Sygeplejersker: Uddannelsens afsluttende eksamen bør foregå i den virkelige verden

Blank_3_Grids_Collage-fotor-2023110815288
Tina Kramer (tv.), Malene Holmgaard Møller (øverst th.) og Cathrine Sand Nielsen (nederst th.) ser gerne, at fremtidens sygeplejerskestuderende slutter af med en klinisk embedseksamen i stedet for en skriftlig bachelor. Foto: Privatfotos
15. nov. 2023 06.00
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
"Det er på høje tid, at vi overvejer en afgørende ændring af den afsluttende del af sygeplejerskeuddannelsen," skriver tre medlemmer af DASYS' uddannelsesråd i dette debatindlæg.

VIRKELIGHEDEN HAR EN kedelig tendens til at være noget helt andet, end hvad teorier og lærebøger foreskriver, og det gælder også for sygeplejerskestuderende.

Ja, måske især for dem, for overgangen fra studie til sundhedsvæsen kan være meget brat for de nyuddannede sygeplejersker. Faktisk får overgangen en del nye sygeplejersker til helt at forlade faget – og det er ingen tjent med. 

Derfor er det på høje tid, at vi overvejer en afgørende ændring af den afsluttende del af sygeplejerskeuddannelsen.

Om skribenterne
  • Tina Kramer, formand for DASYS' Uddannelsesråd, uddannelsesansvarlig ph.d. Aarhus Universitets Hospital
  • Malene Holmgaard Møller, medlem af DASYS' Uddannelsesråd, uddannelseskonsulent Aarhus Kommune
  • Cathrine Sand Nielsen, medlem af DASYS' Uddannelsesråd,lektor ph.d. VIA Sygeplejerskeuddannelse Aarhus & VIA Forskningsprogrammet Vejledning og Mentorskab

Helt konkret foreslår vi, at en klinisk embedseksamen i sygepleje bliver det endelige punktum for uddannelsen – frem for en skriftlig bacheloropgave med efterfølgende mundtligt forsvar. Bacheloropgaven bevarer vi gerne, men den bør gå forud for en klinisk embedseksamen. 

Den eksisterende bacheloreksamen versus en embedseksamen

I dag afsluttes sygeplejerskeuddannelsen som sagt med et skriftligt bachelorprojekt med afsluttende mundtlig eksamination på uddannelsesinstitutionen, som samlet set svarer til cirka fire måneders studietid. Vægten ligger på teoretisk viden og akademiske færdigheder. 

LÆS OGSÅ: UCL: Forsøg med ny praktik for kommende sygeplejersker er en succes

En klinisk embedseksamen vil derimod omfatte avancerede kliniske kompetencer, hvor teoretisk viden og akademiske kompetencer kommer i spil med hverdagens komplekse praksis. 

At det syvende - og afsluttende - semester således vil foregå i klinisk praksis, vil forberede de nyuddannede sygeplejersker på bedre at håndtere klinikkens kompleksitet og tage lederskabsrollen på sig. Nålen sættes så at sige på i praksis.

En ændring, som faktisk vil gøre en forskel

Skiftet til en klinisk embedseksamen i sygepleje vil ikke blot imødekomme de faktiske udfordringer, som moderne sygeplejersker står overfor – det vil også anerkende deres øgede ansvarsområder i et højtspecialiseret sundhedsvæsen. 

Overgangen til en klinisk embedseksamen i sygepleje vil naturligvis indebære en øget integration mellem praksis og teori. Kombinationen af teoretisk forståelse og akademiske kompetencer med kliniske færdigheder i hverdagens praksis vil understøtte udviklingen af sygeplejersker, der er i stand til at udøve den nødvendige komplekse sygepleje af høj kvalitet. 

LÆS OGSÅ: Alexander von Oettingen i ny bog: Gør fejlen til en central del af sygeplejeuddannelsen

Et afgørende skifte for at sikre, at sygeplejersker ikke blot har den nødvendige teoretiske baggrund - men også evnen til at anvende denne viden analytisk i den virkelige verden.

En tydeligere – og meget kærkommen – praksisdimension vil træde frem i uddannelsen. 

En klinisk embedseksamen i sygepleje vil sende et stærkt signal om, at sygeplejerskeprofessionen er afgørende for sundhedssystemet. Det vil anerkende det omfattende arbejde, sygeplejersker udfører i patientpleje, diagnose og behandling. 

Selvom overgangen til en klinisk embedseksamen i sygepleje vil kræve en omstrukturering og investering, vil det langsigtede udbytte være værdifuldt. En styrkelse af sygeplejersker som kliniske eksperter betyder færre fejl, højere patienttilfredshed, højere jobtilfredshed og et mere effektivt sundhedsvæsen. 

Mon ikke også denne investering kan tiltrække de bedste og mest engagerede studerende til sygeplejerskeuddannelsen?

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].