Få overblikket over årsrapport: Arbejdstilsynet bruger mindre tid på tilsyn end forventet

sine2
Arbejdstilsynets direktør, Sine Frederiksen, forklarer her i et tidligere interview med A4 Arbejdsmiljø sine ambitioner for tilsynet. Foto: Joachim Rode
Arbejdstilsynet gennemførte sidste år færre tilsynsbesøg pr. tilsynsførende, end hvad de havde sat som målsætning. Alligevel er tilsynet tilfreds med resultaterne for 2021, fremgår det af årsrapport.

Arbejdstilsynet levede sidste år ikke helt op til egne forventninger til tilsyn med arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser.

En opfyldelse af målsætningen var dog tæt på, viser tilsynets årsrapport for 2021.

I gennemsnit gennemførte hver tilsynsførende 155 tilsyn i hele 2021. Målsætningen var 165 tilsyn pr. tilsynsførende.

Også i forhold til, hvor mange timer de tilsynsførende brugte på virksomhedsbesøg, præsterede Arbejdstilsynet under det forventede.

LÆS OGSÅ: Tilsynet guider DHL Aviation til bedre arbejdsmiljø: "Vi har hævet niveauet"

Virksomhedstimer er den tid, de tilsynsførende bruger på tilsyn ude på virksomheder og arbejdspladser.

Arbejdstilsynet gennemførte i 2021 591 virksomhedstimer pr. tilsynsførende, men målsætningen var 600 virksomhedstimer. I 2020 og 2019 var tilsynsførende i gennemsnit i kontakt med virksomhederne i henholdsvis 600 og 604 timer.

"Delmålene for antal tilsyn og virksomhedstimer pr. tilsynsførende er således ikke helt nået. Dette skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på lønsumsrammen og dermed et lavere antal tilsynsførende end normeret", skriver tilsynet i årsrapporten og uddyber:

"Hvis det beregnes ud fra, hvor mange tilsynsførende der reelt har været i året, har de tilsynsførende i gennemsnit været i kontakt med virksomhederne i 618 timer og i gennemsnit gennemført 162 tilsyn i 2021."

Artiklen fortsætter under grafikken

Fejl i afgørelser

Årsrapporten viser også, at Arbejdstilsynet indfriede 81 procent af de opstillede mål for 2021. Foruden et effektivt tilsyn, var der blandt andet opstillet delmål til corona-indsatsen, social dumping-indsatsen, implementering af politisk arbejdsmiljøaftale og interne forhold som trivsel, it-sikkerhed og GDPR.

Arbejdstilsynet havde også sat måltal på kvalitet i afgørelser og lav sagsbehandlingstid for klagesager, men her blev kun 40 procent af målsætningen indfriet. 

Delmålene for antal tilsyn og virksomhedstimer pr. tilsynsførende er således ikke helt nået
Arbejdstilsynet, årsrapport 2021

Således blev kun 74 procent af klager behandlet inden for tidsfristen. Det drejer sig eksempelvis om klager fra virksomheder, der får et påbud og er utilfreds med afgørelsen. Ambitionen var ellers, at 85 procent af klagerne skulle behandles inden for tidsfristen. 

I 2020 og 2019 blev fristerne overholdt i henholdsvis 77 og 61 procent af tilfældene. 

LÆS OGSÅ: Status efter vildt år: To indsatser har overrasket positivt

Hvad der er mere bekymrende for tilsynet er, at Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede 28 procent af påklagede afgørelser fra Arbejdstilsynet i 2021. Det er sager, hvor klagenævnet vurderer, at tilsynet har begået faglige fejl i sagsbehandlingen.

Endelig har klagenævnet omgjort 13 procent af de afgørelser, der er blevet klaget over. En omgørelse betyder, at Arbejdsmiljøklagenævnet enten hjemviser eller ændrer en afgørelse.

Artiklen fortsætter under grafikken

Tilsynet: Coronaindsats har fyldt

Resultaterne for klagesager er en smule dårligere end i 2020, men det er der mange forklaringer til, skriver Arbejdstilsynet i rapporten.

"Udviklingen i resultaterne fra 2020 til 2021 skal ses i lyset af, at det samlede antal klagesager i Arbejdstilsynet er begrænset. Det betyder, at selv en mindre bevægelse i antallet af klager, antallet af komplicerede sager, der trækker ud, remonstrationer og omgørelser vil påvirke opfyldelsen af disse mål, da det samlede antal sager, der måles på er relativt begrænset", oplyser tilsynet.

LÆS OGSÅ: Se liste for alle brancher: 299 dødsulykker på ni år

Hvad der er mere opløftende for tilsynet er, at medarbejdertrivslen internt er blevet forbedret siden sidste trivselsmåling. I en trivselsundersøgelse fra sidste år, opnår Arbejdstilsynet en score på 4,2 point ud af 5 mulige. I 2018 scorede tilsynet 4,1 point i en tilsvarende undersøgelse mod 3,7 i en trivselsundersøgelse fra 2016.

Endelig fremgår det af årsrapporten, at coronasituationen har påvirket tilsynsindsatsen og det øvrige arbejde i 2021. Blandt andet har de målrettede tilsynsindsatser mod smittespredning af coronavirus fyldt meget i det daglige arbejde. 

Gå selv på opdagelse i Arbejdstilsynets årsrapport for 2021 her.

GDPR