Ekspert: Sådan skærpes arbejdsmiljøarbejdet på alle niveauer i virksomhederne

20200218-094437-A-1920x1280we
Arbejdsmiljørepræsentanter har brug for mere tid, uddannelse og inddragelse i det strategiske arbejdsmiljøarbejde, lyder det. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix
Der bør etableres konkrete kompetenceudviklingsplaner på alle niveauer i virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation, mener ekspert, der har været med til at evaluere det nuværende AMO-system. Samtidig har fagbevægelsen og arbejdsgiverne forskellige ønsker til det kommende arbejde i AMO-udvalg.

Uddannelse og kompetencer er afgørende ingredienser for både ledelse og medarbejdere, hvis arbejdsmiljøet i landets virksomheder skal løftes.

Det mener Morten Skov Christiansen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), forud for arbejdet i det udvalg, der skal se på mulige forbedringer af organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i danske virksomheder.

LÆS OGSÅ: Kraftig kritik før AMO-drøftelser: Besvarelser fra AMR'er udeladt i central rapport

- Arbejdsmiljørepræsentanter har brug for mere tid, uddannelse og inddragelse i det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Det har vi fået dokumenteret i to store undersøgelser i det tidligere LO og FTF. Det ønske gik også igen ved vores AMR-arrangementer sidste år, siger Morten Skov Christiansen.  

Tre undersøgelser indgår i en samlet evaluering af AMO-systemet, der skal danne grundlag for kommende drøftelser i et midlertidigt udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter, Beskæftigelsesministeriet og eksperter. Her skal udvalget se på potentialet for at forbedre arbejdsmiljøorganisationen (AMO) ude på virksomhederne.  

Udvalgsmøderne starter op i april, og tirsdag blev Folketingets beskæftigelsesudvalg underrettet om kommissoriet for arbejdet.

Langt fra alle benytter uddannelse

Evalueringen af AMO-systemet viser blandt andet, at 15 procent af AMO-medlemmerne i mellemstore virksomheder med under 34 ansatte har inden for det seneste år deltaget i en supplerende uddannelse.

For AMO-medlemmerne i de kommunale og regionale arbejdsmiljøudvalg på arbejdspladser med mere end 35 ansatte er det 57 procent.

Til gengæld har mellem 71 og 93 procent af AMO-medlemmer på alle typer af virksomheder fået det tilbudt.

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere på virksomheder skal ifølge loven tilbydes to dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse det første år som AMO-medlemmer, og halvanden dags uddannelse om året i de efterfølgende år.  

LÆS OGSÅ: Peter Hasle: Arbejdsmiljøgruppen bør gentænkes

Ifølge Flemming Pedersen, direktør og evalueringskonsulent i TeamArbejdsliv, er der behov for, at virksomhederne gør en endnu større indsats for, at deres arbejdsmiljøfolk har de rette kompetencer i arbejdsmiljøarbejdet.

TeamArbejdsliv og rådgivningsvirksomheden COWI har udarbejdet den kvalitative del af AMO-evalueringen, som det kommende AMO-udvalg skal arbejde ud fra.

Kompetenceplan på alle niveauer

- Der står i loven, at arbejdsgiveren skal lave en kompetenceudviklingsplan for medlemmer af AMO, men der står ikke konkret beskrevet, hvordan den skal laves. Derfor er Arbejdstilsynet særligt udfordret, hvis de eksempelvis vil føre tilsyn med kompetenceudviklingsplanen, når de er på tilsynsbesøg i virksomhederne, forklarer Flemming Pedersen og uddyber:

- Lige nu står der, at kompetenceudviklingsplanen kun skal laves på højeste niveau. Hvis man skulle skærpe noget, skulle man skærpe kravene til, hvad en kompetenceudviklingsplan skal indeholde. Jeg mener også, at man bør lave planen på alle niveauer i arbejdsmiljøorganisationen, herunder i alle arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalgene på den enkelte virksomhed.

Mens fagbevægelsen ønsker mere tid og uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne, har Dansk Arbejdsgiverforening (DA) to overordnede ønsker til forbedringer af AMO-systemet.

Det handler dels om mere fokus på systematisk arbejdsmiljøarbejde og dels om øget fleksibilitet i forhold til at organisere arbejdsmiljøarbejdet, så det passer til hver enkelt virksomhed. Det fortæller DA’s arbejdsmiljøchef, Christina Sode Haslund.

Antallet af AMR'er ikke afgørende

- I DA’s optik er det vigtigste, at man har en systematisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet, og her er AMO kun én brik. Virksomhedernes samarbejdsudvalg er en anden brik, mens HR-afdelingen, og hvis man bruger eksterne arbejdsmiljørådgivere i virksomhederne, er en tredje brik, siger Christina Sode Haslund og fortsætter:

- Den anden side er, at den fleksibilitet, der blev lagt ind i AMO-reglerne med reformen i 2010, skal fastholdes og udbygges yderligere. DA mener derfor, at vi i AMO-udvalget også skal kigge på fleksibiliteten i reglerne om arbejdsmiljøorganisationen på udearbejdssteder. I DA’s optik er det ikke antallet af arbejdsmiljørepræsentanter, der er afgørende. Det handler i stedet om, hvordan ledelsen og medarbejderne arbejder med arbejdsmiljøet, nemlig på systematisk vis, siger hun.

Grunden til, at DA ønsker at få kigget på udearbejdssteder. skyldes en afgørelse i Arbejdsmiljøklagenævnet i 2017.

Her fastholdt klagenævnet et påbud til en rengøringsvirksomhed, som var blevet pålagt at etablere en arbejdsmiljøorganisation for rengøringsarbejde på et udearbejdssted.

Ansatte fra rengøringsvirksomheden havde i mere end 14 dage gjort rent på en anden virksomhed, uden at der var etableret en arbejdsmiljøgruppe med arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsleder på udearbejdsstedet.  

DA er ikke enig i afgørelsen og mener ikke, at der er i lignende eksempler bør etableres AMO, når der er tale om kortvarigt arbejde væk fra egen virksomhed.

AMO-udvalg

Ifølge kommissoriet for AMO-udvalgets arbejde, som A4 Arbejdsmiljø er i besiddelse af, skal der drøftes fem særskilte temaer. Det drejer sig om:

  • Arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse
  • Organisering af AMO tilpasset den enkelte virksomhed og arbejdsmarkedet
  • Styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet
  • Arbejdsmiljø som strategisk element
  • Arbejdsmiljøkompetence
Udvalget afholder seks-syv møder i perioden april-oktober 2020 og skal løbende afrapportere til beskæftigelsesministeren. Udvalget skal komme med anbefalinger til et forbedret AMO-system, som blandt andet skal bruges til at lave en bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde. Udvalget vil bestå af to repræsentanter fra FH, to eksperter og én fra hhv. DA, KL, Lederne og AC.
GDPR