Rådgiverne: Problematisk, at Arbejdstilsynet skal støtte og samtidig kontrollere virksomheder

Udklip
Direktør i Arbejdsmiljørådgiverne, Arne Helgesen. Foto: Pressefoto
14. okt. 2019 17.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Arbejdsmiljøaftalen fra april 2019 er ved at blive omsat til lovændringer. I Arbejdsmiljørådgivernes høringssvar er vi blandt andet kritiske over for forslaget om, at Arbejdstilsynet skal kunne indgå egentlige rådgivningsaftaler med virksomheder.

I arbejdsmiljøaftalen lægges der blandt andet op til, at Arbejdstilsynet skal tilbyde virksomheder, som er mistænkt for at have begået lovbrud, en samarbejdsaftale.

Det gælder virksomheder, som selv vil gøre skaden god igen. Arbejdstilsynet tilbyder virksomheden støtte og hjælp.

Men myndigheden skal også kontrollere, om forholdene på virksomheden er i orden. Og det, mener vi, er problematisk.

Den politiske arbejdsmiljøaftale fra april 2019 bygger i høj grad på ekspertudvalgets anbefalinger. Udvalget nåede ikke til enighed om at anbefale, at arbejdsmiljøprofessionelle aktører skulle inddrages yderligere.

Alligevel foreslog Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), at der blev afsat midler til at rådgive små virksomheder.

Små virksomheder mangler ressourcer og kompetencer til at sikre arbejdsmiljøet. Det omfatter mange medarbejdere, da halvdelen af arbejdsmarkedet er beskæftiget her. Der bør afsættes de nødvendige midler på finansloven til denne indsats.

I vores høringssvar er vi kritiske over for forslaget om, at Arbejdstilsynet skal kunne indgå egentlige rådgivningsaftaler med virksomheder. Og overraskede over, at forslaget er rettet mod virksomheder, hvor der er mistanke om brud på arbejdsmiljøloven.

Ekspertudvalget anbefaler, at alle aktører skal understøtte arbejdspladserne. Derfor finder vi det overraskende, at arbejdsmiljøprofessionelle rådgivere og konsulenter ikke prioriteres.

Fagfolk, med omfattende indsigt i konkrete arbejdsmiljøforhold og et godt kendskab til virksomhederne, er en værdifuld ressource.

Det handler om at forebygge sundheds- og sikkerhedsrisici, så medarbejderne kan beholde deres arbejdsevne og forsørge sig selv. Derfor er der gode argumenter for at prioritere fag- og sagkundskab i arbejdsmiljøarbejdet.

I vores høringssvar er vi kritiske over for forslaget om, at Arbejdstilsynet skal kunne indgå egentlige rådgivningsaftaler med virksomheder. Og overraskede over, at forslaget er rettet mod virksomheder, hvor der er mistanke om brud på arbejdsmiljøloven.

Alene på grund af mistanken, burde der gennemføres en uvildig undersøgelse for at afklare, om den er begrundet. Og lade myndighedens reaktion afhænge af det. Vores høringssvar kan læses på www.bamr.dk.

Vi glæder os til at møde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og Arbejdstilsynets direktør Søren Kryhlmand på Arbejdsmiljøkonferencen AM:2019 i Nyborg den 10. – 12. november, hvor vi får gode muligheder for at drøfte arbejdsmiljøspørgsmål og møde netværket.

Læs mere om konferencen her.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].