Akademikerformand: Alle ledere skal uddannes i psykisk arbejdsmiljø

Lars_Qvistgaard_formand_Akademikerne_1650px
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Der bør bruges flere midler på lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø på hele arbejdsmarkedet, ikke kun i staten, mener Akademikerne.

I DE SENESTE ÅR er der heldigvis kommet langt større fokus på, at ledere og chefer skal være bedre klædt på til at kunne løse udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Det er en god nyhed, for god ledelse er en af hjørnestenene, når det kommer til forebyggelse af stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Men nu mangler vi at komme fra øget fokus til, at der kommer mere handling.

Som led i overenskomstforhandlingerne i 2018 var Akademikerne med til at etablere og søsætte en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø målrettet ledere i staten.

LÆS OGSÅ: Ingeniører: Psykisk arbejdsmiljø er topprioritet under OK20

Tiltaget er et vigtigt skridt fremad, og viser, at der er enighed om, at uddannelse af ledere skaber sundere arbejdspladser til stor værdi for både medarbejdere og arbejdspladser.

Jo flere ledere og chefer, der får uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, des hurtigere går det med at sikre, at fremtidens længere arbejdsliv kan blive både sundt og bæredygtigt for alle
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Men en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø på statens område er ikke nok. For skadevirkningerne, der følger af for dårligt psykisk arbejdsmiljø, ser vi desværre på hele arbejdsmarkedet. Derfor giver det i dag mening at se på, hvordan ledere på hele arbejdsmarkedet kan blive stærkere i at forebygge og forbedre det psykiske arbejdsmiljø gennem en målrettet uddannelsesindsats.

VI VED FRA AKADEMIKERNES seneste undersøgelse om emnet, at hele 58 pct. af alle vores ledere, ikke selv mener, at de er fagligt godt klædt på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø blandt medarbejderne. Dette skal vi selvfølgelig handle på, og sikre, at en styrket indsats i arbejdet med arbejdsmiljø bliver til virkelighed på hele arbejdsmarkedet.

Jo flere ledere og chefer, der får uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, des hurtigere går det med at sikre, at fremtidens længere arbejdsliv kan blive både sundt og bæredygtigt for alle. Jo mere vi får udbredt ny viden og handlekompetencer om psykisk arbejdsmiljø på ledelsesniveau, des mere værdi kan der blive skabt ude på arbejdsmarkedet både for de ansatte og for virksomhederne.

LÆS OGSÅ: Eksperter fælder dom over udkast til psykisk bekendtgørelse: Fra 'ganske vag' til 'et væsentligt fremskridt'

Den nye lederuddannelse i staten giver et godt udgangspunkt til inspiration til at få skabt en større udbredelse. De første reaktioner fra deltagerne bekræfter, at uddannelsen rammer et stort behov. Lederne er særligt positive over for den tætte kobling til praksis.

Lederne bliver på uddannelsen klædt på til at blive stærkere i arbejdet med de store udfordringer om både stress, mobning, sygefravær, forandringer på arbejdspladsen osv. Der er på uddannelsen fokus på god ledelse både i forhold til forebyggelse og håndtering af konkrete problemer med rod i det psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt at lederne både er i stand til at tænke indsatsen ind i hverdagen og i det større udviklingsperspektiv, som virksomheden befinder sig i.

Det kræver reel vilje til investering i lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø, hvis det skal batte noget
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Den rigtige indsats gør en kæmpe forskel for dagligdagen på arbejdspladserne. En bedre ledelse kræver både mere fokus på området i hverdagen og erfaringer med løsninger i praksis. Derfor har uddannelsen udgangspunkt i den nyeste viden på området samt sparring, hvor lederne lærer af hinanden og bruger hinandens gode erfaringer til at udvikle sig. Uddannelsen giver ledere på alle niveauer et stærkere fundament til at rykke på det psykiske arbejdsmiljø til gavn for både medarbejderne, trivslen og udviklingen på hele arbejdspladsen.

LÆS OGSÅ: Ditte fra Udlændingestyrelsen undervises i psykisk arbejdsmiljø: 'Jeg er en rollemodel for mine medarbejdere'

Vi ved, hvad der skal til for at opgradere ledernes kompetencer til fremtiden. 2020 står i arbejdsmiljøets tegn.

DERFOR ER DET POSITIVT, at den nye frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø i Staten indgår som en del af den seneste politiske aftale på området fra 2019. Men ambitionerne skal være større end dem, der er i aftalen nu, hvor der kun er lagt op til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter skal: ”indhente og udbrede erfaringer om uddannelse af ledere og medarbejderrepræsentanter i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø fx erfaringer fra den frivillige lederuddannelse målrettet statslige ledere, der er aftalt som led i overenskomstforhandlingerne på det statslige område.”

Det kræver reel vilje til investering i lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø, hvis det skal batte noget. Fra Akademikernes side mener vi, at der i 2020 bør afsættes midler til udvikling og gennemførelse af lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø på hele arbejdsmarkedet.

Hvis vi ved årets udgang kan konstatere, at vi er nået i mål med dette, vil det gøre en kæmpe forskel for danskerne.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR