3F: Lovforslag om arbejdsmiljø kan ikke stå alene - her er tre indsatser vi vil kæmpe for

Ulla_S__rensen_1650_px
Ulla Sørensen. Foto: Pressefoto
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Folketinget behandler lige nu et lovforslag om arbejdsmiljø, hvor målsætningen er, at det bliver sikkert og sundt at gå på arbejde. Der er mange gode takter i lovforslaget, men 3F mener ikke, at det kan stå alene. Vi skal videre end det.

3F MENER, at der er gode initiativer i lovforslaget, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøindsatsen. Det gælder fx, at Arbejdstilsynets indsats i endnu højere grad målrettes de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, og at de virksomheder, der begår alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven, får større bøder. Det er sund fornuft.

LÆS OGSÅ: Høringssvar offentliggjort: Ris og ros fra 18 organisationer til ny arbejdsmiljølov

Med udsigt til, at Arbejdstilsynet over finansloven også får tilført ekstra resurser til kontrollen af arbejdsmiljøet, går vi i den rigtige retning. Men vi skal langt videre. Træerne vokser ikke ind i himlen, når det gælder arbejdsmiljøet. 3F mener, at der er brug for supplerende indsatser. Der er brug for ekstra og ambitiøse initiativer, hvis det skal lykkes at vende udviklingen med fysisk og psykisk nedslidning og gøre en forskel for den enkelte medarbejder.

Hver femte 3F’er forlader arbejdsmarkedet før tid. Vores medlemmer hører blandt dem, der har det fysisk mest belastende arbejde og den største grad af smerter. 3F’s medlemmer er samtidig nogle af dem, der oplever flest arbejdsulykker.

LÆS OGSÅ: 3F til politikere: Nedslidning kan undgås

Den helt almindelige lønmodtager, som fx håndværkerne på byggepladserne, ansatte i industrien og i hotelbranchen, chauffører i taxi, busser og godstrafik, ansatte i landbruget eller rengøringsassistenter har behov for mærkbar forskel og forbedring i deres arbejdsmiljø.

3F mener derfor, at arbejdsmiljøpolitikken skal suppleres med tre målrettede indsatser:

1) Nedslidning skal mindskes

Nedslidende fysisk arbejde har stor betydning for helbredet og mulighederne for at leve sundt og længe.

3F foreslår, at der iværksættes et nationalt 5-årigt program, der fokuserer på forebyggelse af fysisk nedslidende arbejde. Arbejdspladserne skal tilføres ny viden om konkrete løsninger på, hvordan fysisk belastende arbejde undgås. Det skal sikres, at der er sikre og sunde rammer omkring tilrettelæggelsen af arbejdet, mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler, der aflaster, målrettet fysisk træning i arbejdstiden, jobrotation og kontinuerlige pauser med mulighed for spisning og restitution.

For de lønmodtagere, som allerede er nedslidte, skal der være en reel mulighed for at forlade arbejdsmarkedet før tid.

2) Forbedring af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde

I 2020 skal der gennemføres trepartsdrøftelser om en styrkelse af arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdet om arbejdsmiljø på arbejdspladserne. I det arbejde vil 3F arbejde for, at der skabes reelle forbedringer for vores arbejdsmiljørepræsentanter.

Den enkelte arbejdsplads er afgørende vigtig for at styrke arbejdsmiljøet. 3F ønsker derfor, at samarbejdet på arbejdspladsen styrkes, så ledelse og ansatte i fællesskab kan skabe de bedste løsninger på de problemer, der måtte være på den enkelte arbejdsplads. En styrket indsats på arbejdspladsen kan fx opnås ved at gøre de supplerende uddannelser obligatoriske, så vi får styrket kompetencerne i arbejdsmiljøorganisationen. Derudover kan vi også styrke indsatsen ved at sænke grænsen for valg af arbejdsmiljørepræsentant til 5 ansatte på virksomheden.

LÆS OGSÅ: Akademikerne: Ny undersøgelse bekræfter tikkende bombe under arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljørepræsentanterne har daglig kontakt og dialog med kollegerne, og de ved, hvor der er problemer, og hvor der er brug for en indsats. Hvis der er problemer i arbejdsmiljøet, er arbejdsmiljørepræsentanten den, man kan gå til for få hjælp.

3) Rådgivning om forebyggelse og fastholdelse

Det høje niveau af arbejdsulykker, mistrivsel og den fortsatte, betydelige fysiske og psykiske nedslidning vidner om, at arbejdspladser slet ikke er gode nok til selv at indhente den nødvendige viden om fastholdelse og forebyggelse eller ikke formår at omsætte viden til praktisk holdbare løsninger.

Derfor mener 3F, at vi skal styrke rådgivningen om arbejdsmiljø ved at etablere en pulje på 100 mio. kr. for at støtte adgangen til ekstern arbejdsmiljørådgivning i små virksomheder.

3F tror på, at vil vi nå rigtig langt med at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, hvis vi kan supplere lovforslaget om arbejdsmiljø med de tre vigtige og nødvendige indsatser. Vi tror på, at det er nødvendigt at investere i et godt arbejdsmiljø, hvis vi skal vende udviklingen.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR