OK-aftale: Kommunale ledere skal tilbydes uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

20210215-091535-L-1920x1280we
Michael Ziegler (KL) og Mona Striib (Forhandlingsfællesskabet). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Kommunale ledere vil i fremtiden få tilbud om at komme på en ny lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Tillidsvalgtes uddannelsesmuligheder bliver ligeledes styrket, fremgår det af den nye overenskomstaftale for ansatte i kommunerne.

Inden længe kan kommunale ledere med personaleansvar komme på uddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

Dermed vil de få flere værktøjer til at håndtere og forebygge problemer med stress, krænkelser og vold på kommunale arbejdspladser.

Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening (KL) er blevet enige om at udvikle en frivillig lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø, som i første omfang skal køre som et pilotprojekt.

Det fremgår af den netop indgåede overenskomstaftale i kommunerne, som faldt på plads mandag morgen.

LÆS OGSÅ: Statens OK-aftale: Markante arbejdsmiljøforbedringer, men APV-krav led skibbrud

Dermed får de kommunale ledere samme mulighed som de statslige ledere, der i tre år har haft mulighed for at komme på en lignende uddannelse.

Den statslige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø har allerede vist sig som en succes, og derfor fik den forlænget sin levetid i forbindelse med statens overenskomstaftale, der blev indgået forrige weekend.

For KL hænger borgertilfredshed sammen med medarbejdernes trivsel.

- Det er vigtigt for os med medarbejdere, som trives i deres dagligdag. Det er afgørende for at kunne levere en velfærd af høj kvalitet til borgerne. Trivsel hænger tæt sammen med et godt psykisk arbejdsmiljø.

- Det kræver god ledelse og et tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledere. Begge dele skruer vi nu op for med de initiativer, vi har aftalt i dette forlig, siger Steen Christiansen, næstformand i KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Erfaringer fra statslig pendant

Chefforhandler i Forhandlingsfællesskabet, Mona Striib, der forhandler på kommunale lønmodtageres vegne, er ligeledes tilfreds med de nye arbejdsmiljø-initiativer i aftalen.

Hun hæfter sig ved, at også de tillidsvalgtes uddannelsesmuligheder bliver styrket.

- Med aftalen styrker vi bl.a. arbejdsmiljøindsatsen med nye uddannelser i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsrepræsentanter og vores arbejdsmiljørepræsentanter, siger hun.

Den nye lederuddannelse for de kommunale ledere skal udvikles i samarbejde med eksperter i både ledelse og psykisk arbejdsmiljø. Det skal sikre en kobling mellem de to vidensfelter.

LÆS OGSÅ: Aftale på plads: Ny overenskomst for 500.000 ansatte

Derudover skal den nye uddannelse tage afsæt i erfaringer fra den statslige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø og moduler i psykisk arbejdsmiljø på offentlige diplom- og masteruddannelser.

Den kommunale samarbejdsenhed SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) skal tippe ind med praksisnære erfaringer fra arbejdspladser.

Den nye lederuddannelse skal ses som et supplement til øvrige ledelsesuddannelser og supplerende arbejdsmiljøuddannelser, og den vil i udgangspunktet blive brugerbetalt.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Lederuddannelsen for kommunale ledere

  • Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø udvikles med inddragelse af eksperter i både ledelse og psykisk arbejdsmiljø for at sikre en kobling mellem de to felter.
  • Uddannelsen skal hvile på et forskningsbaseret grundlag om psykisk arbejdsmiljø og ledelse, men skal samtidig være praksisnær og handlingsorienteret.
  • Parterne foretager en markedsafdækning af mulige eksterne eksperter og leverandører for at sikre høj faglig kvalitet og forskningsbaseret viden om ledelse og psykisk arbejdsmiljø i uddannelsen.
  • Kommunale ledere med personaleansvar inddrages i udviklingen af uddannelsen for at sikre relevans for målgruppen fx i form af en følgegruppe.
  • Uddannelsen forløber over 2-3 dage fordelt over en periode på omkring et halvt år, evt. suppleret med tilbud om netværksmøder.
  • Parterne vil i første omgang udbyde et antal pilothold, der evalueres eksternt.

Kilde: OK-aftale, KL og Forhandlingsfællesskabet, februar 2021 (protokollat)

Nyt netværksforløb

Parterne er også enige om, at der skal udvikles en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF). Her er detaljerne dog ikke helt på plads endnu.

Derudover søsættes en række initiativer, der skal udvikle SPARK.

Blandt andet skal der udvikles i et netværksforløb i SPARK-regi for eksempelvis MED-udvalgene, hvor eksempelvis temaer fra den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø kan blive taget op og drøftet.

Den nye overenskomstaftale i kommunerne løber fra 1. april 2021 til 1. april 2024.

GDPR