3F: 'Vi skal ikke acceptere, at Danmark er på vej i den gale retning'

Ulla_S__rensen_1650_px
Arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, Ulla Sørensen. Foto: Pressefoto/3F
3. sep. 2020 17.00
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Regeringens forslag til tidlig pension er et vigtigt og godt forslag, som skal kombineres med en langt stærkere indsats mod dårligt arbejdsmiljø, skriver 3F's arbejdsmiljøpolitiske chef, Ulla Sørensen. Hun foreslår en femårig handlingsplan.

Samfundsdebattens mørkemænd advarer i den aktuelle debat imod en økonomisk katastrofe, hvis slidte lønmodtagere får ret til at gå på pension nogle år før andre, der er startet langt senere på arbejdsmarkedet.

Men ingen vælger folkepension, hvis krop og helbred kan holde til fortsat beskæftigelse med en meningsfuld arbejdsdag og samarbejde med gode kolleger. Måske bortset fra velbjærgede erhvervsspidser, som ofte siger farvel til fuldtidsjobbet og kaster sig over golf og godt betalte bestyrelsesposter ganske mange år før almindelige danskere.

LÆS OGSÅ: Ny tænketank: Behov for bedre forebyggende arbejdsmiljøindsats - ikke signalpolitik

Man kan og bør mindske behovet for tidligere pension - og førtids- og seniorpension - ved at iværksætte en langt stærkere indsats for at stoppe nedslidning og belastende arbejdsmiljø. Det var også en central del af velfærdsforliget i 2006 om stigende pensionsalder, som borgerlige politikere og arbejdsgiverne desværre ikke har været så optaget af, indtil nu.

Der er behov for en massiv forebyggende indsats og politisk handlingsplan for at stoppe nedslidningen.

Mange 3F’ere er stolte af deres arbejde. Det er 3F’erne, der bygger Danmark, arbejder i frontlinjen og får hjulene til at dreje rundt. Hvis de ikke var her, ville Danmark gå i stå. Og alligevel er arbejdsmiljøet for 3F’s medlemmer noget af det mindst sikre og mindst sunde i Danmark. Det skal der laves om på.

Fuldstændig uacceptable tal

Der er nok at tage fat på. 3F’erne har i dag langt større risiko for at dø, komme til skade eller blive syge på grund af deres arbejde end andre beskæftigede.

3F’erne har i dag langt større risiko for at dø, komme til skade eller blive syge på grund af deres arbejde end andre beskæftigede
Ulla Sørensen, Arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F

En rapport fra juli i år om arbejdsskader blandt 3F-medlemmer i perioden 2005-2018 viser, at knap halvdelen af alle arbejdsulykker og erhvervssygdomme, der blev anerkendt i 2018, ramte medlemmer af 3F. Selvom 3F’s medlemmer kun udgør ca. otte procent af arbejdsstyrken herhjemme.

Tallene taler for sig selv. Situationen er fuldstændig uacceptabel. Bag hvert eneste tal finder vi et menneske og en familie, som bliver ramt fysisk, psykisk og økonomisk – ofte i mange år bagefter – af hændelser på arbejdet, der ofte kunne være undgået.

Behov for handling

Derfor er det helt afgørende for 3F, at der bliver sat en stopper for det nedslidende arbejde, som ødelægger kroppen, og at arbejdsmiljøet bliver forbedret. Det skal være sundt og sikkert at gå på arbejde.

Vi har behov for en indsats, der kører i tre spor:

Sikre og sunde arbejdspladser

Vi skal forebygge langt mere, end vi gør i dag. Der er behov for en massiv indsats for at skabe sikre og sunde arbejdspladser. Jeg ønsker, at politikerne laver en femårig handlingsplan med fokus på at få stoppet nedslidning. Der er behov for bedre regler, mere kontrol fra Arbejdstilsynet og konkret hjælp til virksomhederne.

Det er vigtigt, at vi bekæmper årsagerne til nedslidning, og et godt arbejdsmiljø er altafgørende. Vi kæmper for, at Danmark bruger flere ressourcer på at sikre et godt arbejdsmiljø, og at medarbejderne i højere grad inddrages i arbejdet.

LÆS OGSÅ: Ekspert om finanslovsforslag: Sikrer ikke bedre arbejdsmiljø

3F har mange medlemmer med hårdt fysisk arbejde, der risikerer at blive slidt ned, inden de kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Ingen skal blive nedslidte af at gå på arbejde. Og de, der er i stor fare for at blive det, skal kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før kroppen siger stop.

Tidlig pension

Men når/hvis skaden er sket, og kroppen er slidt ned, skal alle have ret til at trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet med en tidlig pension.

Fra 2005-2018 har 3F’erne tilsammen fået udbetalt over 28 milliarder kroner i erstatning for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Penge, som ville være givet langt bedre ud på at forhindre, at ulykkerne og sygdommene overhovedet fandt sted eller fik lov til at udvikle sig.

Der en kæmpe samfunds- og sundhedsøkonomisk gevinst at hente på forebyggelse. Og den menneskelige gevinst er endnu større!

Mere og bedre uddannelse

Efter- og videreuddannelse kan være en vej ud af et nedslidende job. Vi skal inspirere flere til at uddanne sig ved fx at gøre brug af sporskifteordningen, der gør det muligt at uddanne sig til en anden branche. Samtidig kæmper vi for bedre kvalitet af uddannelserne.

LÆS OGSÅ: 10 forslag: Sådan vil forskere, arbejdsmedicinere og rådgivere forebygge dårligt arbejdsmiljø

Vi skal ikke acceptere, at vi i Danmark er på vej i den gale retning. Skuden skal vendes, og der skal investeres i sunde og sikre arbejdspladser og medarbejdere.

Regeringens forslag til tidlig pension er et vigtigt og godt forslag, som skal kombineres med en langt stærkere indsats for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og en mere ambitiøs indsats for opkvalificering af kortuddannede lønmodtagere.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].