Principiel afgørelse på vej: Var det i orden, at chefen fyrede AMR'eren Alice?

IMG_1661
Bogholder og arbejdsmiljørepræsentant Alice Ulrichsen blev fyret af sin tidligere arbejdsgiver. Foto: Privatfoto
En principiel fyring af en arbejdsmiljørepræsentant, der blev udpeget af ledelsen, skal snart afgøres i en faglig voldgift. Cirka hver fjerde arbejdsmiljørepræsentant på det danske arbejdsmarked udpeges af arbejdsgiverne, selvom det strider mod loven, viser ny EU-rapport.

Den i dag 51-årige Alice Ulrichsen blev i 2014 ansat som bogholder i entreprenørvirksomheden Huj A/S på Djursland.

Hun glædede sig til opgaven og fik hurtigt meget at lave. Den tidligere bogholder havde været firmaets arbejdsmiljørepræsentant, og derfor blev Alice Ulrichsen af ledelsen bedt om at overtage tillidshvervet.

LÆS OGSÅ: Corona ventes at udskyde drøftelser om nyt AMO-system

Alice Ulrichsen deltog derfor i møder i virksomhedens arbejdsmiljøudvalg, og hun fik senere til opgave at indrapportere arbejdsskadesager.

Hun ville gerne have deltaget i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, men det blev ifølge hende selv affærdiget af chefen.

- Han mente, at det var spild af tid, forklarer Alice Ulrichsen.

I juni 2019 blev hun til sin store overraskelse prikket på skulderen af chefen og bedt om at komme ind på hans kontor. Alice Ulrichsen troede, at hun skulle ind og høre nærmere om to nye medarbejdere.

Som bogholder havde hun via hovedmailen kontakt til virksomhedens bank. Alice Ulrichsen havde modtaget en mail fra banken, hvor der stod, at der skulle underskrives papirer på nye medarbejdere.

Til Alice Ulrichsens store forbløffelse var det ikke det, chefen ville tale med hende om.

- Han sagde, at han var ked af det, men han var nødt til at opsige mig på grund af omstrukturering i virksomheden. Jeg var helt chokeret, fordi jeg havde knoklet i månederne op til, og jeg havde haft mange overarbejdstimer, siger Alice Ulrichsen.

Faglig voldgift

Som arbejdsmiljørepræsentant har man i udgangspunktet en særlig tillidsmandsbeskyttelse mod at blive afskediget. I forvejen mente Alice Ulrichsen og hendes fagforening HK, at det var en uberettiget fyring, der stred mod overenskomsten.

LÆS OGSÅ: Kraftig kritik før AMO-drøftelser: Besvarelser fra AMR'er udeladt i central rapport

Parterne valgte straks at køre en sag mod Huj A/S. En sag, som sandsynligvis vil blive afgjort i en faglig voldgift - formentlig den 5. maj i år.

Hvad siger du til, hvis din chef mener, at han var i sin gode ret til at fyre dig, da du ikke formelt var blevet udpeget som AMR?

- Det, mener jeg, er underordnet. Jeg var blevet udpeget til at være det af ledelsen. To af mine chefer havde sagt god for det. Jeg deltog desuden i samtlige møder i arbejdsmiljøudvalget på nær, når jeg var syg eller havde ferie. Jeg stod også opført som AMR i mødereferaterne, fortæller hun.

Kasper Skjøde Høegh Stjernvik, økonomidirektør og medejer i Huj A/S, vil ikke kommentere sagens detaljer. Hans advokat fra Dansk Byggeri siger dog:

- Jeg kan bekræfte, at vi repræsenterer virksomheden, og vi afventer den endelige voldgiftsafgørelse. Vi kommenterer ikke på verserende sager, siger Tina Lind-Larsen, overenskomstchef og advokat i Dansk Byggeri.

Hver fjerde udpeget af ledelsen

Alice Ulrichsen er ikke den eneste arbejdsmiljørepræsentant i Danmark, der er blevet udpeget af ledelsen.

En ny rapport fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) viser, at næsten 25 procent af de lovpligtige arbejdsmiljørepræsentanter på danske arbejdspladser er helt eller delvist udpeget af arbejdsgiveren.

Det strider mod den danske arbejdsmiljølov, som siger, at arbejdsmiljørepræsentanter skal vælges demokratisk af medarbejderne.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) mener man, at der bør gøres mere for, at arbejdsmiljøloven overholdes.

- Det er dybt problematisk at se så mange arbejdsmiljørepræsentanter, der bliver udpeget af ledelsen. Ledelserne skal blive bedre til at sætte nogle ordentlige rammer op for arbejdsmiljøet, så det også bliver attraktivt at være arbejdsmiljørepræsentant, mener FH-næstformand Morten Skov Christiansen.

Arbejdsgivere kan være nødt til selv at udpege en AMR, hvis ingen melder sig. Så det handler vel ikke om, at arbejdsgiverne går ind og kortslutter en demokratisk proces blandt medarbejderne?

- Det er klart, at det er det, arbejdsgiverne vil sige. Man må bare sige, at det her tal er utrolig højt. Når hver fjerde arbejdsmiljørepræsentant bliver udpeget af ledelsen, er det ikke udtryk for, at medarbejderne ikke gider at være arbejdsmiljørepræsentant. Det er et tegn på, at der er noget galt med den struktur, der er omkring AMO (arbejdsmiljøorganisationen, red.) på landets arbejdspladser, siger FH-næstformanden.

Forsker: Ingen grund til at overfortolke

Senere på foråret skal et udvalg med deltagelse af Beskæftigelsesministeriet, arbejdsmarkedets parter og eksperter se på, om der er basis for en ny reform af arbejdsmiljøorganiseringen på danske arbejdspladser, herunder arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår.

- Det er helt klart noget, vi skal tage op, når vi skal drøfte en ny AMO-reform. Vi skal drøfte, hvordan vi kan sikre, at flere arbejdsmiljørepræsentanter også bliver udpeget af medarbejderne selv, forklarer Morten Skov Christiansen.

Selvom cirka hver fjerde arbejdsmiljørepræsentant i Danmark ifølge EU-undersøgelsen bliver udpeget af arbejdsgiverne, er Danmark faktisk et af de lande i EU og EØS-samarbejdet (Norge og Island), hvor flest arbejdsmiljørepræsentanter bliver valgt af medarbejderne.

LÆS OGSÅ: Peter Hasle: Arbejdsmiljøgruppen bør gentænkes

Danmark overgås i den sammenhæng kun af Sverige, Norge, Finland og Italien. Derfor skal man heller ikke overfortolke undersøgelsen i negativ retning, vurderer Hans Jørgen Limborg, arbejdsmiljøforsker i konsulentfirmaet TeamArbejdsliv.

- Man skal ikke overfortolke det til at sige, at der er mange grimme arbejdsgivere, der overskrider loven. Det tror jeg ikke, at man kan sige, siger Hans Jørgen Limborg og uddyber:

- Umiddelbart ligger vi ret tæt på Finland og Sverige, som er de lande, der scorer højest. Jeg vil ikke tolke det som at sige, at der er noget galt på spil her, siger han.

Både arbejdsgivere og arbejdstagere er blevet spurgt i EU-undersøgelsen, der omfatter 45.000 virksomheder i EU. Ifølge Hans Jørgen Limborg er der nogle metodiske udfordringer ved at konkludere for skarpt.

Han mener, at nogle af respondenterne i undersøgelsen kan have forvekslet arbejdsmiljørepræsentanter med de professionelle aktører i virksomhederne, som varetager arbejdsmiljøet.

- Hvis man ikke er helt skarp på, hvem der er arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøprofessionel i en virksomhed, kan det være, at man tænker, at det er en, virksomhedsledelsen har ansat, siger Hans Jørgen Limborg.

GDPR