser

kemplauritzenfoto
Ansatte hos Kemp & Lauritzen i gang med arbejdet. Personerne på billedet har intet med den konkrete historie at gøre, og billedet bruges alene som et genrefoto/pressefoto til fri afbenyttelse. Foto: Pressefoto/Kemp & Lauritzen
Installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen er nomineret til årets arbejdsmiljøpris, selv om de inden for det seneste halve år har fået seks strakspåbud efter overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Virksomheden har dog formået at nedbringe det samlede antal ulykker.

Det har skabt stor begejstring i Kemp & Lauritzen, at de er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien arbejdsulykker.

Virksomheden, der leverer løsninger inden for el, VVS, ventilation og køl, har på få år nedbragt andelen af arbejdsulykker betragteligt.

I 2018 havde virksomheden med over 2.400 medarbejdere på landsplan en ulykkesfrekvens på 25 ulykker pr. én million arbejdstimer. Men sidste år var det tal faldet til blot 8.

LÆS OGSÅ: Se listen: Her er de nominerede til Arbejdsmiljøprisen 2022

En bedrift, der er værd at hylde. Men går man på opdagelse i Arbejdstilsynets påbudsstatistik, er virksomheden ikke helt den duks, den umiddelbart ser ud til at være.

Aktuelt står Kemp & Lauritzen noteret for seks strakspåbud fra Arbejdstilsynet, hvoraf fem af dem er ulykkesrelateret.

Vores arbejde udføres i et miljø, hvor der er risiko for ulykker – og med en landsdækkende tilstedeværelse på et kæmpe antal lokationer vil det være urealistisk aldrig at modtage strakspåbud 
Mads Møller Andersen, driftschef, Kemp & Lauritzen

Et strakspåbud er en alvorlig afgørelse, som kun udstedes, hvis Arbejdstilsynet vurderer, at der finder overtrædelser af arbejdsmiljøloven sted, der skal rettes op på straks.

Alle afgørelser er imidlertid efterkommet af virksomheden, hvilket betyder, at de har bragt forholdene i orden.

Nulfejlskultur er urealistisk

Trods striben af strakspåbud, kommer det ikke bag på driftsdirektør Mads Møller Andersen, at Kemp & Lauritzen er nomineret til arbejdsmiljøprisen.

- Vores arbejde udføres i et miljø, hvor der er risiko for ulykker – og med en landsdækkende tilstedeværelse på et kæmpe antal lokationer vil det være urealistisk aldrig at modtage strakspåbud. Men vi gør alt, hvad der står i vores magt for at minimere antallet, forklarer Mads Møller Andersen til A4 Arbejdsmiljø og uddyber:

- Vi har et rigtig godt samarbejde med Arbejdstilsynet, som betyder, at vi har flyttet vores mindset fra en nulfejls-tankegang til en læringskultur. Det er rigtig vigtigt for os.

A4 Arbejdsmiljø har forsøgt at få en kommentar til nomineringen fra Cristina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet, der uddeler prisen, men det har ikke kunnet lade sig gøre.

Vi ville have spurgt hende om, hvorvidt hun synes, at aktuelle afgørelser fra Arbejdstilsynet er i overensstemmelse med at blive nomineret til arbejdsmiljøprisen.

Kemp & Lauritzens seks strakspåbud

Kemp & Lauritzen har inden for det seneste halve år modtaget seks strakspåbud fra Arbejdstilsynet efter at have overtrådt arbejdsmiljøloven. Et strakspåbud udløser en gul smiley, og den vil forblive gul i seks måneder efter, at forseelsen har fundet sted.

Virksomheden står 1. april 2022 registreret for disse seks strakspåbud:

Kemp & Lauritzen - Kolding
7. marts 2022: Strakspåbud om nedfald og sammenstyrtning (efterkommet)

Kemp & Lauritzen - Kolding
7. marts 2022: Strakspåbud om fald til lavere niveau (efterkommet)

Kemp & Lauritzen - Aalborg
25. januar 2022: Strakspåbud om fald til lavere niveau (efterkommet)

Kemp & Laurtizen - Albertslund
22. november 2021: Strakspåbud om øvrige ulykkesrisici (efterkommet)

Kemp & Laurtizen - Albertslund
22. november 2021: Strakspåbud om fald til lavere niveau (efterkommet)

Kemp & Lauritzen - Odense
20. oktober 2021: Strakspåbud om luftvejsbelastninger (efterkommet)

Kilde: Arbejdstilsynet

Inspiration fra offshore

At det trods alt er lykkedes Kemp & Lauritzen at reducere antallet af arbejdsulykker, kan blandt andet tilskrives inspiration fra sikkerhedsarbejdet på boreplatforme.

Offshore-branchen har længe været kendt for at have et lavt antal arbejdsulykker, og Kemp & Lauritzen har forsøgt at overføre en række sikkerhedsindsatser fra denne branche til deres egen kultur i bygge- og anlægsbranchen.

Til det arbejde har de ansat to sikkerhedseksperter med baggrund i offshore.

- I offshore-branchen har de mange systemer, der guider medarbejderne til at stoppe op, inden de går i gang med arbejdet. Vi har ladet os inspirere af det, vi kalder en sikker job-analyse. Det handler i bund og grund om, at medarbejdere skal stoppe op og tænke på sikkerheden, inden de går i gang med en konkret arbejdsopgave, siger Mads Møller Andersen.

Hvilken betydning har virkemidlerne fra offshore haft på, at I har nedbragt ulykkesfrekvensen?

- Det har været helt centralt. For os har det været vigtigt at oversætte virkemidlerne til vores egen branche. Det har været kunsten, men det er vi sluppet godt fra, forklarer han.

Safety talks og tjeklister

Konkret har Kemp & Lauritzen indført såkaldte safety talks, hvor ledere mindst to gange om måneden tager nogle gåture med medarbejderne på byggepladsen og snakker sikkerhed.

Derudover har virksomheden etableret en kultur, hvor medarbejderne gennemgår en tjekliste om sikkerheden, inden de går i gang med arbejdet.

Her forholder medarbejderne sig til, om de er iført de rigtige værnemidler eller bruger det rigtige værktøj for at kunne udføre en opgave sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Tjeklister om sikkerheden er særligt benyttet netop i offshore-branchen.

Det er inspirerende at se, hvordan de med konkrete indsatser formår at nedbringe ulykkesfrekvensen. Det er meget flot
Cristina Lage, formand, Arbejdsmiljørådet

Mads Møller Andersen medgiver, at det ekstra sikkerhedsfokus potentielt kan forsinke arbejdsprocessen, men alternativet kan også være en dyr affære for virksomheden, lyder det.

- Nogle tænker, at de ikke har tid til at gennemgå tjeklisten, når der er mange arbejdsopgaver. Men det vigtigste er, at vores ansatte kommer hjem i god behold, siger han og uddyber:

- Hver gang, der sker en ulykke, bruges der mange ressourcer på at håndtere ulykken, og det tager også tid. At være ekstra omhyggelig er ikke kun en gevinst for sikkerheden. Det er også en gevinst i forhold til kvaliteten af det arbejde, der udføres. Det kan altid betale sig at planlægge.

Sikkerhedstræning af lærlinge

Også i forhold til at introducere nyansatte og lærlinge til sikkerhedsarbejdet, har Kemp & Lauritzen taget et nøk op. Tidligere var sikkerhedstræningen af nye medarbejdere udliciteret, men nu har installationsvirksomheden taget ansvaret tilbage.

- For at skabe en god sikkerhedskultur er fokus på adfærd, ledelse og uddannelse af medarbejdere meget vigtigt. Derfor har vi begyndt med en basal sikkerhedstræning, som alle medarbejdere skal igennem, fortæller Mads Møller Andersen.

LÆS OGSÅ: Elastiktræning i arbejdstiden: "Det har givet os fornyet energi"

I nomineringen roser Arbejdsmiljørådet også Kemp & Lauritzen for at have udvidet sin arbejdsmiljøorganisation fra 40 til 120 arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentanter.  

Cristina Lage udtaler i en pressemeddelelse:

- Kemp & Lauritzen har ikke blot inddraget, men også udbygget deres arbejdsmiljøorganisation for at øge sikkerheden gennem et nærhedsprincip, som giver gode resultater. Det er inspirerende at se, hvordan de med konkrete indsatser formår at nedbringe ulykkesfrekvensen. Det er meget flot.

Arbejdsmiljørådets arbejdsmiljøpris 2022 uddeles ved et arrangement i DGI Byen i København den 19. maj. Der uddeles priser i kategorierne arbejdsulykker, kemi og vådt arbejde, psykisk arbejdsmiljø og muskel- og skeletbesvær.

GDPR