Socialdemokratiet om fald i søgetal til EUD: “En regulær uddannelseskatastrofe”

20221116-161603-L-1920x1279we
"Det er utrolig skidt, at antallet af unge, som søger en erhvervsuddannelse, er faldende,” lyder det fra Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesorfører, Thomas Skriver Jensen.  Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Der skal investeres i erhvervsuddannelserne, mener Enhedslisten efter fald i søgningen til erhvervsudannelserne. Det er dog ikke her, man finder løsningen på rekrutteringskrisen, lyder det fra Socialdemokratiet.

19,4 procent af eleverne i grundskolen har søgt ind på en erhvervsuddannelse (EUD) efter sommeren 2023, og dermed falder søgningen med seks procent sammenlignet med sidste år.

Det viser nye søgetal fra Børne- og Undervisningsministeriet

“Det er jo en regulær uddannelseskatastrofe. Det er utrolig skidt, at antallet af unge, som søger en erhvervsuddannelse, er faldende,” lyder det fra Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesorfører, Thomas Skriver Jensen, til A4 Uddannelse. 

Søgetallene, der udkom i går, er også dårligt nyt, ifølge Venstres undervisningsordfører. 

“Det er altid problematisk, når ansøgningstallene til erhvervsuddannelsen falder,” siger Anni Mathiesen til A4 Uddannelse. 

Løsningen er i folkeskolen 

Der skal sættes ind i folkeskolen, så det ikke bliver en “gymnasieelevsfabrik”, lyder budet på en løsning fra Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesordfører. 

“Vi bliver simpelthen nødt til at få indført nogle flere praktiske fag og muligheder for praktisk undervisning i vores folkeskole i dag,” siger Thomas Skriver Jensen. 

Og netop justeringer i folkeskolen er noget af det, som SVM-regeringen har planer om, fremhæver erhvervsuddannelsesordføren.

“Det står beskrevet ret præcist i regeringsgrundlaget, at vi skal have en mere praktisk folkeskole. Her er vi nødt til at få afdækket, hvad det er, der er behov for i folkeskolen, for at vi skal lykkes,” siger han. 

Og det mener Venstres undervisningsordfører, Anni Mathiesen, også, at der er brug for.  

“Det er også et spørgsmål om, at folkeskolen bliver mere praksisfaglig. De unge skal have en indsigt i tidligere, hvor gode muligheder der er i forhold til uddannelse også på en erhvervsuddannelse,” siger Annie Mathiesen. 

Investering i EUD

Uddannelsesordfører Anni Mathiesen peger også på, at der skal investeres i erhvervsuddannelserne, hvis man vil ændre på antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse.

“Jeg mener, at man er nødt til at skrue på flere skruer. Man er nødt til at investere mere i erhvervsskolerne."

“Hvis det, de unge møder på erhvervsuddannelserne, ikke er godt nok, så risikerer vi, at de falder fra. Så det er både et spørgsmål om, at få flere til at vælge den vej, men jo også at fastholde dem, som så har valgt vejen,” siger Anni Mathiesen. 

Hun peger på, at regeringen med udspillet 'Forberedt på fremtiden I' vil få et provenu på 1,35 milliarder kroner, som skal gå til “børn, unge og uddannelse”. 

EL foreslår akutpakke til EUD 

I Enhedslisten mener man også, at faldet i ansøgningerne til EUD er dårligt nyt, og at der derfor skal laves en akutpakke til erhvervsuddannelserne. 

“Jeg er ikke i tvivl om, at der skal laves en akutpakke. Vi har virkelig behov for at lave nogle ordentlige investeringer både nu og her, men også på langt sigt i erhvervsskolerne, så det bliver mere attraktivt at vælge til,” siger Mai Villadsen, politisk ordfører i Enhedslisten, til A4 Uddannelse. 

Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesordfører Thomas Skriver Jensen mener dog ikke, at en akutpakke er måden, man ændrer på søgetallet til erhvervsuddannelserne. 

“Jeg er da enig i, at der skal investeres i erhvervsuddannelserne, men det er ikke en akutpakke, der kommer til at løse det her."

I det hele taget sætter han spørgsmålstegn ved, om investeringer i EUD er løsningen på rekrutteringskrisen.

“Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal have styrket kvaliteten på erhvervsskolerne for at mindske frafaldet. Men det er ikke sådan, vi får gjort det attraktivt for unge at vælge en erhvervsuddannelse,” siger Thomas Skriver Jensen. 

EL: Behov for genopretning

Selv om Mai Villadsen anerkender, at penge ikke kan gøre det alene, mener hun alligevel, at det er blandt løsningerne. 

“Der er rigtig mange komponenter, men noget af det, vi kan gøre noget ved, det er uddannelserne i sig selv, og der har vi behov for en økonomisk genopretning af erhvervsskolerne,” siger Mai Villadsen. 

Moderaternes uddannelsesordfører, Karin Liltorp, siger til A4 Uddannelse, at søgetallet til erhvervsuddannelserne er “uheldigt”. 

Hun henviser til partiets undervisningsordfører, Rasms Lund-Nielsen, for en uddybning, men han har ikke vendt tilbage til A4 Uddannelse. 

GDPR