Lærerstuderende:
Vi må kunne forlange dialog med en demokratisk regering - også om erhvervsuddannelserne

image_50369793
Foto: Privat
20. jan. 2023 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

METTE FREDERIKSENS HÅNDTERING af helligdagene er ikke alene et angreb på den danske model, men et angreb på demokratiet som helhed. Metoderne, der anvendes, er dybt kyniske og peger på, at grundlæggende dele i vores beslutningsprocesser bør genovervejes. Regeringen kan ganske enkelt ikke tåle at være alene hjemme.

At afskaffelsen af store bededag kommer så kort tid efter et valg, kan næppe være et tilfælde. Regeringen ved, at dagsordenen ændrer sig inden næste valg, og så har vi alle glemt alt om det. En ting er, at vi som nation kan være strategiske mod vores omverden, men bliver vi det indad, er splittelse og polarisering uundgåelig.

Der er ikke overensstemmelse mellem mål og metode. Hvad har store bededag med forsvaret at gøre? Det næste bliver vel, at vi skal finansiere målerne for biodiversitet med flere olieboringer i Nordsøen
Mark Olesen Jensen, lærerstuderende

Som befolkning må vi forlange mere. Vi må kræve en mere nuanceret og demokratisk tilgang til vores politiske valg. Jeg sidder med et billede af en kæmpe skærm i Finansministeriet, hvor der er to rækker af tal. I bunden skal der står to ens tal, der indikerer indtægter og udgifter. Regeringen kan så frit flytte rundt med disse byggeklodser og forme, som de vil.

SÅDAN BØR DET IKKE VÆRE i en demokratisk stat. Her bør vi netop overveje og drøfte, hvordan vi flytter rundt på disse klodser. Målet er ikke alene løsningen i sig selv, men hvordan vi kommer frem til disse løsninger. Alle bør høres og tages alvorligt. Det må siges ikke at være tilfældet under den nuværende og forrige regering. Om du er for eller imod afskaffelsen af store bededag og danske mink. Om du er enig eller uenig i håndteringen af FE-sagen(erne), så må vi erkende, at det ikke alene drejer sig om, hvad regeringen har foretaget sig, men hvordan. Der bør være en konsensus i vores tilgange og politik. En konsensus der ikke alene har øjnene rette mod målet, men også på midlerne.

LÆS OGSÅ: Aktører forud for VEU-trepart: Behov for "en meget ambitiøst aftale" for voksne, der har svært ved at læse, regne og arbejde digitalt

Netop konsensus er den store mangel i forslaget om at afskaffe store bededag. Regeringen har bebudet, at der bør være minimum fire ugers høringsfrist, men her er der alene en uge. Endvidere er emnet, som må siges at være tungt, ikke blevet nævnt i den netop overståede valgkamp. Tværtimod var det en valgkamp, der var præget af ønsker om netop mindre arbejde, farvel til hamsterhjulet og så videre. 

Spin, studehandler og kovendinger har magten i dag. Ikke flertallet af befolkningen og deres politiske overbevisning
Mark Olesen Jensen, lærerstuderende

Hvis en regering ønsker at trække i så markant anderledes en retning som denne, er det mindste vi kan forlange en debat om det. Det selv samme kunne siges om for eksempel miljø og klima, erhvervsuddannelserne og så videre. Her har regeringen gjort stort set det modsatte af, hvad vi som nation har talt om, eller som regeringen har givet udtryk for. Jeg tror, mange vælgere føler, at de gentagne gange står med en lotteriseddel i hånden. Vi aner ikke, hvad vi får.

ET MODERNE DEMOKRATI BØR IKKE alene vurderes på vores tilgang til valg og stemmeret. Den bør også måles på vores processer. Efter at vi vedtog offentlighedsloven - eller mørklægningsloven - er der en stigende tendens til mere og mere ulogiske fremgangsmåder hos skiftende regeringer. Der er ikke overensstemmelse mellem mål og metode. Hvad har store bededag med forsvaret at gøre? Det næste bliver vel, at vi skal finansiere målerne for biodiversitet med flere olieboringer i Nordsøen.

Vi bør implementere en langt større og mere omfattende demokratisk proces. De politiske tendenser på Christiansborg er blevet så frække og dristige, at vi bør genoverveje, hvordan vi arbejder med politik. Spin, studehandler og kovendinger har magten i dag. Ikke flertallet af befolkningen og deres politiske overbevisning. Det sidste valg, og den regeringssammensætning der efterfølgende er dannet, vidner herom.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].