Akademikerne: Der er behov for en Trivsel Task Force på uddannelserne

Lars_Qvistgaard_formand_Akademikerne_1650px
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. Foto: Pressefoto
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

NEDLUKNING AF de videregående uddannelsesinstitutioner og medfølgende online undervisning har ramt de studerende hårdt, ikke mindst de sårbare, de nye studerende, mønsterbrydere – alle dem der skal finde ud af at navigere i en verden af forventninger og faglige krav.

2020 har i den grad vist os, hvor vigtigt det sociale aspekt er ved læring. Det har aldrig været tydeligere, at det sociale ikke bare er noget rart, det er faktisk afgørende i forhold til læring og til fastholdelse af studerende.

LÆS OGSÅ: Coronatristhed har indtaget hjemmekontoret: Derfor slider vinterens nedlukning

Vilkårene under corona har gjort det svært for mange studerende at finde mening og danne identitet som studerende. Mange føler ikke, at de er en del af et studiefællesskab, men snarere tilskuere til undervisningen. Mange studerende er påvirket af ensomhed og en øget tilstand af at være ramt af stress.

IFØLGE UNDERSØGELSER fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Dansk Magisterforening (DM) gælder dette for henved halvdelen af de studerende. Over halvdelen af de nye studerende mener, at onlineundervisning gør det meget svært at blive en del af studiefællesskabet, og et tilsvarende antal blandt alle universitetsstuderende svarer, at Corona-situationen har øget deres følelse af ensomhed og stress.

Trivsel handler også om tryghed. Om at man som studerende oplever, der er en sikkerhed for ikke at blive hægtet af, fordi man bliver set af undervisere og medstuderende, man kan tale fagligt med og dele det, der synes særlig svært.

LÆS OGSÅ: Corona har gjort studerende endnu mere ensomme

Men trivselsudfordringer på de videregående uddannelser er ikke et nyt fænomen, og derfor heller ikke noget, der alene kan tilskrives nedlukningen under corona. Vilkårene for at skabe gode studiemiljøer og stærke studiefælleskaber er løbende blevet forringet.

Fra 2015 – 2019 blev der fjernet 3,3 mia. kr. fra de videregående uddannelser som følge af den forrige regerings omprioriteringsbidrag på årlig 2 pct. Besparelserne blev heldigvis stoppet med finansloven for 2020, men pengene mangler fortsat på uddannelserne.

Trivselsopgaven er et samfundsansvar vi skal løfte sammen, for trivsel og læring hænger uløseligt sammen
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Konsekvensen er færre undervisere, færre ressourcer til vejledning og feedback, mindre studieintensitet og færre studierelevante aktiviteter. Og samtidig trækker den politiske fremdriftsreform fortsat dybe spor, der presser de studerende.

CORONA HAR UNDERSTREGET betydningen af det sociale aspekt ved at studere, og at trivsel ikke kan ses afskåret fra læring. Mange undervisere har brug for nye og flere kompetencer i forhold til trivsel. Undervisere oplever, at de slet ikke er klædt på til at hjælpe de studerende, som har det særlig svært.

Derfor har vi også brug for, at det sociale aspekt bliver et legitimt fokus for undervisningen, og dermed et vigtigt element i den didaktiske og pædagogiske samtale mellem underviserne. For ved at gøre det sociale og trivsel til et legitimt fokus, anerkender vi samtidig vigtigheden af at sætte fokus på det relationelle og det sociale på uddannelserne.

LÆS OGSÅ: Lærer kritiserer kolleger: Ringe møde-disciplin og uinspirerende undervisning

I Akademikerne har vi et konkret bud på, hvordan vi styrker håndteringen af trivselsudfordringerne på de videregående uddannelsesinstitutioner og hvordan vi videre frem kan arbejde for at hjælpe de studerendes trivsel. Vores forslag kan ikke stå alene, men der er helt givet brug for at få ekstra fokus på studerendes trivsel, nu og efter corona.

VI OPFORDRER TIL, at der politisk tages initiativ til en national indsats på tværs af de videregående uddannelser – og gerne som en del af en samlet indsats for hele uddannelsesområdet. Vores forslag er, at der oprettes en ”Trivsels Task Force”, der skal sikre en videndeling på tværs af sektoren, og at der lokalt på uddannelserne er den nødvendige viden og kompetencer til en helhedsorienteret tilgang.

Skal resultaterne være effektive og langtidsholdbare, er der behov for mere end blot et fokus på aktuel brandslukning i trivselsindsatsen. Så skal arbejdet med forebyggelse, og det psykosociale arbejdsmiljø tænkes med ind fra start.

LÆS OGSÅ: Gymnasielærere: Trivsel bør prioriteres resten af skoleåret

Trivselsopgaven er et samfundsansvar vi skal løfte sammen, for trivsel og læring hænger uløseligt sammen. De studerende fortjener, at vi giver dem de bedste muligheder for et godt og sundt studieliv, så de får de bedste forudsætninger for at dygtiggøre sig.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR