SOMMERSERIE:
Dansk Metal: Dårlig, autoritær ledelse er årsag til mange arbejdsmiljøproblemer

PETER_POULSEN_TRYK_3__1_
Peter Poulsen er forbundssekretær i fagforeningen Dansk Metal, der organiserer godt 105.000, der arbejder med håndværk, teknik, mekanik og IT. Foto: Torben Sørensen
SOMMERSERIE: Dansk Metals medlemmer bøvler stadig med fysisk nedslidning og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Men forbundssekretær Peter Poulsen har en forsigtig fornemmelse af, at flere og flere virksomheder prioriterer det gode arbejdsmiljø. Hvis vi skal have vendt udviklingen skal endnu flere imidlertid lægge den autoritære og pengefokuserede ledelsesstil på hylden og investere i de maskiner, der kan aflaste medarbejderne.

Dette interview er en del af A4 Arbejdsmiljøs sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø, der kører henover sommerferien. Serien sætter spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane. 

Set fra din stol, hvordan står det så til med arbejdsmiljøet i Danmark lige nu? 

"De sidste årtier har Metal kæmpet med de samme arbejdsmiljøproblemer: Der sker stadig for mange arbejdsulykker, for mange virksomheder er plaget af støj, den fysiske nedslidning presser medarbejdere ud af deres fag og ud af arbejdsmarkedet, og det psykisk arbejdsmiljø lider under stress og alt for autoritære ledelsesformer. Når det er sagt, skal det noteres, at vi ser stadig flere virksomheder med moderne ledelse, som sætter en ære i at give medarbejderne et ordentligt arbejdsmiljø. Vi møder flere store kunder, som stiller krav om ordentligt arbejdsmiljø hos deres leverandører og entreprenører, og blandt vores tillidsvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter er der stadig flere, som formår at opbygge et tillidsfuldt samarbejde med deres ledere til gavn for både kollegaerne og virksomheden."

Hvad, vurderer du, er det mest oversete arbejdsmiljøproblem lige nu?

"De to største syndere må være dårligt psykisk arbejdsmiljø og fysisk nedslidning. Det er desværre også de udfordringer, det er sværest at tage hånd om og forebygge. Det dårlige psykiske arbejdsmiljø handler i bund og grund om kulturen på virksomheden. På de virksomheder, hvor ledelse og medarbejdere har gensidigt respekt, og der er et tillidsfuldt samarbejde, har de ikke de problemer.  Desværre bliver der ind imellem rekrutteret ledere, som tror, at deres succes skal måles på, om de kan tryne medarbejderne og deres tillidsvalgte. Ledelse er et fag, og det skal læres. Der er behov for uddannelse i moderne ledelsesmetoder, og der er behov for, at virksomhederne er mere kritiske med, hvem de ansætter som ledere."

"Den fysiske nedslidning, især på grund af arbejdsstillinger og tunge løft, slider en del af Metals medlemmer ned, og sådan har det været de seneste mange årtier. Det handler om, at der er for mange virksomheder, som slet ikke ser på, hvordan arbejdet skal foregå, når de tager nye ordrer ind. Det gælder både i produktionsvirksomheder, på byggepladser, og når kørende teknikere arbejder ude hos kunder. Noget handler om, at for eksempel ingeniører, tegnerer, designere og arkitekter ikke inddrager dem, der skal montere, bruge, servicere og reparere installationerne. Derfor får man dårlige arbejdspladser, hvor medarbejderne ikke kan udføre deres arbejde i ordentlige arbejdsstillinger og uden at skulle knokle sig en pukkel til."

Sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø

Sommerferien er over os, og i den forbindelse bringer A4 Arbejdsmiljø i de kommende sommeruger en række interviews med nogle centrale figurer inden for arbejdsmiljø. I serien sætter de forskellige aktører fra hver deres ståsted spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane.

Deltagere i serien:

Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg 
Harald Meyer, forperson i Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
Maria Klingsholm, forbundssekretær i FOA
Christina Sode Haslund, politisk leder for Arbejdsmiljø og Sundhed i Dansk Arbejdsgiverforening
Henrik W. Petersen, forbundsformand i arbejderforbundet Blik og Rør 
Steffen Bohni Nielsen, direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 
Flemming Pedersen, direktør TeamArbejdsliv 
Nina Hedegaard Nielsen, chefkonsulent for arbejdsmiljø hos Akademikerne 
Christoffer Melson, beskæftigelsesordfører for Venstre 
Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv 
Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F
Astrid Carøe, arbejdsmiljøordfører for Socialistisk Folkeparti 
Jan Steenhard, direktør for Joblife og formand for brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne 
Pernille Abildgaard, direktør og stifter af Take Back Time 
Lars Louis Andersen, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
Peter Poulsen, forbundssekretær Dansk Metal 
Camilla Gregersen, forperson i Dansk Magisterforening

Hvad bliver din vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien?

"Der er meget pres på arbejdstiden blandt Metals medlemmer. Og mange virksomheder forsøger at få endnu flere arbejdstimer ud af medarbejderne. Det er blevet værre med manglen på faglært arbejdskraft. Samtidigt har vi indført nogle begrænsninger på natarbejde i vores overenskomster. Det betyder, at natarbejde skal begrænses til tre nattevagter i træk. For det er ikke sundt at arbejde om natten, men der er mange virksomheder, som er afhængige af, at der kan arbejdes og produceres om natten. Metal har ret mange medlemmer, som har tilkaldevagt eller rådighedsvagt om aftenen, natten og i weekenderne. Og vi kan godt mærke på deres henvendelser, at en del virksomheder ikke kan finde ud af at begrænse udkaldene, for eksempel fordi de ikke arbejder med løbende vedligehold, men også fordi de tilbyder 24/7-service til deres kunder. Vi skal have flere virksomheder til at forstå, at vi som udgangspunkt arbejder i dagtimerne, og de opgaver, som skal løses om natten, kun er de absolut nødvendige."

Hvad, tror du, vil have den største effekt på arbejdsmiljøet de kommende ti år? 

"Manglen på arbejdskraft og den voksende interesse for automatisering, robotter og digitalisering vil flytte en del af det besværlige og bøvlede arbejde ind i maskinerne, og det vil løse rigtigt mange arbejdsmiljøproblemer, både når det handler om ulykker, nedslidning, farlig kemi og støj. Derfor synes vi også, at det går for langsomt med automatiseringen i Danmark. Rigtigt mange virksomheder er fuldt optaget af drift, og de har ikke tid til at sætte sig ind i, om de med fordel kunne automatisere dele af deres opgaver."

Hvilken tendens inden for arbejdsmiljø bliver mest interessant at følge de kommende år? 

"Der er en tendens til, at medarbejderne i nogle typer af virksomheder selv styrer deres arbejde uden den store indblanding fra ledelsen. Det lykkes, fordi medarbejderne ved, hvad de skal, hvordan arbejdet skal udføres, og hvordan de får det hele til at spille. Der er ingen grund til at forsøge at lede noget, som ikke trænger til ledelse. Men det kræver også, at de har det rigtige udstyr, værktøj og maskiner. Vi arbejder for og håber på, at flere virksomheder får åbnet øjnene for, hvad medarbejderne faktisk er i stand til, hvis man giver dem mulighederne og indflydelsen. Man bliver ikke en god leder af at bestemme en hel masse. Med et glimt i øjet, kan jeg udtrykke det på denne måde: Første skridt er at lade være med at gå i vejen."

GDPR