Nok er nok: 3F og FOA kræver politisk handling om seksuel chikane

20200915-170916-5-1920x1280we
Som samfund har vi i alt for lang tid overhørt og overset, at seksuel chikane finder sted, mener 3F og FOA. Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Fagforbundene 3F og FOA præsenterer tre fælles pejlemærker til bekæmpelse af seksuel chikane og krænkelser på arbejdspladsen.

”Du ser sur ud. Har du ikke fået noget i weekenden? Skal du med ud på lageret og ruskes rundt, så du kan blive glad igen?”.  

En stuepige presses til samleje. En yngre psykisk syg mand onanerer på værelset og spørger, om social- og sundhedshjælperen vil være med.

Sådanne kommentarer og hændelser er ikke usædvanlige for medlemmer af 3F og FOA.  Men det er ikke for sjov.

Det er ikke til diskussion, om det er groft nok eller på grænsen til at være seksuel chikane. Det er episoder som disse, der kan give alvorlige psykiske problemer som depression, angst og søvnløshed. Derfor mener 3F og FOA, at der er behov for politisk handling.

Tallene taler for sig selv

FOA’s medlemsundersøgelse fra oktober 2019 viser, at 15 procent har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Blandt de ansatte på plejecentre er andelen oppe på 27 procent. For ansatte i psykiatrien er det ligeledes 27 procent.

LÆS OGSÅ: Arbejdstilsynets direktør: Arbejdsgivere bærer et stort ansvar i kampen mod seksuel chikane

Tal fra 3F’s medlemsundersøgelse fra juni 2020 viser et tilsvarende, alvorligt billede.

13 procent af 3F’s medlemmer har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Blandt ansatte i hotel- og restaurationsbranchen er andelen 29 procent.

Undersøgelserne viser, at seksuel chikane kommer fra kolleger, overordnede og fra kunder, borgere mv. Det er desværre alt for mange af 3F og FOA’s medlemmer, der udsættes for seksuel chikane. Det skal der sættes en stopper for.  

Politiske initiativer kræver vilje til handling

Med sine udtalelser om sexisme kickstartede tv-værten Sofie Linde en stor debat og bevægelse om sexchikane og krænkelser. I kølvandet på det har beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) lanceret 14 initiativer for at bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

3F og FOA bakker op om regeringens initiativer, der falder på et tørt sted. Som samfund har vi i alt for lang tid overhørt og overset, at seksuel chikane finder sted.

Derfor foreslår 3F og FOA tre pejlemærker for seksuel chikane:

1) Kulturændring ift. seksuel chikane

2) Ledelsesmæssigt fokus og retningslinjer der efterleves

3) Trepartsforhandlinger skal føre til reelle forandringer

1) Kulturændring ift. seksuel chikane

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) og statsminister Mette Frederiksen (S) har talt om behovet for en kulturændring ift. seksuel chikane.

Men hvordan skabes en kulturændring egentlig? Hvad virker? Og hvordan får vi det til at ske?

Virksomheder og organisationer, der skal arbejde med at fremme kulturændringen, har brug for fagligt funderet viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Men en ting er sikkert: Nok er nok.

#Metoo-bølgen og debatten om seksuelle krænkelser må og skal ikke være forgæves. Vi skal alle kaste os ind i sagen og finde løsninger. Et emne, der har præget #metoo-debatten er, at kvinder (og mænd) skal blive bedre til at sige fra i gerningsøjeblikket.

Men at ’sige fra’ er naturligvis ikke en løsning på problemerne med seksuelt grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen.

Det fysiske overgreb kan starte med en let berøring på skulderen eller et lille nus i nakken, som siden udvikler sig. Og hvornår var det så, man skulle have sagt fra? Mange bliver i tvivl og tænker, om man selv har lagt op til noget, og derfor holder man oplevelserne for sig selv
Ulla Sørensen (3F) og Jens Nielsen (FOA)

Det kræver en kulturændring på arbejdspladsen, hvor det skal være tydeligt og klart for enhver medarbejder og chef, at det er no go at krænke andre seksuelt. Det er ikke den enkeltes ansvar.

Og udsættes medarbejderen for uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere,  der fx på grund af deres funktionsnedsættelser eller helbred, har brug for fagprofessionel støtte i forhold til deres seksualitet, skal de være fagligt klædt på til at kunne håndtere dette.

LÆS OGSÅ: Personalepolitik om seksuel chikane: Danmark halter langt efter nordiske naboer

Derfor glæder vi os over, at beskæftigelses- og ligestillingsministeren nedsætter en alliance af arbejdsmarkedets parter og relevante organisationer.

3F og FOA ser frem til at bidrage med udveksling af erfaringer og opretholde en vedvarende dialog og videndeling om og fokus på at bekæmpe seksuel chikane og den nødvendige kulturændring.

2) Ledelsesmæssigt fokus og retningslinjer der efterleves

Sexchikane er ofte forbundet med tabu, tavshed og skyld­følelse. Derfor er der ikke alene behov for klare retningslinjer og åbenhed omkring seksuel chikane.

Der er også behov for vedvarende fokus fra ledelsen og retningslinjerne der efterleves og fungerer i praksis. De skal være tilpasset den enkelte arbejdsplads og konkret fortælle, hvordan man kan sige fra og fjerne sig fra situationen, hvis man oplever sexchikane fra kollegaer eller ledere.

Herefter skal man kontakte sin leder, tale med kolleger og sin arbejdsmiljørepræsentant. Retningslinjerne skal også medvirke til at sikre, at alle bliver behandlet retfærdigt. Det gælder også retssikkerheden for den, der bliver udpeget som krænker.

Selv om arbejdsgiveren har det klokkeklare ansvar for at sikre ordentligt arbejdsmiljø, så bliver det i alt for mange tilfælde ikke gjort ordentligt, og derfor er der brug for en stramning af lovgivningen
Ulla Sørensen (3F) og Jens Nielsen (FOA)

Vi ved fra medlemmer i 3F og FOA, at overgreb og krænkende handlinger er rigtig svære at tale om, ikke mindst for ofrene. Og det er heller ikke et emne, der bliver talt særligt meget om rundt omkring på arbejdspladserne. Derfor er der et behov for at bryde den tavshed, der er omkring emnet.

Det fysiske overgreb kan starte med en let berøring på skulderen eller et lille nus i nakken, som siden udvikler sig. Og hvornår var det så, man skulle have sagt fra? Mange bliver i tvivl og tænker, om man selv har lagt op til noget, og derfor holder man oplevelserne for sig selv. Der er både flovhed, skyld og skam.

Vi mener derfor, at der er et stort behov for at kommunikere om, hvad seksuel chikane reelt drejer sig om. Og det kan ledelsen og de tillidsvalgte være med til at sikre.

3) Trepartsforhandlinger skal føre til reelle forandringer

Første møde er afholdt i trepartsforhandlinger om seksuel chikane. Vi har store forventninger og nogle klare ønsker.

3F og FOA vil gerne have skærpet arbejdsgiverens forpligtigelser til at gøre en aktiv indsats for at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

Selv om arbejdsgiveren har det klokkeklare ansvar for at sikre ordentligt arbejdsmiljø, så bliver det i alt for mange tilfælde ikke gjort ordentligt, og derfor er der brug for en stramning af lovgivningen.

LÆS OGSÅ: NFA-forsker åbner for ændring af stor temperaturmåling af arbejdsmiljøet

I dag kan en arbejdsgiver kun holdes ansvarlig, hvis vedkommende har været vidne til seksuel chikane, vidste eller burde have været vidende herom uden at handle.  3F og FOA ønsker, at arbejdsgiveren også skal holdes ansvarlig og pålægges at betale erstatning, hvis der kunne være gjort noget for at forebygge seksuel chikane.

Det gælder uanset, om arbejdsgiveren vidste eller burde have vidst noget om konkrete tilfælde af seksuel chikane.

Politiske initiativer er en rigtig god start. Nu skal de følges til dørs med handling bag ordene
Ulla Sørensen (3F) og Jens Nielsen (FOA)

Et andet ønske for trepartsforhandlingerne er, at der skal indføres et særligt fokus på forebyggelse af seksuel chikane overfor unge på arbejdspladsen.

Unge står ved indgangen til arbejdsmarkedet og er ofte usikre på hvilke normer og regler, der gælder på arbejdspladsen. De unge skal klædes på, så de ved hvem de skal gå til og få hjælp, hvis de bliver udsat for seksuel chikane.

Endelig skal vi have reelt billede af karakteren og omfanget af seksuel chikane. Det er for eksempel ikke nok at stille et enkelt spørgsmål om seksuel chikane, for det vil blot dække over det reelle omfang frem for at afdække det.

I stedet bør den løbende måling, som ligestillingsministeren lægger op til, spørge ind til konkrete seksuelt krænkende hændelser. Ministeren må også se på, om vi har de rette institutioner til at hjælpe dem, som har været udsat for seksuelle krænkelser.

3F og FOA er klar til at få gennemført en styrket og vedvarende indsats for at begrænse seksuel chikane på arbejdspladsen. Politiske initiativer er en rigtig god start. Nu skal de følges til dørs med handling bag ordene.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR