EUD-vicedirektør: Tesfaye bør sikre ressourcer til faglæreres uddannelse i erhvervspædagogik

Malene_Grandjean_Vicedirekt__r_Nordvestsj__llands_Erhvervs-_og_Gymnasieuddannelser_1920_px
Malene Grandjean, vicedirektør Nordvestsjællands Erhvervs- og gymnasieuddannelser. Foto: Privat
14. nov. 2023 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

FAGLÆRERNES KOMPETENCER ER helt afgørende for at vende udviklingen på erhvervsskolerne, der for tredje år i træk på landsplan oplever dalende optag. Det seneste fald på ti procent i elevoptaget på Grundforløb 2, som Børne- og Undervisningsministeriets tal afslører, kalder på hurtig og effektiv handling. 

Det er nu, der skal træffes afgørende politiske beslutninger, hvis vi skal sikre attraktive erhvervsuddannelser. Det centrale i denne indsats er de dygtige og inspirerende faglærere, som er nøglen til vækst og kvalitet. Det er deres kompetencer og engagement, der former elevernes fremtid og dermed vores samfunds arbejdsstyrke.

Hvordan skal EUD-millionerne fordeles?

En bred politisk aftale om at afsætte 300 millioner kroner årligt fra 2025 og 400 millioner kroner fra 2030 til erhvervsuddannelserne er et positivt skridt. Men vi må sikre, at disse penge bliver anvendt strategisk og med omtanke for at skabe de bedst mulige betingelser for både lærere og elever.

LÆS OGSÅ: Efter skuffende optagetal: Partier vil have erhvervsskole-millioner ud på skolerne straks

Flere ordførere har krævet, at børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) straks indkalder til forhandlinger om, hvordan millionerne skal fordeles, og de appellerer til, at midlerne udmøntes så hurtigt som muligt. 

Puljer fremmer ikke langsigtede investeringer eller bæredygtig udvikling. I stedet må vi kanalisere midlerne direkte til de steder, hvor de gør mest gavn
Malene Grandjean, vicedirektør Nordvestsjællands Erhvervs- og gymnasieuddannelser

Det er glædeligt at kunne læse på A4 Uddannelse, at børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye afviser en fordeling i puljer og hylder en forøgelse af taxametre. Den udbredte puljestruktur har desværre plaget vores uddannelsessystem alt for længe, og Mattias Tesfaye betegner da også selv dette som "et puljehelvede". Tak for det. 

Dette er absolut et skridt i den rigtige retning, for puljer fremmer ikke langsigtede investeringer eller bæredygtig udvikling. I stedet må vi kanalisere midlerne direkte til de steder, hvor de gør mest gavn – til værkstederne og klasselokalerne, hvor dygtige faglærere udøver det afgørende arbejde.

Taxameter til DEP – JA TAK

Taxametre handler ikke blot om en tildeling pr. elev, der optages. Det er også en nødvendighed, at der sikres øgede midler til uddannelse af EUD-underviserne. 

Alle faglærere skal have diplomuddannelsen i erhvervspædagogik (DEP) for at opnå formel undervisningskompetence. Men der følger ikke penge med. Det er både dyrt og tidskrævende at sikre DEP for alle EUD-undervisere i en i forvejen trængt økonomi på erhvervsuddannelsesinstitutionerne. Alle, der arbejder med uddannelse, ved, at lærernes faglige og pædagogiske kompetencer er helt afgørende for elevernes læringsmotivation, vedholdenhed, trivsel og udbytte. Lærernes kompetencer er nøglen til vellykket uddannelse. 

En investering i DEP er afgørende. Ved at tilknytte en taxameterbetaling til DEP-kandidater, som det ses på gymnasieområdet med Pædagogikum (PG), anerkender vi ikke blot faglærernes værdi, men vi sikrer også, at erhvervsskolerne har de økonomiske ressourcer til at fastholde og udvikle kvalitetsundervisning med fokus på den faglige og pædagogiske formidling. Dette vil være et afgørende skridt for at vende den negative udvikling i elevoptag, og det vil kunne bidrage til, at erhvervsuddannelserne bliver et endnu mere attraktivt uddannelsesvalg for de unge.

LÆS OGSÅ: Tesfaye afviser definitivt akutpakke til erhvervsskolerne - men vil indkalde til forhandlinger om taxameter

Forhandlinger om fordeling af midler bør ikke blot omhandle tal og budgetter, men skal have fokus på at skabe et miljø, hvor faglærerne har de nødvendige værktøjer til at inspirere og motivere deres elever. Vi må ikke glemme, at det er i de daglige lektioner, de praktiske øvelser, værkstedsundervisning og i en-til-en vejledning, at kvaliteten af vores erhvervsuddannelser skabes. Hvis vi ønsker at forbedre uddannelsessystemet og samtidig undgå yderligere fald i elevoptag, så er det her, vi skal sætte ind.

Et erhvervsuddannelsessystem med veluddannede og motiverede faglærere ved roret vil ikke alene højne kvaliteten, men også kunne tiltrække flere unge. Dette er vejen frem mod et stærkere og mere konkurrencedygtigt Danmark.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].