Overblik: Sådan fordeles lønløftet på 6,8 milliarder kroner

20231204-130824-L-1920x1280we
Parterne præsenterer aftalen om et ekstraordinært lønløft foran Finansministeriet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Det ekstraordinære lønløft på mere end seks milliarder kroner indfases allerede i 2026. Få et overblik over, hvordan milliarderne fordeles her.

Forhandlingerne har været lange og svære og derfor også betragteligt forsinket.

Men mandag kunne SVM-regeringen samt arbejdsmarkedetsparter langt om længe præsentere en aftale om det ekstraordinære lønløft på 6,8 milliarder kroner, som var Socialdemokratiets helt store slagnummer under valgkampen sidste år.

LÆS OGSÅ: Lønløft glæder flere fagforbund - men vækker stor kritik i det private

Aftalen skal gøre det mere attraktivt at arbejde i vagt på skæve tidspunkter og få flere til at arbejde fuldtid for sygeplejersker, sosu'er, jordemødre, pædagoger, socialpædagoger og fængselsbetjente. Parterne er blevet enige om, at udmøntningen af miliarderne skal bidrage til at opfylde fem målsætninger:

  1. Øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen
  2. Understøtte trygge rammer for de mindste børn og de sårbare borgere
  3. Tilskynde sundhedspersonale til at arbejde på sygehus og i vagt
  4. Understøtte et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuld tid
  5. Forbedre arbejdsmiljøet i velfærden

A4 Overenskomst giver dig her et overblik over aftalen vigtigste elementer.

Milliarderne fordeles allerede i 2026

Aftalens måske mest overraskende element er, at det fulde beløb indfases fire år tidligere end forventet. Lønløftet på knap syv milliarder kroner skulle i regeringens oprindelig udspil være fuldt indfaset i 2030, men i aftalen fremgår det, at pengene allerede skal være fuldt indfaset i 2026.

1,9 milliarder til at øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen

Her afsættes løbende flere penge fra 2024, og fuldt indfaset afsættes der 1,9 milliarder kroner fra 2026. Heraf 1,75 milliarder kroner i kommunerne og 0,15 milliarder kroner i regionerne. Størstedelen af midlerne skal bruges til at rekruttere flere til faget tidligere i arbejdslivet ved at give et varigt løft af lønniveauet for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter ansat i kommunerne og regionerne. En delmængde af lønmidlerne udmøntes gennem et anciennitetstillæg, som træder i kraft efter tidligst fire års beskæftigelse i den kommunale eller regionale sundheds- og ældrepleje. 

1,9 milliarder skal understøtte trygge rammer for børn, unge og sårbare borgere

Der afsættes ligeledes 1,9 milliarder kroner til et varigt lønløft til det pædagogiske og socialpædagogiske område, der arbejder med børn, unge eller udsatte borgere. Størstedelen af midlerne skal bruges til det varige lønløft. Derudover skal det være mere attraktivt at deltage i vagtarbejdet uden for normal dagsarbejdstid, og der prioriteres 0,315 milliarder kroner til det formål i 2026.

1,86 milliarder skal tilskynde sundhedspersonale til at arbejde i sygehuse og på vagt

Der afsættes 1,86 milliarder kroner fra 2026, som skal forbedre fastholdelsen på sygehusene og brede vagtbyrden ud. Alle midler udmøntes i regionerne. Størstedelen af miderne - en milliard kroner - skal bruges til at få flere til at tage skæve vagter om natten og i weekenderne. Aftaleparterne er enige om at 0,7 milliarder kroner skal bruges til at oprette et anciennitetstillæg til sygeplejersker og jordemødre, som træder i kraft efter tidligst fire års beskæftigelse på et regionalt hospital. 

1,1 milliarder skal sikre et mere fleksibelt offentligt arbejdsmarked

Godt og vel 1,1 milliard kroner skal bruges på at understøtte et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid. Det betyder, at man vil øge brugen af lokal løndannelse markant. Langt de fleste af midlerne - en milliard kroner - skal bruges på øget lokal løndannelse.

0,24 milliarder til bedre arbejdsmiljø i velfærdsfagene

Til og med 2026 afsættes 240 millioner kroner, der blandt andet skal forbedre arbejdsmiljøet, så flere seniorer har mulighed for at blive længere tid på arbejdsmarkedet, og flere ønsker at arbejde fuldt.

Ekstraordinært lønløft i kriminalforsorgen

Aftaleparterne er således enige om at prioritere 30 millioner kroner per 1. april 2024 til at løfte lønniveauet varigt for fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente ansat i kriminalforsorgen. Lønløftet udmøntes i form af et ikke-pensionsgivende basisløntillæg og fordeles decentralt. Aftaleparterne vil samtidig regulere den ordning med seniorbonus og seniordage, som i dag gælder på området.

GDPR