Ny arbejdsmiljøaftale er på plads: Folketinget vedtager milliardpakke

20230330-204621-L-1920x1280we
Regeringen og samtlige folketingspartier er blevet enige om at afsætte 1,3 milliarder kroner til arbejdsmiljøområdet i perioden 2023-2026, hvilket aftalepartierne præsenterede på et doorstep torsdag aften. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Et bredt flertal i Folketinget har indgået en ny arbejdsmiljøaftale, der prioriterer 1,3 milliarder kroner til området over de næsten fire år. Varige bevillinger til Arbejdstilsynet og en styrket indsats mod social dumping er blandt kardinalpunkterne i aftalen, der får rosende ord med på vejen af både fagbevægelsen og arbejdsgivere.

En ny arbejdsmiljøaftale for de næste fire år er landet, oplyser Beskæftigelsesministeriet

Aftalen, der blev præstenteret på et doorstep torsdag aften, er forhandlet på plads af samtlige folketingspartier og afsætter 1,3 milliarder kroner til arbejdsmiljøområdet i perioden 2023-2026.

Heriblandt prioriteres 452 millioner kroner til Arbejdstilsynets arbejdsmiljøindsats. Og det kalder aftalepartierne for et opgør med midlertidige bevillinger, hvilket skal skabe mere ro om tilsynets økonomi.  

Samtidig afsættes der 673 millioner kroner til at styrke indsatsen mod social dumping - midler, der blandt andet skal bruges til at fortsætte den fælles myndighedsindsats, som Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet har stået bag siden 2012. 

Desuden bliver 145 millioner kroner øremærket til andre prioriterede omårder - heriblandt en indførelse af en autorisationsordning på asbestarbejde, en helhedsorienteret indsats mod arbejdsulykker, en styrket indsats mod arbejdsrelateret stress samt en øgede grundbevillinger til arbejdsmiljøforskning.

Endeligt lægges der i aftalen op til en varig årsbevilling på 203 millioner kroner fra 2027 og frem til arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping. 

Bredspektret politisk tilfredshed 

Den nye arbejdsmiljøaftale er indgået mellem SVM-regeringen og samtlige af Folketingets resterende partier - og således bærer reaktionerne da også præg af en bredspektret politisk enighed. 

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) kalder i ministeriets pressemeddelelse aftalen "for en tyk streg under, at arbejdsmiljø, løn og arbejdsvilkår ikke må blive konkurrenceparametre" og udtrykker stor tilfredshed med, at der skabes ro om Arbejdstilsynets økonomi, samtidig med at kampen mod social dumping og asbest styrkes.  

Samme toner kommer fra regeringskammeraterne i Venstre og Moderaterne.

Her påpeger Eva Kjer Hansen, beskæftigelsesordfører hos Venstre, at aftalen både styrker indsatsen for et godt arbejdsmiljø samt gennemfører en forenkling, der gør det lettere for virksomheder at forstå arbejdsmiljøreglerne.

Moderaternes beskæftigelsesordfører, Jeppe Søe, hæfter sig ved, at aftalen er vedtaget af et samlet Folketing, hvilket han kalder for "et kraftigt signal om, at arbejdsmiljøet vægtes højt".

Og også på begge oppositionsfløje er der tilfredshed at spore med aftalen.

Således kalder Pelle Dragsted, der er beskæftigelsesordfører hos Enhedslisten, det for en hjertesag for partiet, at der nu tages nye skridt for at stoppe farligt arbejde med asbest, mens Helle Bonnesen - beskæftigelsesordfører for Konservative - påpeger, at der med aftalen afsættes mange penge til et vigtigt område.  

Arbejdsmarkedets parter er positive

Arbejdsmarkedets parter ser også med positive øjne på den nye aftale.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA) forklarer vicedirektør Pernille Knudsen, at hun er meget tilfreds med balancerne i aftalen.

"Den bygger videre på de mange spor, som allerede er lagt ud i de seneste år - blandt andet på baggrund af indspil fra arbejdsmarkedets parter. Og i DA er vi især glade for, at partierne med aftalen sætter fokus på en forenkling og modernisering af tilsynsindsatsen," siger hun i en pressemeddelelse.

Hos modparten i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) hæfter man sig særligt ved, at de stabile bevillinger til Arbejdstilsynet, som man i FH har efterlyst i mange år, er blevet en realitet, lyder det fra næstformand Morten Skov Christiansen i en pressemeddelelse.

Fra Blik- og Rørarbejderforbundets side er man særlig begejstret for, at en autorisationsordning på asbestarbejde er blevet vedtaget i aftalen.

"Det har længe stået højt på vores ønskeliste, at der kom en autorisationsordning for virksomheder, der arbejder med asbest. Så vi er i Blik- og Rørarbejderforbundet utrolig glade for den nye aftale. Det handler helt grundlæggende om, at når vores medlemmer får at vide, at der er foretaget asbestsanetering, så kan de stole på, at der ikke er fare for at indånde asbest," skriver fagforbundets formand, Henrik W. Petersen, i en skriftlige kommentar til A4 Arbejdsmiljø.

HK: Arbejdsmedicinske klinikker skal styrkes

Et lille malurt i bægeret kommer fra HK Danmark - der overordnet set er tilfreds med aftalen, men påpeger, at der med rette kunne have været sat et endnu større fokus på stress i aftalen. 

"I HK mener vi, at ledere skal have uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, og at alle arbejdspladser skal have en stresspolitik. Vi skal også blive bedre til at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejde. Og så skal det være nemmere at få anerkendt psykiske arbejdsskader. Her har arbejdsmedicinske læger en afgørende rolle at spille, fordi de med deres ekspertviden er gode til at kaste lys over sagerne. Så der er brug for at styrke de arbejdsmedicinske klinikker økonomisk. Vi er helt med på, at den del ikke skulle løftes ved dette forhandlingsbord, men det er et helt oplagt næste skridt for politikerne," siger HK Danmarks næstformand Mads Samsing i en pressemeddelse.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har ikke haft mulighed for at kommentere HK Danmarks udmelding over for A4 Arbejdsmiljø.

GDPR