Hvordan nedbringer man sygefraværet? 4 kommuner har knækket koden - endda i et corona-år

20210108-190718-2-6000x4000ma
Langeland Kommune, Ikast-Brande Kommune, Slagelse Kommune og Ikast-Brande Kommune fortæller om, hvordan de knækkede sygefraværskurven i 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
27. maj 2022 06.05
Sygefraværet i landets 98 kommuner steg igen i 2021, viser nye tal. Blot ni kommuner havde held med at nedbringe fraværet, og fire af dem fortæller til A4 Arbejdsmiljø, hvilken betydning arbejdsmiljøindsatser har haft for deres succes.

Stadig flere pædagoger, sosu-assistenter og andre kommunalt ansatte melder sig syge.

Det viser en ny årsopgørelse om kommunernes sygefravær fra 2021, der udkom i april. Faktisk havde hver kommunalarbejder én sygedag mere i gennemsnit sidste år sammenlignet med året før. I 2020 var sygefraværet 12,2 dage i gennemsnit per fuldtidsbeskæftiget, mens det var 13,2 dage i 2021.

En del af forklaringen på stigningen kan være corona-situationen, som hos nogle faggrupper har betydet et højere fravær. Men det er ikke hele forklaringen. Flere kommuner, som A4 Arbejdsmiljø har talt med, vurderer, at også højkonjunkturen har spillet en rolle i det højere fravær sidste år.

LÆS OGSÅ: Millionpulje til bekæmpelse af offentligt sygefravær fordelt: Se listen over modtagerne

Det økonomiske opsving har nemlig betydet, at flere fra kanten af arbejdsmarkedet er kommet i job. Det er typisk sårbare arbejdstagere, der notorisk melder sig mere syge end gennemsnittet.

9 kommuner skiller sig ud

Men der er også lyspunkter, når man dykker ned i udviklingen i de enkelte kommuner. Således oplevede ni ud af de 98 kommuner et faldende sygefravær i fjor sammenlignet med 2020.

Det drejer sig om Langeland Kommune, Frederiksberg Kommune, Samsø Kommune og kommunerne i Ikast-Brande, Middelfart, Slagelse, Syddjurs, Vesthimmerland og Brøndby. 

A4 Arbejdsmiljø har talt med personer i direktionen fra de fire kommuner, der oplevede det største fald i sygefraværet i 2021:

Arbejdsmiljøindsatser har stor betydning, når Langeland Kommune forsøger at nedbringe sygefraværet, siger Torben Lønberg. Foto: PR-foto

Langeland Kommune

2021: 14,1 sygefraværsdage per fuldtidsansat
2020: 14,8 sygefraværsdage per fuldtidsansat 
Forskel: -0,7

Torben Lønberg, arbejdsmarkeds- og socialchef, Langeland Kommune

"Vi har i en del år haft et højt sygefravær, og vi ligger stadig over det kommunale gennemsnit. Men hele organisationen har stor bevågenhed på området, og det, tror jeg, har virket, selv om udviklingen i tallene er lille."

Hvilken betydning har jeres arbejdsmiljøindsatser for sygefraværet?

"Det har stor betydning. I slutningen af 2020 iværksatte vi et nyt tilbud til vores arbejdspladser, hvor et indsatsteam med en psykolog og sundhedsfaglige personer begyndte at komme på besøg på arbejdspladserne, hvor der var forhold i arbejdsmiljøet og sygefraværet, der kunne forbedres."

"Eksempelvis har indsatsteamet hjulpet vores hjemmehjælpere og sosu-assistenter med at få etableret motion i arbejdstiden. Det har hjulpet i forhold til fysiske smerter efter tunge løft, som mange af vores sosu-assistenter døjer med i arbejdet. Samtidig har motionen haft en betydning for sammenholdet blandt de ansatte på den enkelte arbejdsplads. De har haft noget at være fælles om, og det har skabt bedre trivsel."

"Indsatsteamets psykolog har været ude på et plejehjem, hvor vedkommende har arbejdet med at fobedre det psykiske arbejdsmiljø og samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Det, vi hører derude fra, er, at det har hjulpet," siger Torben Lønberg.

Mette Aagaard. Foto: Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

2021: 13,7 sygefraværsdage per fuldtidsansat
2020: 14,2 sygefraværsdage per fuldtidsansat
Forskel: -0,5

Mette Aagaard, udviklingschef, Slagelse Kommune

"Vi er rigtig glade for, at vi er blandt de kommuner, hvor sygefraværet falder. Nu dækker den positive udvikling over et enkelt år, og vil gerne se den tendens bide sig fast, før armene kommer op over hovedet."

"Derfor er det svært for os at sige, at det dyk, vi har set sidste år, er et udtryk for andet end en tilfældighed. Når det er sagt, så kan jeg også se på vores egne tal, at vi er inde i en god udvkling."

Hvilken betydning har jeres arbejdsmiljøindsatser for sygefraværet?

"Vi arbejder meget målrettet med arbejdsmiljø, som alle andre kommuner også gør. Lige nu er vi i gang med en omfattende organisationsudvkling, hvor vi arbejder med det, der kaldes med-ledelse. Indsatsen regner vi med på sigt vil give et lavere sygefravær.

Hvad går det ud på?

"Det handler om at etablere nogle meget klare arbejdsfælleskaber omkring nogle opgaver, og så lader man alle beslutninger blive truffet i det arbejdsfællesskab. Det handler om at sikre mindre hierarki og bureaukrati med en fladere organisationsstruktur, hvor alle folk, der sidder i et arbejdsteam, har den samme stemme. Man har ikke en leder i teamet, der bestemmer mere end andre. Indsatsen er blevet foldet ud på blandt andet ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, børneområdet, stabsområdet og arbejdsmarkedsområdet," fortæller Mette Aagaard.

Kommunaldirektør Flemming Storgaard. Foto: Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune

2021: 12,8 sygefraværsdage per fuldtidsansat
2020: 13,3 sygefraværsdage per fuldtidsansat
Forskel: -0,5

Flemming Storgaard, kommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune

"Det er en meget marginal udvikling, vi kan se, men jeg tror, det kan tilskrives vores vedvarende fokus på sygefraværet. Vi er ikke i mål endnu. Vi har sat os en målsætning om at nå en reduktion på ti procent i løbet af få år. Hver måned drøfter vi sygefraværsstatistikkerne i organisationen, og vi går konkret ind og kigger på den enkelte institutions sygefravær."

Hvilken betydning har jeres arbejdsmiljøindsatser for sygefraværet?

"En stor betydning. Vi laver jo trivselsundersøgelser og APV’er hvert tredje år, som vi skal. En af de ting, der kom frem sidst, var, at vi oplevede en del chikane på særligt psykiatri- og handicapområdet. Der var nogle borgere, der var udfordret, og det gik ud over personalet. Det greb vi ind over for, og det har været med til at nedbringe sygefraværet på området," siger Flemming Storgaard.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Middelfart Kommune

2021: 12,4 sygefraværsdage per fuldtidsansat
2020: 12,9 sygefraværsdage per fuldtidsansat
Forskel: -0,5

Katrine Kabza Andersen, HR og arbejdsmiljøchef, Middelfart Kommune

"Vi glæder os over faldet. Samtidig er vi ydmyge over for, at faldet ikke har et omfang, så vi med sikkerhed kan pege på årsagen til det."

"Det, vi kan sige, er, at vi arbejder aktivt på at fremme nærvær og mindske fravær. Sygefraværsarbejdet hjælpes på vej af nye sygefraværsrapporter. Rapporterne indeholder let forståelige data, der muliggør den nødvendige samtale om, hvad vi hver især kan gøre for at fremme nærvær og mindske fravær. Data ledsages af dialogspørgsmål, der skal hjælpe til med at omsætte viden til konkrete handlinger."

"Rapporter og dialogspørgsmål er blevet til i samarbejde med ledelse og medarbejder. I løbet af 2022 vil rapporterne blive udviklet til en portalløsning for alle kommunens ledere. Det muliggør en fælles tilgang til vores fælles opgave med at fremme nærvær og mindske fravær," forklarer hun i et skriftligt svar til A4 Arbejdsmiljø.