Kortere vagter letter arbejdspresset på akutafdelingen på Randers Regionshospital

regionshospitalet-randers-nat
Kortere vagter på akutafdelingen på Randers Regionshospital har givet bedre arbejdsmiljø. Foto: Pressefoto
Kulturændring og kortere vagter har lettet arbejdspresset i og gør det lettere at rekruttere læger til akutafdelingen på Randers Regionshospital.

Det er ikke nyt, at der løbes stærkt rundt om på landets akutmodtagelser. Og en rundspørge fra Dansk Selskab for Akutmedicin (Dasem) og Yngre Danske Akutmedicinere (Ydam) viser, at 55 procent af de medvirkende læger føler sig helt eller delvist udbrændte. 

Det nye er til gengæld, at det kan der godt gøres noget ved. Og det er lykkedes på Randers Akutmodtagelse, som i sommer indførte kortere vagter. Formålet var at lette arbejdspresset blandt lægerne. 

“Vi har et arbejdsmiljø, hvor der er mange ting, vi ikke selv er herre over - eksempelvis fysisk indretning, normeringer og et sundhedssystem, der lider mange steder. Men arbejdstiden har vi selv kunnet indrette,” fortæller Christian Skjærbæk, der er cheflæge ved akutafdelingen på Randers Regionshospital, til A4 Arbejdsmiljø. 

Ubekvemt arbejde er hele arbejdet

Løsningen var flere men kortere vagter. Men det er ikke noget, der lige kunne indføres fra den ene dag til den anden. Det krævede blandt andet en kulturændring i afdelingen.

“Vi er underlagt nogle kulturer med, hvordan vi som læger arbejder. Almindeligt arbejde med stuegang foregår i dagtimerne, og så har vi noget vagt ved siden af. Det er det lidt ubekvemme arbejde, der følger med som læge. Men vores speciale er karakteriseret ved, at vi er på vagt hele tiden, og en stor del ligger uden for almindelig kontortid. Derfor er det nødvendigt at komme væk fra den opfattelse, at det er det ubekvemme arbejde,” fortæller Christan Skjærbæk. 

Lægernes overenskomst er også baseret på meget lange vagter, som til gengæld også betyder færre vagter. Og derfor blev forslaget om kortere vagter ikke mødt uden modstand. 

“Det er der altid, når man vil ændre på gamle kulturer. Yngre læger har gerne villet have lange vagter, fordi det også gav fri på andre tidspunkter. Så det har været en bekymring, inden vi gik i gang," siger Christan Skjærbæk. 

En kultur med accept af pauser

Derfor bliver der også brugt ekstra tid på vagtplanen og på at imødekomme så mange ønsker som overhovedet muligt.

Selvom vagterne er kortere end tidligere, så er de stadig længere end en almindelig arbejdsdag andre steder. Og når der skal løbes stærkt, er det fristende for særligt yngre, pligtopfyldende læger at springe en pause over. Men den kultur er der også blevet gjort op med. 

“De ti minutter, man vinder ved at springe over en pause, taber man i slutningen af en vagt, der måske varer 10-12 timer, fordi man måske tænker lidt langsommere. Det er vigtigt for mig, at ingen føler sig presset eller pisket til at springe en pause over. Det handler også om at skabe en kultur, hvor pauser er accepteret, og skabe en psykologisk tryghed i arbejdsmiljøet, hvor det er i orden at sige, at man har brug for en pause eller hjælp til noget. Der er ingen, der skal føle, at man skal kunne alt hele tiden, for det går ud over arbejdsmiljøet," siger Christian Skjærbæk.    

Skal hives ud af de daglige rutiner

Udover trivsel og godt arbejdsmiljø handler kortere vagter også om rekruttering. 

“Vi skal hele tiden konkurrere med andre specialer om arbejdskraften. Og der er nogle ulemper ved at arbejde i vores speciale, så det skal vi kompensere for på andre måder. Når man ser på de læger, der søger mod akutmedicin, så er der også et udtrykt ønske om, at vagterne skal være kortere. Det handler også om det lange perspektiv, hvis man skal kunne blive ved med det her resten af sit arbejdsliv,” siger Christian Skjærbæk.  

Det er også med det lange perspektiv for øje, at han lægger meget vægt på, at lægerne også i løbet af deres arbejdstid bliver hevet ud af de daglige rutiner. 

“For de læger, der ønsker sig en karriere inden for det her speciale, er det sundt også at beskæftige sig med noget andet arbejde, som er beslægtet med specialet, så de ikke konstant er udsat for det pres og den uforudsigelighed, der forbundet med vores arbejde. Så nogle får måske en dag, de kan bruge på en anden afdeling, en vagtcentral eller i en NGO,” siger Christian Skjærbæk og fortsætter:

“Det, tror jeg, er den rigtige vej at gå i forhold til rekruttering og arbejdsmiljø - i stedet for at tænke, at man skal kunne disponere over de fulde 37 timer.”

Akutafdelingen på Randers Regionshospital er blandt få i landet, der både har forsøgt sig med og lykkedes med at indføre kortere vagter. 

GDPR