3F: Værdigheden skal tilbage i beskæftigelsesindsatsen - her er vores fire principper

evaopdrup1
Eva Obdrup. Foto: Pressefoto/Danske A-kasser
6. feb. 2023 11.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Centrale aktører på beskæftigelsesområdet diskuterer fremtidens jobindsats i en ny debatserie i A4 Beskæftigelse. Forretningsordfører i 3F's a-kasse, Eva Obdrup, vil have værdigheden tilbage.

3F er varme fortalere for den aktive beskæftigelsesindsats, som har gjort Danmark til det land i EU, hvor ledige hurtigst kommer i job.

Samtidig har vi dog længe kritiseret, at alt for mange ressourcer i beskæftigelsesindsatsen bruges på meningsløse proceskrav, kontrol, sanktioner og bureaukrati. Det er ufornuftig brug af fællesskabets midler. Og det fremmer en uværdig behandling af den enkelte ledige. Uden at den ledige kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. 

Derfor hilser 3F nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen velkommen. Vi er dog også bekymrede.

Det er ikke et godt udgangspunkt for at skabe et bedre system, at man vil fjerne tre milliarder kroner ud af en samlet årlig udgift på 10-12 milliarder kroner. 

LÆS OGSÅ: Ny debatserie: Fremtidens jobindsats - hvad skal erstatte jobcentrene?

Selvom midlerne kan bruges smartere, skovles pengesedlerne trods alt ikke ind i de kommunale brændeovne for at varme jobcentrene op. Jobcentrene varetager forløb for rigtige mennesker, der behøver en særlig indsats. Og deres behov forsvinder ikke, selvom man lukker jobcentrene. 

3F bidrager dog gerne med bud på, hvordan vi skaber et bedre beskæftigelsessystem, selvom bagtæppet for debatten er bekymrende.

I 3F HAR VI FORESLÅET FIRE PRINCIPPER, som en ny aktiv arbejdsmarkedsindsats bør basere sig på til gavn for den ledige, for virksomhederne og for samfundet. Principperne vil udgøre en grundlæggende nytænkning af indsatsen, der bliver mere værdigt og frigiver ressourcer, som i dag spildes på ineffektive indsatser, krav og kontrol.

3F foreslår to hovedspor i arbejdsmarkedsindsatsen: ét til arbejdsmarkedsparate ledige og ét til målgrup­per med andre udfordringer end ledighed. Der er store forskelle på, om man alene har behov for hurtigt at finde et nyt job eller har andre udfordringer, fysiske såvel som psykiske.

Arbejdsmarkedsparate ledige skal hurtigt hjælpes tilbage i job og de, som har behov, skal sikres en retfærdig og målrettet opkvalificering. Aktiveringen i arbejdsmarkedssporet skal derfor tage udgangspunkt i rettigheder frem for kontrol, mistillid og rigide proceskrav. 

Selvom midlerne kan bruges smartere, skovles pengesedlerne trods alt ikke ind i de kommunale brændeovne for at varme jobcentrene op
Eva Obdrup, forretningsordfører, 3F's a-kasse

For de arbejdsmarkedsparate skal a-kasserne spille en langt større rolle end vi gør i dag. Det handler om at gøre hvad man er bedst til. I a-kasseforsøget har a-kasserne dokumenteret, at vi er hurtige til at få ledige tilbage i job. Vi kender vores medlemmer, vi kender fagene og vi kender virksomhederne.

Debatserie: Fremtidens jobindsats

Regeringen har omfattende planer for beskæftigelsesindsatsen.

Jobcentrene skal nedlægges, og indsatser, der ikke får folk i arbejde, skal smides på møddingen. Der skal tænkes nyt. Og både medarbejdere og ledige skal sættes fri. Endelig skal der skal også spares svimlende tre milliarder kroner.

A4 Beskæftigelse samler de vigtigste aktører på beskæftigelsesområdet til en debat om fremtidens jobindsats, og hvad der skal erstatte jobcentrene.

Når a-kasserne overtager en større del af indsatsen for arbejdsmarkedsparate ledige, frigiver det samtidig ressourcer til, at den kommunale indsats bedre tager hånd om de målgrupper, der har andre udfordringer– det være sig aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sygemeldte, personer med integrationsbehov mm. 

VI FORESLÅR DERUDOVER, at arbejdsmarkedsindsatsen for de arbejdsmarkedsparate ledige forankres på regionalt niveau i styrkede regionale arbejdsmarkedsråd med inddragelse af arbejdsmarkedets parter. Der er ikke 98 forskellige arbejdsmarkeder i Danmark og opdelingen i dag er ikke hensigtsmæssig.

Ved at styre indsatsen i otte forskellige arbejdsmarkedsregioner vil man kunne tage højde for regionale forskelle og arbejdskraftefterspørgsel. Samtidig skal finansieringen af både indsats og ydelser gøres statslig. Dette vil gøre det muligt at bruge arbejdsmarkedspolitikken konjunkturpolitisk og sikre, at de afsatte midler altid tilgår de ledige og virksomhedernes kvalifikationsefterspørgsel.

For de arbejdsmarkedsparate skal a-kasserne spille en langt større rolle end vi gør i dag
Eva Obdrup, forretningsordfører, 3F's a-kasse

Endelig så foreslår vi, at man laver en egentligt rettighedsbaseret indsats for de arbejdsmarkedsparate. De lediges rettighe­der skal blandt andet bestå af ret til uddannelse i et fastlagt antal uger om året, ret til jobformidling eller løntilskud, ret til danskuddannelse samt ret til samtaler med a-kassen efter behov. 

EN RETTIGHEDSBASERET TILGANG betyder ikke frit valg på alle hylder. De regionale arbejdsmarkedsråd skal udvikle positivlisterne til uddannelse på baggrund af virksomhedernes kvalifikationsefterspørgsel, og uddannelsestilbuddene skal naturligvis matche med den lediges ønsker og erhvervede kompetencer.

For at fremme en bæredygtig udvikling skal alle ledige efter tre måneders ledighed gennemføre et obligatorisk kursus i grøn omstilling på samme vis, som man tidligere skulle gennemføre kursus i digitale kompetencer. 

Der er behov for at forbedre og udvikle arbejdsmarkedspolitikken og beskæftigelsesindsatsen – ikke at afvikle den eller skære ned. De principper 3F foreslår, vil skabe en mere fleksibel arbejdsmarkedspoli­tik, der giver en styrket rekruttering, som opfylder virksomhe­dernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

Ved at basere indsatsen på tillid til, at langt de fleste gerne vil arbejde, gør vi det samtidig muligt at frigive nogle af de ressourcer fra systemet, som der er et politisk ønske om. 

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].