Sådan redder vi flere fra stress, chikane og mistrivsel

Lars_Qvistgaard_formand_Akademikerne_1650px
12. nov. 2020 16.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

For mange ansatte der plages af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Ledere der er for ringe klædt på til at løfte opgaven tilfredsstillende i hverdagen.

Det er nogle af de vigtige udfordringer, som arbejdsgiverorganisationer og politikere endelig begynder at få øjnene op for. Fx er det for nyligt sikret, at vi i Danmark på arbejdsmiljøområdet nu også har en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

LÆS OGSÅ: Kæmpe landvinding for psykisk arbejdsmiljø: Her er de første reaktioner

Det udestår stadig, at der fra politisk hold prioriteres midler til investering i ledernes evner og kompetencer til at styrke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

På statens område har vi på lønmodtagersiden sammen med Medarbejderstyrelsen søsat en ny lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Den har opnået stor interesse fra lederne. Denne lederuddannelse kører med fuldt bookede hold. Indtil videre er det dog kun få ledere i staten, der har haft denne mulighed for at opnå lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø - det vil vi arbejde på at forbedre ved OK21.

Det er desværre ikke til at komme udenom, at der stadig er for mange ledere, der ikke vægter forebyggelse og forbedringer på det psykiske arbejdsmiljøområde højt nok
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Men vi appellerer til politisk vilje og økonomi til at udnytte erfaringerne fra statens område og investere i en uddannelse for ledere på hele det private og offentlige arbejdsmarked. Der er så meget at hente med et godt psykisk arbejdsmiljø.

For det er desværre ikke til at komme udenom, at der stadig er for mange ledere, der ikke vægter forebyggelse og forbedringer på det psykiske arbejdsmiljøområde højt nok. Alt for få sørger i dag for, at de har de nødvendige kompetencer og redskaber til at mestre den ledelsesmæssige opgave om psykisk arbejdsmiljø.

Vi skal som samfund have større ambitioner end det. Det fortjener både medarbejdere, ledere og vores arbejdspladser. Derfor er tiden nu kommet til, at også regeringen prioriterer, at der kommer midler til mere uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø på finansloven. På den måde kan vi bidrage til, at langt flere ansatte både på det private og offentlige arbejdsmarked går en fremtid i møde, hvor de er på en arbejdsplads med et bedre arbejdsmiljø.

Ifølge en undersøgelse fra Akademikerne svarer 43 pct. af lederne, at de ikke synes, at de ikke er godt nok klædt på til at håndtere udfordringer med psykisk arbejdsmiljø.

LÆS OGSÅ: Akademikerformand slår alarm over stressbølge

Kravene til god ledelse ændrer sig hastigt i disse år. Ude på arbejdspladserne går det stærkt, og det kræver nye kompetencer for lederne at være i front med udviklingen og leve op til at drive en god arbejdsplads og forventninger hos medarbejderne.

Det handler for lederne om at opbygge kulturelle og organisatoriske forudsætninger for forebyggelse af sexisme og sundhedskrisen som følge af Corona, for at tage et par aktuelle eksempler. Desuden handler det som altid om kampen mod stress og indsatsen for bedre trivsel.

Også i tiden på den anden side af Corona er der grund til at forvente, at fokus på trivsel i forhold til hjemmearbejde og distanceledelse er områder, der kommer til at blive ved med at fylde på arbejdspladserne.

Derfor foreslår vi, at regeringen allerede på den kommende finanslov får afsat de nødvendige midler til at igangsætte indsatsen, så lederuddannelse bliver gjort tilgængelig og udbredt over hele Danmark
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

God ledelse er i dag mere end nogensinde uløseligt bundet sammen med arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Samtidig ved vi, at lederen spiller en afgørende nøglerolle på enhver arbejdsplads, hvis det skal lykkes at få et bedre arbejdsmiljø.

Et løft på arbejdspladserne i Danmark mod mere fornyelse forudsætter altså, at lederne får en hjælpende hånd. Vi skal sikre dem mere hjælp.

LÆS OGSÅ: Bæredygtighed og nye krav: Ny masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse på vej

Ledelse skal læres. God ledelse er ikke bare noget, man kan, uanset hvor længe eller hvor meget erfaring man har høstet som leder. De fleste ledere er opmærksomme på fordelene ved uddannelse. De kender værdien af et ledelsesmæssigt kompetenceløft, men udfordringen er at sikre sig, at man bliver garanteret det nødvendige ryk, som arbejdspladsen har brug for.

I Akademikerne har vi gennem mange år haft udviklingen af sunde arbejdspladser i fokus. Vi foreslår derfor, at der bliver taget initiativ til at styrke ledernes rolle i at få skabt bedre muligheder for et sundere arbejdsliv på arbejdsmarkedet for alle medarbejdere i fremtiden.

Lad os for det første inspirere af deltagersuccesen i den aktuelle frivillige lederuddannelse i psykiske arbejdsmiljø på statens område. Vi skal koble lederuddannelse direkte til ønsket om kompetenceløft i psykisk arbejdsmiljø. Det har resulteret i en meget positiv evaluering af uddannelsen hos dem, der allerede har været gennem et forløb, fordi standarden er sat højt både i forhold til koblingen af et teoretisk og praktisk fokus, og følger den nyeste forskningsmæssige viden på området.

For det andet skal vi gøre det nemmere at komme i gang med at uddanne sig. Ledere på både det private og offentlige arbejdsmarked i alle brancher, og uanset placering i ledelseshierarkiet, skal med. Det kræver, at der bliver åbnet for bedre muligheder for netop dette. Derfor foreslår vi, at regeringen allerede på den kommende finanslov får afsat de nødvendige midler til at igangsætte indsatsen, så lederuddannelse bliver gjort tilgængelig og udbredt over hele Danmark.

Lederne i Danmark skal være verdens dygtigste til psykisk arbejdsmiljø. Lad os i fællesskab holde ambitionerne højt.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].