Ekspert: Ny aftale kan bane vejen for flere virksomheder uden chefer

20230921-184832-L-1920x1280we__1_
Samtlige partier på Christiansborg er netop blevet enige om en politisk aftale, der skal skabe flere demokratiske virksomheder. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
En ny politisk aftale skal føre til flere demokratiske virksomheder. Og det kan meget vel ende med også at skabe flere medledende virksomheder, hvor arbejdspladshierarkiet afskaffes, og magten i stedet gives til medarbejderne, mener ledelsesekspert.

Samtlige af Folketingets partier er netop blevet enige om en ny politisk aftale, der skal skabe bedre grobund for, at Danmark får flere demokratiske virksomheder.  

Demokratiske virksomheder skiller sig ud ved, at det er kunderne, producenterne eller medarbejderne, der ejer virksomheden. Selvom det ikke er helt det samme som medledelse, som bryder med den traditionelle hierarkiske tænkning og giver medarbejdere medbestemmelse, er der flere sammentræf, og derfor er der også flere demokratiske virksomheder, der har indført medledelse.  

Derfor håber Mette Aagaard, der er ledelsesrådgiver og forfatter til bogen 'Medledelse - når teamet er chef' også, at den nye politiske aftale kan være med til at bane vejen for, at flere virksomheder vil prøve kræfter med medledelse. 

LÆS OGSÅ: Clever har afskaffet cheferne: "Ens livsformål og meningen med livet skal spille ind i, der hvor man arbejder"

"Jeg synes, at det er et spændende skridt i en god retning, for vi har brug for at udbrede kendskabet til og muligheden for at etablere virksomhedsformer, hvor der er flere, der har ejerskab- og dermed medbestemmelse. Hvis det her fører til, at det bliver lettere for initiativtagere at prøve kræfter med demokratiske virksomhedsformer, så kan det også give plads til, at virksomhederne bliver struktureret helt anderledes for netop at give plads til nye ledelsesformer. Så jeg synes, at det er et spændende initiativ med gode muligheder," siger Mette Aagaard til A4 Arbejdsmiljø. 

Aftale fokuserer på god ledelse

Grundtanken bag den politiske aftale er at gøre det lettere at etablere demokratiske virksomheder i Danmark. Med aftalen søsættes en række initiativer, der blandt andet skal udbrede kendskabet til virksomhedsformen på grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler og videregående uddannelser samt forenkle regler og muligheder for at oprette en demokratisk ejet virksomhed.  

Mette Aagaard hæfter sig særligt ved, at der i aftalen også nedsættes et udvalg for god ledelse i demokratiske virksomheder, som skal sætte fokus på, hvordan der netop i demokratiske virksomheder er andre muligheder for at skabe god ledelse. 

LÆS OGSÅ: Medledelse: Vejen til gladere medarbejdere eller magtkliker?

"Jeg noterer mig med interesse, at der er et afsnit i aftaleteksten, der interesserer sig for, hvad god ledelse i demokratiske virksomheder er. For ejerformen gør det jo ikke alene. Så hvordan forvalter man det medejerskab, så man rent faktisk får skabt nogle arbejdspladser, hvor ejerskabet ikke kun er juridisk gældende, men hvor relationen til virksomheder også er, at man har motivation og engagement i virksomheden og føler et ejerskab?" siger Mette Aagaard. 

Hovedpunkter i den politiske aftale 

- Aftalen er finansieret af finansloven fra 2023, hvor der blev afsat 22 millioner kroner til at følge op på anbefalingerne fra regeringens ekspertgruppe for demokratiske virksomheder fra 2022

En række af de initiativer der søsættes med aftalen er blandt andet: 

 - Styrkelse af Erhvervsstyrelsens arbejde med demokratiske virksomheder
 
- Afskaffelse af en række juridiske barrierer for drift og oprettelse af demokratiske virksomheder
 
- Det gøres nemmere at omdanne en virksomhed til demokratisk ejerskab
 
- Nedsættelse af udvalg for god selskabsledelse for demokratiske virksomheder under Erhvervsstyrelsen
 
- Mere viden om demokratiske virksomheder rettet mod grundskoler, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser 
 
- Bedre mulighed for at tiltrække ekstern kapital for demokratiske virksomheder i “start-up”-fasen
 
- Mulighed for “aktiv sikring”, der styrker og sikrer det demokratiske ejerskab i demokratiske virksomheder

Kilde: Erhvervsministeriet 

Der skal mere til 

Flere undersøgelser peger på, at der er et bedre arbejdsmiljø i demokratiske virksomheder end i øvrige virksomheder. Det gælder blandt andet jobtilfredshed, ledelse, sygefravær og efteruddannelse.  

Mette Aagaard mener, at man i det hele taget kan skabe gladere medarbejdere, der er mindre syge og stressede ved at afskaffe den mere udbredte organisationsform med en stærk chef for bordenden og hierarkisk fordeling af medarbejderne og i stedet indføre medledelse. 

Hun understreger dog, at den politiske aftale kun er et enkelt skridt på vejen til at få flere medledende virksomheder. Det, der ifølge hende, virkelig er brug for, er at skabe rum for at interesserede arbejdspladser kan eksperimentere med at give mere råderum og medbestemmelse til medarbejderne.

LÆS OGSÅ: Ny analyse: Bedre arbejdsmiljø i demokratiske virksomheder

"Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi kan skabe flere medledende virksomheder ved hjælp af politiske aftaler, men det, der måske kan løses politisk, er, hvis man dels afstår fra at lave flere rammer, der strammer, og dels afsætter puljer til at understøtte virksomheder og offentlige organisationer, som gerne vil prøve kræfter med det her - også så vi får noget vidensopsamling. For der er rigtigt mange, der gerne vil prøve kræfter med det her, men der er også mange, der kløjes i, at de ikke har ressourcerne til at sætte det igang. Så jeg tror, at hvis man vil det her, så er det en god ide at investere i prøvehandlinger, men ikke diktere fra politiske hold , hvordan det skal se ud i detaljer," siger hun. 

GDPR