Skidt arbejdsmiljø i omstridt hjemmepleje: Mistillid og mobning i to år

Efter påbud og store problemer i Den Sociale Hjemmepleje i København, kan TV 2 Lorry nu afsløre, at medarbejdere i samme periode har lidt under elendigt psykisk arbejdsmiljø.

Sårbare københavnere med brug for hjælp i hjemmet har i en årrække modtaget pleje fra personale, der har været involveret i massive mobbeproblemer.

Det skriver TV 2 Lorry.

I mere end to år har en gruppe medarbejdere således regelmæssigt mobbet en anden gruppe af medarbejdere i Den Sociale Hjemmepleje i København. Samtidig har mistillid til ledelsen plaget arbejdspladsen.

Det fremgår af en afgørelse fra Arbejdstilsynet, som TV 2 Lorry har fået aktindsigt i, og hvor flere ord er overstreget:

“Flere ansatte og ledelsen oplyser samstemmende, at 3 ansatte fra den sociale hjemmeplejes (ord overstreget, red.) der dækker lokalområdet Østerbro (ord overstreget, red.) oplever mobbehandlinger i form af regelmæssige personrettede negative handlinger og udsagn fra kollegaer. De oplyser videre, at handlinger har stået på i cirka 2 år,” står der i afgørelsen fra Arbejdstilsynet fra marts måned.

Der er tale om latterliggørelse, at ansatte bliver bagtalt og udsat for spydige kommentarer uden at kunne forsvare sig.

Tilsynet kalder det samtidig et “alvorligt og komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse.”

Per Hulstrøm, der er psykolog og ekspert i mobning, betegner mobning af denne karakter som meget uheldig for arbejdsindsatsen og kommunikationen på en arbejdsplads.

- Det er enormt tragisk. Det går både ud over ansatte, borgere og pårørende, for man trækker sig i kontakten med borgeren, som man ellers burde indgå i. Man mistrives og har det dårligt, siger Per Hulstrøm til TV 2 Lorry.

Kvaliteten i søgelyset

Den Sociale Hjemmepleje kører ud til borgere mellem 18 og 65 år, der er fysisk, psykisk eller kognitivt begrænset. Nogle har også komplekse psykiatriske udfordringer, og det er ikke første gang, at kvaliteten af deres daglige pleje har været i søgelyset.

En omorganisering af Den Sociale Hjemmepleje i april 2018 fik med kommunens egne ord “hele organisationen til at vakle.”

I sommeren 2019 fik Den Sociale Hjemmepleje således påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af mangelfuld journalføring og medicinhåndtering.I august sidste år viste en intern redegørelse, at omorganiseringen havde ført til mangelfuld og kritisabel behandling af kommunens syge borgere og havde påvirket patientsikkerheden.

Samtidig havde kommunens egne medarbejdere også oplevet forværrede forhold.

Dertil viser den nye aktindsigt fra Arbejdstilsynet, at mobbeproblemer havde stået på siden begyndelsen af 2017 - men de kom først til ledelsens kendskab i efteråret 2019.

Den voldsomme omorganisering, der blandt førte til massiv udskiftning i ledelsen, skete altså samtidig med, at mobning havde forpestet den daglige gang i Den Sociale Hjemmepleje.

Arbejdstilsynet beskriver i sin afgørelse, at mobbeproblemet huserer blandt aftenvagterne i Den Sociale Hjemmeplejes Center Nord. Tre til fire ansatte udpeges som mobberne, og primært tre ansatte, der arbejder med borgere på Østerbro, udpeges som ofrene.

Konsekvenser af de grove mobbehandlinger er mangeartede. Nogle magter ikke at komme på arbejde, og nogle oplever depressive symptomer, som følge af mobningen.

GDPR