Drop Christiansborg-fnidder og evaluér arbejdsmiljøindsatsen under corona

mortenskov
Morten Skov Christiansen, næstformand, FH. Foto: Pressefoto
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Arbejdsmiljøindsatsen under coronakrisen skal evalueres, når tiden er den rette, mener næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Imens et flertal i Folketinget har travlt med at evaluere coronakrisen - som var det et afsluttet kapitel i Danmarkshistorien - knokler lønmodtagerne på for at få Danmark kørende igen, alt imens de stadig risikerer at blive smittet på jobbet, og hvor der fortsat mangler retningslinjer og værnemidler.

En evaluering er en god idé, men den skal have det rette fokus, den skal involvere arbejdstagerne - og så skal vi lige klappe hesten.

LÆS OGSÅ: Arbejdsulykker: Her er de 10 farligste brancher

Utrygheden og bekymringerne for at blive smittet er stadig en del af mange lønmodtageres hverdag. Og med god grund, for coronakrisen er ikke overstået endnu.

Krisen er ikke slut

Selvom mange måske kan få den opfattelse, når de hører flere partier på Christiansborg, der ønsker krisen afblæst og fuld genåbning, så kæmper frontlinjepersonalet fortsat en brav kamp for at behandle og yde omsorg for COVID19-patienter og teste potentielt smittede kolleger, patienter og borgere. Virussen er stadig iblandt os.

Derfor er jeg også uforstående over for, at et flertal uden om regeringen allerede i maj måned begyndte at snakke om ”evaluering af coronakrisen”. Der skal nedsættes en ”ekspertgruppe med adgang til alle relevante sagsakter og notater fra de ministerier og styrelser, der har været involveret i coronaindsatsen”.

Selvom jeg er meget stor tilhænger af evaluering, og at vi kommer styrket ud af denne krise, så det et helt forkert fokus på nuværende tidspunkt. Det lyder mest som om, man ønsker at finde håret i suppen og fortsætte de politiske drillerier.

Ansatte genbruger værnemidler

Lige nu har vi stadig brug for at begrænse smitterisikoen i samfundet og styrke den forebyggende indsats på vores arbejdspladser. Der er blandt andet fortsat problemer med manglende værnemidler og med at sikre den rette anvendelse af værnemidlerne.

Vi bør afsætte midler til et opsøgende corona-rejsehold målrettet små og mellemstore virksomheder i både den private og offentlige sektor.

Nogle steder bliver de ansatte instrueret i at genbruge værnemidlerne eller i at bruge hjemmelavede og noget tvivlsomme alternativer. Der mangler fortsat klare retningslinjer på en lang række områder. Og der er stadig behov for en indsats for at sikre, at retningslinjerne når ud til og bliver efterlevet på arbejdspladserne.

Sundheds- og plejesektor mangler

Fra den 8. juni er alle tilsynsførende i Arbejdstilsynet igen ude at føre tilsyn. Det er godt, og det var på høje tid. Men det er fortsat et kæmpe problem, at Arbejdstilsynet ikke fører fuldt tilsyn i sundheds-og plejesektoren.

LÆS OGSÅ: DA: Genåbningen kræver ekstra opmærksomhed på arbejdsmiljøet

Netop her er risikoen for at blive smittet allerstørst. Og forebyggelsesindsatsen allervigtigst. En tredjedel af alle smittede danskere arbejder i pleje-og sundhedssektoren:

De og deres kolleger har gennem hele krisen knoklet til bristepunktet og fortjener om nogen, at der bliver ført tilsyn med, at deres arbejdsmiljø er fuldt forsvarligt.

Rejsehold og professionel rådgivning

Samtidig står tusindvis af mindre danske virksomheder i en lang række brancher i en usikker situation og savner klar og konkret vejledning i forhold til at sikre både medarbejdere, borgere og kunder.

Vi bør afsætte midler til et opsøgende corona-rejsehold målrettet små og mellemstore virksomheder i både den private og offentlige sektor.

Rejseholdskonsulenterne skal yde konkret arbejdspladsspecifik vejledning i smitteforebyggelse og være med til at understøtte arbejdspladsernes arbejdsmiljøindsats i en hverdag, som mange steder er massivt forandret.

LÆS OGSÅ: Danmarkskort over coronapåbud: Urene hænder på apotek, frokost i firmabil og mundbind brugt til flere patienter

Virksomheder og arbejdspladser bredt set skal desuden have adgang til professionel arbejdsmiljørådgivning.

På samme måde som mange ser coronakrisen som anledning til en ny grøn investeringsbølge, har vi en unik mulighed for at få skabt nye arbejdsmiljøvaner og få sat lønmodtagerne sikkerhed og sundhed øverst.

For coronakrisen handler om sundhed. Og arbejdsmiljø handler om sundhed. Men var og er vi gode nok til at se corona, som en udfordring i arbejdsmiljøet? Og til at bruge de redskaber, som arbejdsmiljøindsatsen bygger på? 

Vi ved, at mange arbejdspladser ønsker at forbedre arbejdsmiljøet, men mangler den nødvendige viden og kompetence til at skabe de nødvendige forandringer. Derfor skal Folketinget afsætte midler, så arbejdspladser kan få refunderet udgifterne til arbejdsmiljørådgivning.

Kalder på arbejdsmiljøevaluering

Tilbage til evalueringen. For ja, vi skal naturligvis evaluere. Men vi skal evaluere det rigtige, på det rigtige tidspunkt - og vi skal spørge de rigtige.

En væsentlig del af evalueringen skal handle om, hvad vi kan lære af coronakrisen i forhold til arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøindsatsen - både fra samfundets side og ude på arbejdspladserne.

For coronakrisen handler om sundhed. Og arbejdsmiljø handler om sundhed. Men var og er vi gode nok til at se corona, som en udfordring i arbejdsmiljøet? Og til at bruge de redskaber, som arbejdsmiljøindsatsen bygger på? 

Det er ingen hemmelighed, at jeg og Fagbevægelsens Hovedorganisation har været stærk kritiske over for Arbejdstilsynets manglende aktive rolle og tilsyn under krisen. Og på mange arbejdspladser har vi set en manglende involvering af de ansatte, herunder i arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

LÆS OGSÅ: Arbejdstilsynet lader kvindefagenes arbejdsmiljø sejle under coronakrise: 'Helt katastrofalt'

Vi har også været vidne til en tilsidesættelse af hviletidsreglerne (reglerne om 11 timers hvile indenfor 24 timer, og en ugentlig fridag), som jeg ikke mener var nødvendigt i det omfang, den er blevet og forsat bliver anvendt.

Sikre økonomien

Alt dette skal vi blandt andet have belyst. Vi har brug for denne viden til at se på, om vores lovgivning, tilsyn og arbejdsmiljøtilgang har været god nok. Og vi skal ikke kun gøre det for at sikre lønmodtagernes sikkerhed og sundhed.

For det andet skal evalueringen involvere arbejdstagerne. Det skal ikke blot være en gruppe af eksperter, som kan bruges til at samle skyts til et politisk slagsmål på Christiansborg

Vi skal også gøre det for at sikre økonomien ved fremtidige pandemier. Og vi skal gøre det for at lære, så vi kan gøre det bedre næste gang.

Forestil jer, at vi fremover kan have et system på plads, som betyder, at vi fra dag et kan forebygge så godt på arbejdspladserne, at vi ikke behøver at lukke samfundet ned i samme omfang som under denne krise. Det er ikke kun gjort med at sikre større lagre af værnemidler og testkits - selvom det naturligvis er vigtigt.

Frontlinjen skal høres

For det andet skal evalueringen involvere arbejdstagerne. Det skal ikke blot være en gruppe af eksperter, som kan bruges til at samle skyts til et politisk slagsmål på Christiansborg. Det skal handle om, hvad vi gjorde godt, og hvad vi kan gøre bedre - ikke kun i ministerier og styrelser - men ude i virkeligheden på arbejdspladserne.

Og hvem er bedre til at svare på det, end dem, som har stået i frontlinjen og holdt hjulene i gang hele vejen igennem? De lønmodtagere, som har været på arbejde og været vidne til hele forløbet.

Dem som har måttet klare sig helt eller delvist uden værnemidler, dem som har fået omorganiseret arbejdet, nyindrettet arbejdspladserne og skullet løse opgaverne på helt nye måder. Det er de mennesker, vi skal lære af. Og det er arbejdsmiljøindsatsen, vi skal evaluere. Vel at mærke, når krisen er overstået.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR