84 procent af togpersonale i konflikter: Passagerer nægter at bære mundbind

20201026-182342-L-1920x1280we
En intern undersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund viser, at hele 84 procent af togpersonalet har oplevet konflikt med passagerer, der ikke vil bære mundbind i toget. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
TEMA: Corona i Danmark
Det skaber stor frustration blandt personalet i den kollektive trafik, at de intet kan stille op mod passagerer, der provokerer og nægter at bruge mundbind.

Kravet om mundbind i den kollektive trafik har været gældende siden den 22. august.

Men selvom størstedelen af passagererne i den offentlige transport indordner sig efter reglerne, så er der stadig en gruppe, der nægter at efterleve kravet.

Det skaber stor frustration blandt togpersonalet og buschauffører, der ingen mulighed har for at håndhæve reglerne. Det skriver TV2 ØST.

En intern undersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som TV2 ØST er fået indsigt i, viser, at hele 84 procent af togpersonalet har oplevet konflikt med passagerer, der ikke vil bære mundbind i toget.

- Vi oplever alle nogen, som ikke overholder det her, og som ikke vil følge henstillingerne, og det skaber konflikter - men vi er bare ikke rustet til at tage de konflikter. Vi kan kun appellere til, at folk skal udvise samfundssind, fortæller Mikkel Channo Jessen, der er fællestillidsrepræsentant for togpersonalet i DSB.

Undersøgelsen blev foretaget i uge 40 og fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø efter indførelse af krav om mundbind blandt passagerer i den kollektive trafik. Den viser yderligere, at 70 procent af togpersonalet mener, at kravet om mundbind har forøget konfliktniveauet i togene, og at 36 procent mener, at antallet af mundbindsnægtere er stigende.

- Folk har efterhånden fundet ud af, at de bare kan sige, at de har problemer med at trække vejret, så de ikke skal gå med mundbind. Og i sådanne situationer trækker vi os, for vi vil ikke stå og diskutere med folk, om de er syge eller ej, fortæller Mikkel Channo Jessen til TV2 ØST.

Buschauffører oplever samme tendens

Blandt buschaufførerne er oplevelsen nogenlunde den samme som hos togpersonalet i DSB.
Mark Toft, der er tillidsrepræsentant i DitoBus Linjetrafik i Præstø, fortæller, at det er et billede, han kan genkende, men understreger, at det er en lille gruppe, der skaber konflikterne.

- Jeg har haft kontakt til mine kollegatillidsfolk her på Sydsjælland og Møn, og der har været episoder hvor folk har reageret negativt, når man henstiller til, at der skal bruges mundbind. Der har også været enkelte episoder, hvor chaufføren er blevet nødt til at tilkalde politiet, så de kan overtage.

Ifølge Mark Toft udmønter konflikterne sig ikke nødvendigvis i højlydte konfrontationer mellem chaufførerne og passagererne. Det er oftere en provokerende adfærd, hvor passagererne ikke gør det, som chaufføren henstiller til.

- Der var eksempelvis én, der blev bedt om at sætte sig bagerst i bussen, fordi han nægtede at tage mundbind på, og så satte han sig i stedet allerforrest lige bag chaufføren. Det var jo ret ubehageligt for den pågældende chauffør, fortæller Mark Toft til TV2 ØST.

Ønsker flere redskaber

Det store problem for buschaufførerne og togpersonalet er, at de ikke har mulighed for at håndhæve reglerne omkring brug af mundbind. Siger folk eksempelvis, at de ikke kan trække vejret, så kan personalet intet stille op.

- Der er nogen, som gør det i ren provokation. Det eneste tidspunkt, hvor vi kan gøre noget, er i de situationer, hvor folk siger, at de ikke vil gå med mundbind. Så kan vi tilkalde politiet og i enkelte tilfælde har vedkommende så fået en bøde for det, fortæller Mikkel Channo Jessen.

Dansk Jernbaneforbund har derfor tidligere været ude og foreslå, at passagerer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan bære mundbind, får en form for lægeerklæring, de kan vise, når de skal anvende offentlig transport.

- Vi synes, at der skulle være en ordning, hvor man blev godkendt af sin læge, som man så kunne vise via en app eller et lille kort eller lignende. Det skal vise, at man er fritaget, uden at der står noget nærmere om den lægelige årsag, fortæller Mikkel Channo Jessen.

Det ville ifølge Mikkel Channo Jessen være en god løsning for alle parter.

- Jeg har haft passagerer, som har siddet med deres astmamedicin på bordet og vist mig det, for at forsikre mig om, at det er fint, at netop de ikke har mundbind på. Det ville en lægeerklæring kunne gøre op med, siger han.

Både bus- og togpersonalet håber altså på, at der snart kommer en mere effektiv måde at kontrollere brugen af mundbind på i den kollektive trafik.

- Indtil da kan vi ikke gøre andet end at henstille. Men jeg ved, at der er nogen af mine kollegaer, som er rigtig trætte af at få et beskidt svar, siger han.

GDPR