Videncenter: Undervisere skal opkval­ificeres, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling

Michael_Lund_Larsen_centerchef_eVidenCenter_tre_to_1920px
Foto: eVidenCenter
24. mar. 2023 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Indsatsen for grøn omstilling skal rettes mod både forbrugeren og forbrugsproduktionen. Det kræver efteruddannelse i virksomhederne og udvikling af uddannelserne. Derfor er en helt presserende opgave at kompetenceudvikle underviserne, så omstillingsprocessen kan igangsættes. Det er en politisk og økonomisk udfordring, som regeringen må prioritere.

2,9 MILLIONER DANSKERE eller halvdelen af befolkningen er i arbejde og skal derfor efteruddannes til at kunne medvirke i bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Heldigvis har vi fra blandt andet analyser foretaget af erhvervsorganisationer og efteruddannelsesudvalg et godt overblik over, hvilke kompetencer der vil blive efterspurgt i den nærmeste fremtid.

Behov for helt nye kompetencer

Det drejer sig for eksempel om kompetencer inden for livscyklusanalyser, bæredygtigheds-dokumentationskrav og certificeringer, energioptimering af drift, affaldshåndtering og genanvendelse, bæredygtige materialer, opsætning og brug af data fra målepunkter på maskiner og anlæg med videre, dataforståelse og -registrering, faggruppesamarbejde samt grønt mindset og kultur på virksomheden. I høj grad nye kompetencer.

LÆS OGSÅ: Analyse: Grøn omstilling kræver kompetenceudvikling af ufaglærte

Efteruddannelsesinstitutionerne er kun lige er begyndt at arbejde med disse kompetencer. Der ligger derfor en meget stor opgave i kompetenceudvikling af underviserne, for at efteruddannelsesinstitutionerne kan løfte opgaven så hurtigt, som behovene kræver. Men det er der slet ikke midler til i sektoren, der er trængt, bl.a. fordi aktivitetsniveauet især på det ufaglærte og faglærte niveau har været for nedadgående de seneste år.

Løftestang for livslang læring

Måske er der imidlertid lige netop i forhold til aktivitetsniveauet lidt optimisme at hente, for som bl.a. den grønne tænketank Concito udtrykker, kan ”grøn omstilling måske være den løftestang, som for alvor kan styrke og etablere en kultur for livslang læring”.

Grøn omstilling kan således blive en win-win-situation - men forudsætningen er både kompetenceudvikling af underviserne samt udvikling af nye muligheder for at kombinere arbejde og uddannelse i mere fleksibel undervisning i virksomhederne. 

Efteruddan efteruddannerne

Erhvervsstyrelsen og undervisningsministeriet har omkring årsskiftet tilsammen bevilget omkring 275 millioner kroner til at igangsætte efteruddannelsesprojekter i virksomhederne inden for grøn omstilling.

LÆS OGSÅ: DA og FH har en særlig bekymring ved de kommende VEU-trepartsforhandlinger

En stor del af projekterne har efteruddannelsesinstitutioner som partnere, og i flere af projekterne er der afsat midler til opkvalificering af underviserne. I disse projekter udvikles modeller og konkrete efteruddannelsestilbud på afgrænsede områder, som kan skaleres og udvides til andre områder. Men hvis efteruddannelsessystemet skal kunne løfte den samlede opgave med efteruddannelse i virksomhederne, skal alle efteruddannerne efteruddannes.

Uddannelse til fremtiden skal også være grøn

Mens erhvervslivets grønne omstilling er afhængig af, at efteruddannelsessystemet kan løfte efteruddannelsesopgaven her og nu, er knap en tredjedel af befolkningen i gang med at uddanne sig til fremtiden i daginstitutioner, grundskole, ungdomsuddannelser eller korte og lange videregående uddannelser, og den sidste gruppe på kanten eller helt uden for arbejdsmarkedet skal også opkvalificeres.

Ikke et ”add-on”, men integreret

Ligesom på efteruddannelsesområdet mangler den øvrige del af uddannelsessystemet både viden om, hvad bæredygtighed er, men også viden om hvordan man underviser i bæredygtighed. Og bæredygtighed skal ikke bare være et ”add on” til ”kernefagligheden” eller den ”almindelige undervisning”. Bæredygtighed skal være en integreret del af undervisningen.

Kombiner udvikling og efteruddannelse

Der er derfor behov for at etablere muligheder for underviserne, hvor kompetenceudvikling sker sammen med udvikling af og eksperimenter med undervisningsforløb, hvor uddannelse for bæredygtig udvikling integreres i den eksisterende undervisning, for eksempel ved at eksisterende eksempler og problemstillinger erstattes med nye med relation til bæredygtighed.

Kære regering - så er det nu!

Der er i alt omkring 100.000 undervisere i Danmark, så opgaven kræver store investeringer i uddannelse. Men underviserne er helt centrale for at opnå succes med bæredygtig udvikling og grøn omstilling af Danmark.

LÆS OGSÅ: Videncenter: Få nu uddannelse for bæredygtig udvikling med i regeringsgrundlaget

Vi ved, at store fonde står klar til at prioritere en sådan indsats med nogle af deres midler, men vi har brug for et klart signal fra regeringen. 

Derfor – kære regering. Det er nu, I skal handle!

Så er der gode muligheder for, at vi kan få en god start med langsigtet effekt.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].