Lønmodtagere har følt sig mobbet af kolleger: 'Fuldstændig uacceptabelt'

20210324-154259-L-1920x1277we
- Det er fuldstændig uacceptabelt, og det skal vi grundlæggende tage et opgør med, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). (Arkivfoto) Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Undersøgelse fra ministerie viser, at mobning og diskrimination er de hyppigste krænkelser på arbejdspladsen.

7,3 procent af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked har det sidste år følt, at de er blevet mobbet af ledere eller kolleger.

Samtidig har omkring seks procent følt sig udsat for diskrimination på arbejdspladsen, mens omkring to procent har følt sig udsat for seksuel chikane.

Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) for Beskæftigelsesministeriet.

- Det er værd at hæfte sig ved, at vi desværre har et arbejdsmarked, hvor for mange går på arbejde uden at trives ordentligt og oplever at blive enten krænket, mobbet eller diskrimineret.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, og det skal vi grundlæggende tage et opgør med, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Undersøgelsen er gennemført i november 2020. Den har svar fra 7689 repræsentativt udvalgte lønmodtagere mellem 18 og 64 år.

Her er der blevet spurgt ind til forskellige krænkende handlinger som mobning, diskrimination, trusler, seksuel chikane og at blive frosset ude samt mulige årsager til chikanen.

Én procent af alle lønmodtagerne har oplevet at blive mobbet på baggrund af etnicitet. 1,3 procent har følt sig diskrimineret grundet etnicitet, mens 1,6 procent angiver køn som årsagen til at have følt sig diskrimineret.

Men flest angiver "andre årsager" end de oplistede i undersøgelsen. Det gælder ved alle krænkende handlinger.

- Undersøgelsen viser jo desværre, at en stor del af dem, der bliver krænket på arbejdspladsen, bliver krænket på grund af enten deres køn eller etnicitet.

- Det vidner om et meget stort behov for en generel kulturændring for, hvordan man omgås hinanden på arbejdsmarkedet, siger Peter Hummelgaard.

Han peger på, at det psykiske arbejdsmiljø derfor "er et stort fokusområde for regeringen".

- Vi er langt fra i mål. Vi skal sætte hårdere ind med de værktøjer og tilsyn, som vi kender. Men også have en samtale med hinanden om, hvordan man skaber det bedst mulige psykiske miljø på arbejdspladsen.

Regeringen er blandt andet i gang med trepartsforhandlinger om seksuel chikane og har lanceret 14 initiativer mod seksuel chikane.

Undersøgelsen viser også, at det er mindre end en gang om måneden, at hovedparten af dem, der har været udsat for en krænkende handling, har oplevet det.

/ritzau/

GDPR