Top 10: Kommuner med flest kritiske smileys fra Arbejdstilsynet

Danmarkskort
Her er kommunerne, der har fået flest gule og røde smileys fra Arbejdstilsynet inden for de seneste to uger.

Silkeborg Kommune har flest gule og røde smileys fra Arbejdstilsynet. Det viser en opgørelse fra A4 Arbejdsmiljøs arbejdsmiljøtracker over de seneste to uger.

Derefter følger en lang række kommuner med en afgørelse. Opgørelsen tæller kun afgørelser givet til kommunale arbejdspladser i kommunerne.

Kommuner med flest smileys

Her er top 10 over kommuner med flest røde og gule smileys til kommunale arbejdspladser. Opgørelsen er opgjort den 1. februar 2021.

1. Silkeborg Kommune med 3 gule smileys
2. Skive Kommune med 2 gule smileys
3. Lejre Kommune med 1 rød smiley
4. Roskilde Kommune med 1 rød smiley
5. Esbjerg Kommune med 1 gul smiley
6. Favrskov Kommune med 1 gul smiley
7. Frederiksberg Kommune med 1 gul smiley
8. Gentofte Kommune med 1 gul smiley
9. Glostrup Kommune med 1 gul smiley
10. Haderslev Kommune med 1 gul smiley

Bemærk at rækkefølgen på dem med lige mange afgørelser er tilfældig. Top 10-listen er ikke vægtet i forhold til antallet af ansatte i kommunerne. Det betyder, at de største kommuner med flest ansatte sandsynligvis vil præge de øverste placeringer på listen.

I løbet af de seneste 2 uger er det blevet til i alt 17 gule og røde smileys fordelt på 14 kommuner.

Arbejdspladser får gule og røde smileys, hvis de har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen og fået en afgørelse fra Arbejdstilsynet. En afgørelse fra tilsynet kan bl.a. være et påbud, rådgivningspåbud eller strakspåbud, hvor en arbejdsplads bliver bedt om at udbedre et eller flere problemer i arbejdsmiljøet straks eller inden for en tidsfrist.

Listen viser det samlede antal af både gule og røde smileys, de respektive kommuner har fået fra Arbejdstilsynet.

Artiklens metode

Hver nat tjekker datavirksomheden Kaas & Mulvad oversigten over røde og gule smileys på Arbejdstilsynets hjemmeside og gemmer oplysningerne. Denne artikel består af data fra de seneste to uger.  En organisation (med ét cvr-nummer) kan have flere arbejdssteder (hver med et p-nummer), og hvert p-nummer kan få flere besøg med flere tildelinger af smiley.

For hver smiley-tildeling oplyser Arbejdstilsynet et eller flere grundlag. Får en organisation en gul eller rød smiley, kan der være flere grundlag for at tildele en sådan smiley. I praksis kan man således både tælle virksomheder, arbejdssteder, smileys og grundlag for smileys.

I optællingen registrerer vi ethvert grundlag for gule og røde smileys for hver virksomhed og hvert arbejdssted. Enslydende grundlag for smileys tæller kun med en gang, når vi optæller det samlede antal af grundlag for gule og røde smileys. Har Arbejdstilsynet besøgt en virksomhed flere gange, tæller smileys fra hvert besøg med.

Virksomheden IC Robotic har monitoreret og bearbejdet dataen i denne artikel.