FGU-elever med opråb til Christiansborg: Indfør retskrav for optagelse

_MG_9985_kopier
Torsdag mødte FGU-elever op på Christiansborg for at fremsætte syv ønsker til styrkelse af den forberedende grunduddannelse. Foto: Modstrøm
Det skal være muligt for alle unge, som ønsker det, at søge ind på den forberedende grunduddannelse, lyder et af i alt syv ønsker til Christiansborg fra elevorganisationen Modstrøm forud for politiske forhandlinger.

Mere eller mindre alle unge skal have ret til at gå på den forberedende grunduddannelse (FGU).

Sådan lød en af Reformkommissionens anbefalinger for at få flere unge i uddannelse i starten af maj. Og det er en anbefaling, som FGU-elevernes forening, Modstrøm, torsdag eftermiddag tog med på Christiansborg, hvor eleverne afholdt et event for at få Folketingets politikere i tale.

I alt havde eleverne syv ønsker med til politikerne på Christiansborg, som blev leveret i form af rap, taler og en filt-laks, syet af elever på FGU i Næstved, som skal minde politikerne om de unge, der svømmer mod strømmen i uddannelsessystemet, oplyser Modstrøm i en pressemeddelelse.

Efterlyser retskrav for optagelse

Et af ønskerne fra FGU-eleverne til politikerne er, at det fremover ikke længere primært er kravet om visitation gennem den kommunale ungeindsats, som skal være hovedvejen for unge i målgruppen ind på FGU. Det øger ifølge Modstrøm nemlig stigmatisering af unge, der ikke tager den lige vej.

"Den økonomiske model for FGU skal revurderes for at mindske de store kommunale forskelle i adgangen til FGU for unge i målgruppen og sikre, at FGU, som det var intentionen, er hovedsporet for unge uden for for job og uddannelse. Et postnummer må ikke blive en forhindring for at starte på FGU," lyder det fra Modstrøm.

Modstrøms 7 ønsker

1. Indfør retskrav for optagelse på FGU for unge i målgruppen:

- Sociale, psykiske og faglige udfordringer skal vægtes lige højt i vurderingen af målgruppen for FGU
- Kravet om visitation gennem den kommunale ungeindsats øger stigmatisering af unge, der ikke tager den lige vej
- Den økonomiske model for FGU skal revurderes for at mindske de store kommunale forskelle i adgangen til FGU for unge i målgruppen og sikre, at FGU er hovedsporet for unge uden for job og uddannelse

2. Plads til alle på FGU:

- Elever på FGU skal kunne modtage handicaptillæg på lige fod med elever på erhvervsuddannelser
- Elever på FGU skal som på andre uddannelser kunne få tildelt støttetimer ved psykisk handicap
- Frafaldstruede elever skal have mulighed for at være på deltid

3. Ret til tryghed om FGU'ernes økonomi:

- Der er behov for klarere rammer for, hvornår elever kan trækkes i skoleydelse
- Der er behov for nytænkning af ydelsesmodellen, eksempelvis ved at indføre et loft over, hvor meget man kan blive trukket i ydelse

4. Ingen unge skal føle sig alene på FGU:

- Styrk foreningslivet og det sociale fællesskab på FGU
- Indfør fælles trivselssamtaler på hold og værksteder
- Skab gode rammer for vores elevråd og bak op om elevdemokratiet i Modstrøm
- Afsæt finansiering til det pædagogiske fællesmåltid, så alle elever og lærere spiser frokost og morgenmad sammen på FGU

5. Færre nederlag på uddannelsesrejsen:

- Sikr udbredelse af kendskabet til FGU
- Styrk uddannelsesvejledningen i hele uddannelsessystemet, og oplys grundskoleelever om FGU
- Giv frafaldstruede elever på erhvervsskoler og gymnasier mulighed for at starte direkte på FGU

6. Lærere og pædagogik, der løfter eleverne:

- Skab stabilitet om økonomien på FGU med en styrket og bæredygtig finansiering
- Styrk den pædagogiske udvikling og identitet på FGU - blandt andet gennem opkvalificering af lærere
- Undgå unødvendig regulering på FGU, og hav tillid til lærernes faglighed

7. FGU'ernes bygninger og udstyr skal løftes:

- Investér i FGU, og opret et særskilt bygningstaxameter

Kilde: Modstrøm

FGU-elevernes budskaber blev taget godt imod af beskæftigelsesminister Ane-Halsboe-Jørgensen (S):

“Det burde være sådan, at vi vågnede om morgenen som politikere og som medier, og det første, vi tænkte på, var dem, der havde allermest brug for det. Sådan er den politiske diskussion ikke. Sådan er mediedækningen heller ikke," lød det fra beskæftigelsesministeren ifølge Modstrøms pressemeddelelse.

Næste uge skal der efter planen indledes politiske forhandlinger om FGU. Repræsentanter fra Modstrøm præsenterede forud for eventet torsdag elevorganisationens udspil ved et møde med børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), som tilbage i 2019 blev udnævnt som ambassadør for Modstrøm. 

GDPR