Stort arbejdspres på statsansatte: Ansæt flere midlertidigt og undgå hovsaløsninger

Rita_Bundgaard_og_Morten_B__dskov_pressem__de_om_corona_Ida_Guldb__k_Arentsen_Ritzau_Scanpix_1650px
HK Stats formand Rita Bundgaard og skatteminister Morten Bødskov (S) under et pressemøde om corona. Fredag mødes de igen. Her skal de sammen med AC og DJØF Offentlig tale om arbejdspresset i staten. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Både Folketingets formand og skatteministeren deltager, når Rita Bundgaard og hendes kolleger fra Djøf og AC fredag drøfter, hvordan arbejdspresset på statens ansatte kan lettes. Det er ikke nok at lave færre love, siger HK Stats formand.

Denne artikel er oprindeligt bragt på HK Stat.dk og bliver publiceret på A4 som en del af et samarbejde. Artiklen er redaktionelt udvalgt og bearbejdet af A4.

Der er tryk på kedlerne på mange af statens arbejdspladser. Arbejdspresset er usædvanlig stort og har været det længe, blandt andet på grund af ekstra opgaver i forbindelse med coronakrisen. Det skriver HK Stat.dk.

Kort før jul lagde skatteminister Morten Bødskov op til sammen med de faglige organisationer at drøfte, hvordan man "i fællesskab kan tage toppen af arbejdspresset i centraladministrationen".

LÆS OGSÅ: Mette F.: Ansatte i staten har været under stort pres

Fredag den 22. januar 2021 gør han og regeringen alvor af løftet.

Akut behov for bedre balance

HK Stats formand og HK Stats analysechef Thomas Lynge Madsen er sammen med frontfigurerne i AC og Djøf Offentlig inviteret til møde med både skatteministeren og Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen. Rita Bundgaard glæder sig over, at regeringen anerkender, at der er trukket store veksler på statens ansatte, og at den er parat til at finde måder at lette presset på.

- Jeg har forstået, at regeringen blandt andet overvejer at nedbringe mængden af ny lovgivning i den kommende tid. Sådan et tiltag er naturligvis en måde at begrænse presset for dem, der arbejder i centraladministrationen. Ligesom det er en god idé at prioritere opgaverne i hele den statslige administration, sådan som regeringen også har talt om. Men der skal mere til, vurderer Rita Bundgaard.

- Mange steder oplever vores medlemmer et akut behov for at sikre en bedre balance mellem opgaver og ressourcer for at lette arbejdspresset. Derfor er der brug for at tilføre flere årsværk – altså ansætte flere medarbejdere – varigt eller midlertidigt. Og ikke i form af privatansatte vikarer, siger hun.

LÆS OGSÅ: Top 10: Kommuner med flest kritiske smileys fra Arbejdstilsynet

HK Stats formand efterlyser også klare signaler fra regeringen om de statslige arbejdspladsers økonomi i den ekstraordinære situation, landet befinder sig i:

- Regeringen arbejder aktivt med at kompensere i større eller mindre grad for corona-relaterede udgifter. Naturligvis er der også øgede udgifter i det offentlige, når coronakrisen skal håndteres. Ledere i staten skal kunne arbejde målrettet og fleksibelt med de nye og øgede arbejdsopgaver, uden større spekulationer omkring de økonomiske rammer – og det må regeringen være tydelig omkring, opfordrer Rita Bundgaard.

Hovsaløsninger øger arbejdspres

Hun appellerer samtidig til regeringen om at være tidligt ude med beslutninger, der påvirker arbejdssituationen for statens ansatte. Sene udmeldinger og hovsaløsninger er i den grad med til at øge arbejdspresset, mener Rita Bundgaard.

- Vis nu noget mod, når I skal tilrettelægge og tage beslutninger om større opgaver. Træf beslutningerne i god tid, så medarbejderne ved, hvad der venter. På den måde undgår man hovsaløsninger med meget korte deadlines og næsten ingen inddragelse af medarbejderne, siger HK Stat-formanden.

LÆS OGSÅ: Pædagoger kæmper med smittefrygt og coronafrustrationer: 'De er under et hårdt psykisk pres'

Som et eksempel på et område med behov for klare og rettidige beslutninger nævner hun afviklingen af eksaminer på landets mange uddannelsesinstitutioner her i foråret. Uvished om, hvad der kommer til at ske, vil stresse både elever, studerende og medarbejderne på uddannelsesinstitutionerne.

Overvåg arbejdsmiljøet

Rita Bundgaard tilføjer, at det i øvrigt er vigtigt at inddrage medarbejderne via samarbejdssystemet og arbejdsmiljøorganisationen, når arbejdspresset skal kortlægges og løsninger findes.

- Et langvarigt, stort arbejdspres går ud over de ansattes arbejdsmiljø. Derfor kan det være en god ide at gennemføre nye arbejdspladsvurderinger og at drøfte trivsel, arbejdsmiljø og retningslinjer for håndtering og forebyggelse af arbejdsrelateret stress, lyder rådet fra Rita Bundgaard før mødet med regeringens repræsentanter.

GDPR