Danmarks Evalueringsinstitut: Lad os nuancere blikket på frafaldet fra FGU

Mia_Uth_Madsen_chefkonsulent_Danmarks_Evalueringsinstitut_pressefoto_EVA_963_px
Mia Uth Madsen, chefkonsulent Danmarks Evalueringsinstitut Foto: Pressefoto, Danmarks Evalueringsinstitut
25. aug. 2023 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Det kan lyde som et højt tal, at 10.000 elever er faldet fra en FGU. Men inden vi kaster os kritisk over uddannelsen på baggrund af frafaldstallene, er det vigtigt at få perspektiverne med.

A4 UDDANNELSE HAR for nylig i artiklen 'Over 10.000 elever er forsvundet fra FGU' præsenteret noget, som umiddelbart kan lyde som en alarmerende statistik: 10.600 elever er ifølge et notat fra Børne- og Undervisningsministeriet ”droppet ud" af den forberedende grunduddannelse (FGU), siden uddannelsens begyndelse i 2019. 

10.600 elever ud af en samlet elevmasse på cirka 24.000 fra august 2019 til slut 2021 er ganske rigtig en betydelig andel. Men lad os stille spørgsmålet: Sammenlignet med hvad? For eksempel er det 40 procent af EUD-eleverne, der ikke færdiggør GF2, og hver tredje studerende på videregående uddannelser falder fra, inden de fuldfører deres bachelor, viste en undersøgelse af frafald og studieskift på de videregående uddannelser, EVA udgav i 2021.

Der er flere forklaringer på frafaldet fra FGU: 

FOR DET FØRSTE kommer mange elever på FGU med en tung bagage i form af bl.a. psykiatriske diagnoser, alvorlig skolevægring og familiemæssige udfordringer. Set i det lys må man spørge, hvilket niveau af frafald det er rimeligt at forvente. Og svarer de 10.600 afbrudte FGU-forløb til et mindre eller større frafald end de tidligere forberedende tilbud, der havde til formål at hjælpe den samme målgruppe? Det ved vi ikke. 

For det andet er det værd at bemærke, at betegnelsen "frafald" på FGU kan dække over en bred vifte af situationer. Hvis en elev fx bliver indlagt i psykiatrien, og derfor ikke kan deltage i undervisningen i en periode, vil FGU typisk udskrive eleven for at undgå at spilde elevens "FGU-tid" - som ifølge reglerne er begrænset til maksimalt to år. Det registreres som et frafald.

LÆS OGSÅ: Rosenkrantz-Theil er bekymret over kommunernes manglende brug af FGU’erne: "FGU er den rette vej"

Et andet eksempel er kommuner, der lejlighedsvis afprøver, om en ung er i stand til at ”klare” FGU, før de eventuelt henviser den unge til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Dette kan også figurere som et frafald. Så når vi ser på ”frafald”, kan det dække over situationer, hvor den kommunale ungeindsats (KUI) i samarbejde med FGU finder en alternativ løsning til den unge, fordi FGU ikke er det rette tilbud på det pågældende tidspunkt. Med andre ord kan man hævde, at gennemførelse af FGU ikke er et mål i sig selv.

DET ER KLART, som formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, også påpeger i artiklen, at hvis FGU i højere grad skal imødekomme den målgruppe, der af forskellige årsager afbryder deres FGU-forløb, vil det kræve nogle rammebetingelser på FGU, der i højere grad gør det muligt blandt andet at sikre tilstrækkelige normeringer og specialpædagogiske kompetencer.

Hos EVA følger vi via vores arbejde med evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU opbygningen af FGU som et tilbud til unge uden uddannelse og beskæftigelse. I den forbindelse har vi fulgt implementeringen af FGU. De første rapporter peger på visse udfordringer i den proces, men de vidner også om en elevgruppe, der føler sig set både fagligt og socialt i en grad, de ikke har oplevet før. 

LÆS OGSÅ: Hovedarkitekten bag FGU langer ud efter politikerne: De har ikke løftet deres ansvar

I den afsluttende evalueringsrapport, der udkommer i starten af 2024, vil der bl.a. være fokus på, hvordan overgangen til uddannelse og beskæftigelse ser ud blandt FGU-elever, sammenlignet med elever fra de tidligere forberedende tilbud.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].