AMR2019:
AMR'ere indtog Metalskolen: Strategisk fokus kan skabe forandringer

IMG_2968
På Metalskolen i Jørlunde blev omkring 80 arbejdsmiljørepræsentanter undervist i strategisk arbejdsmiljøarbejde. Foto: Jonas Sivkær Pettersen
Hvis arbejdsmiljøet på arbejdspladserne for alvor skal i højsædet, bør arbejdsmiljørepræsentanterne i højere grad få indflydelse på de strategiske beslutninger. Det mener underviser og arbejdsmiljøkonsulent. AMR'ernes arbejde bør i højere grad anerkendes, lyder det.

Hvide hospitalskitler og sikkerhedssko var skiftet ud med skolebænken, da omkring 80 arbejdsmiljørepræsentanter (AMR'er) fra flere brancher i april mødte op på Metalskolen i Jørlunde i Nordsjælland.

Her deltog de i et todages kursus om strategisk arbejdsmiljøarbejde. Kurset skulle ruste dem til at blive bedre til at præge virksomhedernes beslutninger i forhold til de langsigtede mål for arbejdsmiljøarbejdet.

Arrangementet er en del af kampagnen AMR2019, hvor Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i 2019 sætter særligt fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde og vilkår.

Kursisterne på Metalskolen under en workshop.

En af deltagerne i Jørlunde var den 53-årige renovationsmedarbejder Ole Gromada. Han oplever, at det er meget svært at få et ord indført hos ledelsen, når kampen for et bedre arbejdsmiljø skal kæmpes.

- Min arbejdsgiver mener, at hvis bare de informerer om de ting, der bliver besluttet på arbejdsmiljøområdet, har de gjort deres arbejde. De mener ikke, at et arbejdsmiljøudvalg er nødvendigt. Alting bliver trukket ned over ørerne på os, siger Ole Gromada, der kører med skrald i Høje Taastrup vest for København.

Brug for mere samarbejde

LO (nu FH) kortlagde i 2018 arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i en større undersøgelse. Undersøgelsen viser blandt andet, at hver femte arbejdsmiljørepræsentant oplever, at man ikke bliver inddraget nok i beslutninger om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Ifølge Nina Hedegaard, underviser på Metalskolen og arbejdsmiljøpolitisk konsulent i FH, er det vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanterne får indflydelse på det strategiske arbejdsmiljøarbejde, hvis der skal ske forandringer.

- Vi ved, at hvis vi for alvor skal flytte noget, er det vigtigt, at der bliver sat nogle mål for det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Det er vigtigt, at man tænker arbejdsmiljøet ind i de forandringer, der sker på en arbejdsplads. Hvis man ikke gør det, risikerer man at komme på bagkant og få store problemer senere hen, siger Nina Hedegaard.

Artiklen fortsætter under grafikken:

Arbejdsgiverne har et stort ansvar for at få arbejdsmiljørepræsentanterne med ved bordet, mener Nina Hedegaard.

- De (arbejdsgiverne, red.) bør i højere grad invitere dem ind i rummet, hvor der træffes beslutninger. I private virksomheder har man samarbejdsorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen, og det med det strategiske arbejde foregår typisk i samarbejdsorganisationen. Man bør i højere grad få arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljørepræsentanterne med i det arbejde, så der bliver lavet noget mere samarbejde på tværs, lyder det fra Nina Hedegaard.

Den 53-årige Ole Gromada.

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er man enig i, at arbejdsmiljøarbejdet er vigtigt, men medarbejderne må også selv komme på banen, hvis ikke de føler sig tilstrækkeligt inddraget.

- Hvis arbejdsmiljørepræsentanterne oplever, at de ikke bliver involveret nok i det strategiske arbejdsmiljøarbejde, må det italesættes i arbejdsmiljøorganisationen, siger Christina Raby, chefkonsulent i DA.

Mangler tid og uddannelse

En af de største udfordringer for arbejdsmiljørepræsentanterne er at få tid nok til de tillidsvalgte opgaver. Over en tredjedel af arbejdsmiljørepræsentanterne mener ikke, at de har tid nok til arbejdsmiljøarbejdet, viser kortlægningen fra LO.

30 procent mener, at de får tilbudt for lidt uddannelse i arbejdsmiljø. Reglerne siger ellers, at arbejdsmiljørepræsentanter har ret til halvanden dags supplerende uddannelse hvert år, når man har været tillidsvalgt i et år.

Ole Gromada vurderer, at han bruger omkring et par timer om ugen på arbejdsmiljøarbejdet.

- Hvis der er særlige arbejdsmiljøopgaver i en periode, skal man lægge nogle flere timer. Det sker eksempelvis, når der skal laves en APV, siger renovationsmedarbejderen.

- Jeg håber, jeg får nogle redskaber med hjem, og at jeg får skabt noget netværk med de andre AMR’ere.
Ole Gromada, arbejdsmiljørepræsentant og renovationsmedarbejder

Ifølge Nina Hedegaard er tid og for lidt efteruddannelse to af de største hurdler for arbejdsmiljørepræsentanter. Hvis man ikke får nok tid til arbejdet, mister man gennemslagskraft, mener hun.

Selvom AMR2019-kampagnen slutter, når året er omme, er kampen for bedre vilkår til arbejdsmiljørepræsentanterne ikke slut, understreger Nina Hedegaard.

- Formålet med kampagnen er, at arbejdsmiljørepræsentanterne i højere grad bliver taget alvorligt og bliver anerkendt på lige fod med tillidsrepræsentanterne, siger hun.

Ole Gromada er da også glad for, at der nu bliver sat lys på arbejdsmiljøarbejdet. Kurset på Metalskolen i Jørlunde er kun ét af mange arrangementer, der finder i sted i løbet af året.

- Jeg håber, jeg får nogle redskaber med hjem, og at jeg får skabt noget netværk med de andre AMR’ere, fortalte Ole Gromada under kurset i Jørlunde.

FAKTA: Det strategiske arbejdsmiljøarbejde

I bekendtgørelsen om samarbejde og sundhed er der fastlagt klare rammer for, hvordan arbejdsmiljøorganisationen på en arbejdsplads skal forholde sig til det strategiske arbejdsmiljøarbejde. 

I bekendtgørelsen står der, at der skal afholdes en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor strategien for det kommende års arbejdsmiljøarbejde skal på dagsordenen. Her står der:

§ 9. Arbejdsgiveren i virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal hvert år i samarbejde med medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor deltagerne

1) tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år,

2) fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller,

3) vurderer, om det foregående års mål er nået og

4) fastlægger mål for det kommende års samarbejde.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.

I § 17 bliver arbejdsmiljøorganisationens strategiske, dvs. overordnede, opgaver fastlagt. 

Kilde: Arbejdsmiljøloven, bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

GDPR