To forslag skal styrke arbejdsmiljøet i små virksomheder

ulla-top__1_
Ulla Sørensen. Foto: Pressefoto
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Tusindvis af små danske virksomheder har brug for en håndsrækning til at forebygge dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og lære af de skader, der er sket, skriver 3F's arbejdsmiljøpolitiske chef Ulla Sørensen.

Den politiske aftale om arbejdsmiljø fra april i år skal styrke den danske arbejdsmiljøindsats, og det giver god mening.

Arbejdsmiljøpolitikken passer i dag bedst til de større virksomheder, der har både økonomi, personale og tid til at tage hånd om de ansattes sikkerhed og sundhed.

Men det er vigtigt, at arbejdsmiljøindsatsen også har øje for sikkerhed og sundhed i de mange små virksomheder. For Danmark er et land med tusindvis af små virksomheder. Faktisk er der ca. 145.000 virksomheder med under 10 ansatte (86 % af alle virksomheder), heraf ca. 20.000 virksomheder med 5-9 ansatte (12 % af alle virksomheder).

Undersøgelser dokumenterer, at arbejdsmiljøindsatsen halter i de små virksomheder:

  • Undersøgelsen ”Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats” viser blandt andet, at små virksomheder sjældnere gennemfører APV, og at de i mindre omfang gennemfører aktiviteter, der skal forbedre arbejdsmiljøet. Undersøgelsen viser også, at små virksomheder i højere grad mener, at det er vanskeligt at finde og forstå viden og vejledning til at løse konkrete problemer i arbejdsmiljøet.

  • En undersøgelse fra Det europæiske risikoobservatorium af arbejdsmiljøindsatsen i bl.a. danske mikrovirksomheder (under 10 ansatte) og små virksomheder (10-49 ansatte) viser, at hovedparten af disse virksomheder ikke prioriterer arbejdet med arbejdsmiljø særligt højt. Virksomhederne mangler også generelt viden om krav om arbejdsmiljø, og de har lav viden om risici og mulighederne for at forbedre arbejdsmiljøet, viser undersøgelsen. 

Mikrovirksomheder med under 10 ansatte har i særlig grad svært ved at forebygge samt ved at udarbejde risikovurdering og gennemføre foranstaltninger om arbejdsmiljø. Og mange ejere og ledere tror slet ikke, at der er nogen problemer i arbejdsmiljøet.

Typisk understreger de, at de aldrig har haft ulykker eller problemer i arbejdsmiljøet, og at de derfor har et godt arbejdsmiljø. De små virksomheder har også sjældent økonomi til arbejdsmiljøaktiviteter og til ekstern rådgivning om arbejdsmiljø.

Det er også erfaringen i 3F, at det halter med arbejdsmiljøet i mange små virksomheder. Ofte bliver arbejdsmiljø set som noget med trivsel og frugt, og alt for tit bliver ansvaret for sikkerhed og sundhed overladt til den enkelte medarbejder. Sådan skal det ikke være.

3F har derfor to forslag til at styrke arbejdsmiljøindsatsen i de små virksomheder:

For det første skal ansatte i alle små virksomheder have adgang til en arbejdsmiljørepræsentant (AMR). I dag skal der generelt være 10 ansatte for at kunne vælge AMR. 3F foreslår, at der også skal kunne vælges AMR i virksomheder med 5-9 ansatte. Hvor det ikke sker, skal medarbejderne i stedet dækkes af en regional AMR, som det blandt andet kendes fra Sverige og Norge. Virksomheder med 1-4 ansatte kan også knyttes til en regional AMR.

En AMR vil gøre arbejdet med arbejdsmiljø mere systematisk. Oprettes en arbejdsmiljøorganisation, fås en klar struktur og metode til at samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheden. Samtidig får virksomheden adgang til viden om arbejdsmiljø via arbejdsmiljøuddannelsen og årlig supplerende efteruddannelse.

For det andet skal mindre virksomheder sikres billig og let adgang til ekstern rådgivning om arbejdsmiljø, og hvordan problemer i arbejdsmiljøet løses i netop deres branche og virksomhed.

3F’s forslag om rådgivning kan ses i sammenhæng med anbefalingen fra DA og LO i rapporten fra ekspertudvalget om arbejdsmiljø om at etablere en pulje på 100 mio. kr. årligt med henblik på at understøtte mindre virksomheders brug af arbejdsmiljørådgivning.

3F’s to forslag sigter mod at afhjælpe små virksomhedernes udfordringer med arbejdsmiljø, så dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø forebygges, flere ansatte beskyttes mod arbejdsskader og flere kan blive lidt længere på arbejdsmarkedet.

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for høj produktivitet og velfærd. Dårligt arbejdsmiljø koster i omegnen af 80 mia. kr. i Danmark årligt.

3F synes, at tiden er kommet til, at arbejdsmiljø ses som en investering – en investering der kommer både ansatte, arbejdspladser og familien Danmark til gavn.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR