Forebyggelse:
5 ud af 12 nomineringer: Hospitaler dominerer årets arbejdsmiljøpris

20180906-081437-L-1920x1280we
5 ud af 12 nominerede ved mandagens prisuddeling Arbejdsmiljøprisen 2019 er hospitaler. Foto: Kristian Brasen/Ritzau Scanpix
Arbejdstilsynets udvidede risikobaserede tilsyn kan potentielt have haft en betydning for, at hospitaler dominerer årets Arbejdsmiljøprisen 2019. Det vurderer professor Peter Hasle. Dansk Sygeplejeråd mener dog ikke, at øget kontrol er en motivationsfaktor, når arbejdsmiljøet skal forbedres.

Hele 5 ud af 12 af nomineringer ved mandagens prisuddeling af Arbejdsmiljøprisen 2019 gik til danske hospitaler.

Det er første gang i tre år, at så mange arbejdspladser i sygehusvæsenet har været nomineret, oplyser Arbejdsmiljørådet, der arrangerer prisuddeleingen.

De mange nomineringer glæder næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, der er imponeret over, at sygeplejersker og andre hospitalsansatte har haft fokus på at forbedre arbejdsmiljøet i en yderst presset hverdag.

- Jeg er da stolt over det. Det, der kendetegner de eksempler, hvor sygeplejersker har gjort en særlig indsats, er, at ledelsen har bakket op om det og fået alle personalegrupper med på det.

- Vi ved, at hvis der skal ændres nogle ting, er det vigtigt at få ledelsen og alle kolleger – lige fra læger, jordemødre, portører, sosu’er og andre – med på tiltagene, siger Anni Pilgaard til A4 Arbejdsmiljø.

Har øget kontrol på hospitalerne virket?

Det høje arbejdspres på de danske sygehuse har længe været kendt, men det blev yderligere sat i fokus, da DR2 i marts viste dokumentaren ’Jeg svigter mine patienter’. Her stod blandt andre sygeplejerske Stine Arnhild fra Køge Sygehus frem og fortalte om stress blandt personalet, der truer patienternes sikkerhed.

Arbejdstilsynet har da også siden 2016 haft et ekstra skarpt øje på danske hospitaler. Hospitaler udgør nemlig en af de udvalgte branchegrupper, der siden 2016 har kunnet få udvidet risikobaseret tilsyn, når Arbejdstilsynet har været på besøg. Det udvidede risikobaserede tilsyn gennemføres i brancher med en særlig høj risiko for langstidssygefravær og overbelastninger i forhold ergonomi og det psykiske arbejdsmiljø.

Artiklen fortsætter under grafikken

Hvorvidt det udvidede risikobaserede tilsyn har øget incitamentet til at forbedre arbejdsmiljøet på hospitalerne, og at det er forklaringen på, vi nu ser, at 5 ud af 12 nomineringer til Arbejdsmiljøprisen 2019 er hospitaler, er uvist.

Det vurderer Peter Hasle, professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet.

Han påpeger dog, at de mange nomineringer kan være udtryk for, at det udvidede risikobaserede tilsyn har virket.

- Det er svært ud fra konkrete tal at sige, om det har virket eller ej.

- Der kan godt være en sammenhæng. Arbejdstilsynet har med det udvidede risikobaserede tilsyn, sat et større fokus på arbejdsmiljøarbejdet på hospitalerne, og det er positivt, at gode og kreative indsatser bliver belønnet med en arbejdsmiljøpris, siger han.

Kan der være andre forklaringer på, at flere hospitaler end tidligere nomineres til arbejdsmiljøprisen?

- Det er der muligvis. Det er mit indtryk, at også regionerne har prioriteret indsatsen for et godt arbejdsmiljø på hospitalerne. Desuden har arbejdsmarkedets parter ved de seneste overenskomster aftalt at prioritere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø, forklarer Peter Hasle.

Ledelsens opbakning er altafgørende

Anni Pilgaard fra Dansk Sygeplejeråd tror ikke, at Arbejdstilsynets øgede kontrol har en effekt, når medarbejdere skal motiveres til at forbedre arbejdsmiljøet. Ledelsens opbakning til nye initiativer er dog altafgørende, mener hun.

- Når ledelsen giver medarbejderne mulighed for og tid til at sætte fokus på forbedringer, så de får ejerskab over det, er det motiverende. Men det kræver, at ledelsen sætter strategisk fokus på arbejdsmiljøforbedringer. Det er sket på de hospitaler, der har været nomineret til prisen, siger Anni Pilgaard.

Arbejdsmiljøprisen er et solglimt i en ekstremt presset verden, og derfor er det også endnu flottere, at vores medlemmer har fået det til at ske i en så presset hverdag.
Anni Pilgaard, næstformand, Dansk Sygeplejeråd

Nye tal fra NFA’s undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ viser, at andelen af sygeplejersker og jordemødre, der oplever, at deres arbejdsplads prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt, er støt voksende. Derimod er andelen af hospitalsansatte, der har følt sig stressede på grund af jobbet de seneste to uger, fortsat højt. Hele 77 procent af lægerne har oplevet arbejdsrelateret stress de seneste to uger, viser tal fra ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’. For sygeplejersker og jordemødre er det 64 procent.

På trods af de mange nominerede hospitaler til Arbejdsmiljøprisen 2019 er der fortsat store problemer med arbejdsmiljøet i sundhedsvæsenet, mener Anni Pilgaard.

- Der er massive problemer i sundhedsvæsenet, der er underfinansieret. Arbejdsmiljøprisen er et solglimt i en ekstremt presset verden, og derfor er det også endnu flottere, at vores medlemmer har fået det til at ske i en så presset hverdag, siger hun og slår fast:

- Arbejdsmiljøprisen skal ses som et skulderklap, en offentlig anerkendelse. Det er inspirerende at læse om de kreative løsninger vores medlemmer har været med til at igangsætte ude på hospitalerne, og de kan med god ret sige til hinanden: Vi gjorde det!

GDPR