Sommerserie:
DA: Det er på høje tid at slippe virksomheder fri

csh-med-baggrund
Christina Sode Haslund er politisk chef for arbejdsmiljø og sundhed i Dansk Arbejdsgiverforening. Foto: Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) mener, at virksomhederne skal have større frihed til at forbedre arbejdsmiljøet fri for alt for meget bureaukrati. Det siger Christina Sode Haslund, politisk chef for arbejdsmiljø og sundhed i DA, i A4 Arbejdsmiljøs sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø. Hun er samtidig spændt på, hvad tendensen til et mere fleksible arbejdsliv vil betyde for fremtiden.

Dette interview er en del af A4 Arbejdsmiljøs sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø, der kører henover sommerferien. Serien sætter spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane. 

Set fra din stol, hvordan står det så til med arbejdsmiljøet i Danmark lige nu? 
 
"Det står rigtigt godt til med arbejdsmiljøet i Danmark. Langt de fleste danske virksomheder har en seriøs tilgang til arbejdsmiljøet og arbejder løbende med udvikling af et godt arbejdsmiljø i samarbejde med medarbejderne. Jeg mener derfor, at det er på høje tid at slippe disse virksomheder fri. For eksempel bør Arbejdstilsynets ressourcer bruges dér, hvor de har størst effekt, og det er ikke hos de virksomheder, der allerede har tjek på tingene."

Hvad, vurderer du, er det mest oversete arbejdsmiljøproblem lige nu?

"Jeg mener sådan set ikke, at der lige nu er noget, som vi decideret overser. Men, vi skal altid være opmærksomme på, om der opstår nye arbejdsmiljøproblemer, i takt med arbejdet og arbejdsmarkedet udvikler sig. Vi har alt i alt et ret godt overblik over arbejdsmiljøproblemer. I Danmark har vi rigtig meget data, og udviklingen i arbejdsmiljøet afdækkes kontinuerligt - for eksempel ved hjælp af lønmodtager undersøgelser og undersøgelser af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Og arbejdsgiverforeninger og fagforeninger samarbejder løbende om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer i branchefællesskaberne for arbejdsmiljø. Vi har et unikt system i Danmark, hvor der er mulighed for løbende at skabe løsninger og fokusere på forebyggelse, så nye problemer bliver taget i opløbet."

Sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø

Sommerferien er over os, og i den forbindelse bringer A4 Arbejdsmiljø i de kommende sommeruger en række interviews med nogle centrale figurer inden for arbejdsmiljø. I serien sætter de forskellige aktører fra hver deres ståsted spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane. 

Deltagere i serien:

Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg 
Harald Meyer, forperson i Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
Maria Klingsholm, forbundssekretær i FOA
Christina Sode Haslund, politisk leder for Arbejdsmiljø og Sundhed i Dansk Arbejdsgiverforening
Henrik W. Petersen, forbundsformand i arbejderforbundet Blik og Rør 
Steffen Bohni Nielsen, direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 
Henrik Møller, arbejdsmiljøordfører for Socialdemokratiet 
Flemming Pedersen, direktør TeamArbejdsliv 
Nina Hedegaard Nielsen, chefkonsulent for arbejdsmiljø hos Akademikerne 
Christoffer Melson, beskæftigelsesordfører for Venstre 
Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv 
Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F
Astrid Carøe, arbejdsmiljøordfører for Socialistisk Folkeparti 
Jan Steenhard, direktør for Joblife og formand for brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne 
Pernille Abildgaard, direktør og stifter af Take Back Time
Lars Louis Andersen, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
Peter Poulsen, forbundssekretær Dansk Metal 

Hvad bliver din vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien?

"Det bliver forsat at arbejde for fleksible rammer for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og virksomhedernes retssikkerhed og at sætte fokus på danskernes sundhed. Med retssikkerhed mener jeg blandt andet, at der skal være proportionalitet i de krav, der stilles til virksomhederne og i myndighedens håndhævelse af arbejdsmiljøreglerne. Det er blandt andet noget, jeg vil have stor opmærksomhed på, når den nye arbejdsmiljøaftaler fra foråret 2023 skal implementeres."

"Et andet fokusområde er en sund arbejdsstyrke, som er at bærende element for virksomhedernes konkurrenceevne og dansk økonomi generelt. Danskernes sundhed skal på nationalt niveau prioriteres højere, og der skal skabes bedre rammer for, at alle kan bidrage til at forbedre danskernes mentale og fysiske sundhed på tværs af arbejdsliv og fritid."
 
Hvad, tror du, vil have den største effekt på arbejdsmiljøet de kommende ti år? 

"At virksomhederne frit og uden en masse bøvl og bureaukrati kan arbejde systematisk med deres arbejdsmiljøarbejde, på en måde,der passer de lokale forhold og udfordringer på arbejdspladsen. Jeg håber på en mere ensartet håndhævelse af arbejdsmiljøreglerne på tværs af landene i EU. Der må ikke kunne konkurreres på dårligt arbejdsmiljø. Hvis vi opnår det, tror jeg, det vil hæve bundlinjen gevaldigt i EU."

Hvilken tendens inden for arbejdsmiljø bliver mest interessant at følge de kommende år? 

"Det fleksible arbejdsliv – fortsat hjemmearbejde og hybridarbejde, og hvad det gør ved samarbejdet og arbejdsfællesskaberne. Hvilke konsekvenser ansattes forventninger til arbejdsgiverne om et fleksibelt arbejdsliv og indflydelse i arbejdet får på udviklingen i, hvordan og hvor der arbejdes. Jeg tror, vi vil se, at øget medarbejderindflydelse og fleksibilitet i arbejdet vil sætte blus under debatten om, hvilket ansvar arbejdspladsen og medarbejderen har for sit arbejdsmiljø og for egen sundhed."

GDPR