SOMMERSERIE:
FOA slår alarm: Vi skal have gjort noget i en vanvittig fart

2019-Maria-Klingsholm-4000x2670px
Maria Klingsholm er forbundssekretær i FOA. Hun har ansvar for socialpolitik, arbejdsmiljø og arbejdsskader. Foto: FOA presse
SOMMERSERIE: Forbundssekretær i FOA Maria Klingsholm tror, at det stigende fokus på, hvad dårligt arbejdsmiljø koster i kroner og ører, vil have en stor betydning i de kommende år. Og det er der brug for, siger hun, for især udfordringerne med rekruttering og fastholdelse går ud over arbejdsmiljøet, og medarbejderne kan snart ikke holde til det mere.

Dette interview er en del af A4 Arbejdsmiljøs sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø, der kører henover sommerferien. Serien sætter spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane. 

Set fra din stol, hvordan står det så til med arbejdsmiljøet i Danmark lige nu?

"Det korte svar er, at det desværre er superpresset. Det lidt længere svar er, at udfordringerne med rekruttering og fastholdelse presser medarbejderne i stort set hele den offentlige sektor. Der bliver løbet ekstremt stærkt, og det går ud over arbejdsmiljøet. Det skal vi have gjort noget ved i en vanvittig fart. For det er selvsagt virkelig, virkelig uholdbart."
 
Hvad, vurderer du, er det mest oversete arbejdsmiljøproblem lige nu?

"At arbejde med mennesker er enormt berigende og givende. Men det kræver ordentlige rammer, og det er der ikke nok fokus på i øjeblikket. Mange unge bokser med de følelsesmæssige aspekter af arbejdet, og det kræver supervision, sparring, ledelsesmæssig støtte og ikke mindst muligheden for restitution. Vi har lige fået en ny vejledning fra Arbejdstilsynet om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, og det er et godt værktøj, der skal ud at leve."

Sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø

Sommerferien er over os, og i den forbindelse bringer A4 Arbejdsmiljø i de kommende sommeruger en række interviews med nogle centrale figurer inden for arbejdsmiljø. I serien sætter de forskellige aktører fra hver deres ståsted spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane.

Deltagere i serien:

Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg 
Harald Meyer, forperson i Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
Maria Klingsholm, forbundssekretær i FOA
Christina Sode Haslund, politisk leder for Arbejdsmiljø og Sundhed i Dansk Arbejdsgiverforening
Henrik W. Petersen, forbundsformand i arbejderforbundet Blik og Rør 
Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 
Flemming Pedersen, direktør TeamArbejdsliv 
Nina Hedegaard Nielsen, chefkonsulent for arbejdsmiljø hos Akademikerne 
Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv 
Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F
Astrid Carøe, arbejdsmiljøordfører for Socialistisk Folkeparti 
Jan Steenhard, direktør for Joblife og formand for brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne 
Pernille Abildgaard, direktør og stifter af Take Back Time 
Lars Louis Andersen, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
Peter Poulsen, forbundssekretær Dansk Metal 
Camilla Gregersen, forperson i Dansk Magisterforening

Hvad bliver din vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien?

"Min primære opgave er til enhver tid at understøtte vores medlemmer og tillidsvalgte med at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen ude på arbejdspladserne. Vi kan lave nok så mange vejledninger og andet fra politisk hold, men alt sammen kræver, at det bliver løftet lokalt, og det skal jeg hjælpe medlemmer og tillidsvalgte med. På den politiske side vil jeg kæmpe ihærdigt videre for bedre ressourcer og ordentlige rammer."

Hvad, tror du, vil have den største effekt på arbejdsmiljøet de kommende ti år?

"At vi begynder at interessere os mere for arbejdsmiljøøkonomi. Det er ikke altid så synligt for arbejdspladserne, hvad dårligt arbejdsmiljø koster i kroner og ører – i sygefravær, vikarudgifter, personaleomsætning og så videre. Det skal vi have meget mere fokus på. Det, tror jeg, kan komme til at gøre en kæmpe forskel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er mange aktører på området, der er ganske overbeviste om, at stort set enhver investeret krone i arbejdsmiljø er rentabel. Og dertil kommer alle de vigtige aspekter, der ikke handler om penge, men om menneskers trivsel. Og her tænker jeg både på de borgere, vi skal have tid og ressourcer til at tage os af på en ansvarlig måde, og på de medarbejdere der slides ned på såvel psyken som på fysikken."
 
Hvilken tendens inden for arbejdsmiljø bliver mest interessant at følge de kommende år?

"Den store udfordring med rekruttering og fastholdelse i den offentlige sektor har endelig fået Christiansborg til at handle, og til efteråret skal der forhandles om milliarder til løn og arbejdsvilkår på det offentlige område. Det bliver spændende at se, hvordan hele vilkårsdelen vil blive løftet fremadrettet – ikke bare med treparten, men i de næste mange år. Jeg håber, at det øgede fokus vil få politikerne til at indse, at det er nødvendigt med massive investeringer. Men også at investeringerne kan betale sig for både samfund, arbejdspladser og ikke mindst for lønmodtagerne i det offentlige." 

GDPR