Bibi, Claus, René og Jane evaluerer AMR-kampagne: "Folk har fået øjnene op for vores arbejde"

Sk__rmbillede_2019-12-12_kl._14.30.28
Fire arbejdsmiljørepræsentanter evaluerer fagbevægelsens AMR-kampagne. Foto: A4 Arbejdsmiljø
Fagbevægelsens kampagne for landets arbejdsmiljørepræsentanter, der har kørt i hele 2019, bliver afsluttet med et stormøde i Odense torsdag. Fire repræsentanter evaluerer kampagnen og sætter samtidig ord på, hvor der er plads til forbedringer.

Torsdag er mere end 1.600 arbejdsmiljørepræsentanter samlet til et stormøde i Odense Congress Center.

Stormødet afrunder kampagnen Arbejdsmiljørepræsentantsåret 2019 (AMR 2019), hvor fagbevægelsen gennem hele 2019 har sat fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde med workshops, fyraftensmøder og temadage om alt lige fra stresshåndtering og psykisk arbejdsmiljø til ergonomiske belastninger og forebyggelse.

A4 Arbejdsmiljø har på stormødet talt med fire arbejdsmiljørepræsentanter og hørt dem, hvad de synes om kampagnen.

Bibi Laursen, 47 år, arbejdsmiljørepræsentant og tovholder i plejen i Fredericia, medlem af FOA

Nu er kampagnen ved at være slut. Hvad synes du om kampagnen?

- Jeg synes, det har været rigtig godt, at der har været sat fokus på arbejdsmiljøet.  Det er godt med fokus på arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsmiljø, hvis man kan sige det på den måde.

- Det var fedt at være med i januar, da kampagnen blev skudt i gang med et stormøde i Odense, og det er en fed oplevelse, at der igen i dag er mange arbejdsmiljørepræsentanter samlet.

- Jeg håber, vi kan fastholde fokus på arbejdsmiljø i det nye år. Arbejdsmiljøet på arbejdspladsen betyder alt. Hvis ikke vi har et godt arbejdsmiljø, har vi heller ikke et godt fællesskab på jobbet, og så fungerer vores arbejde ikke.

Hvilke udfordringer i arbejdsmiljøet møder du i hverdagen?

- Vi er presset af økonomien i kommunerne, og vi skal hele tiden lave besparelser. Jeg ved også godt, at min ledelse er præget af det, og deres ledelse højere oppe i systemet er også præget af det.

- En presset økonomi giver os vanskeligheder, og det betyder, at vi hele tiden skal løbe stærkere, og det bliver folk syge af.

Hvad er det bedste arrangement, du har deltaget i?

- Jeg var på en frontløberuddannelse, og det var fedt og var en øjenåbner. Her lærte jeg, at hvis ikke, man har sine kolleger med i en bestemt arbejdsmiljøsag, så kommer man ingen vegne. På frontløberuddannelsen fik vi en masse redskaber til at blive bedre til vores arbejdsmiljøarbejde, og det var meget lærerigt.

Hvad har fungereret mindre godt i AMR 2019-kampagnen?

- Jeg har hørt fra nogle af mine kolleger, der arbejder lokalt, at de ikke synes, at de har været så meget inddraget i kampagnen. De efterlyser flere lokale arrangementer.

Claus Wehnert, 60 år, arbejdsmiljørepræsentant, Vejle Sygehus

Nu er kampagnen ved at være slut. Hvad synes du om kampagnen?

- Vi har konstant fokus på arbejdsmiljøet på vores sygehus. Arbejdsmiljøet bliver prioriteret meget højt fra vores ledelse.

Hvilke udfordringer i arbejdsmiljøet møder du i hverdagen?

- Der sker mange forandringer på vores sygehus, og inden de nye forandringer bliver implementeret, kommer der nogle nye forandringer. Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne få lov til at trække vejret, inden de nye forandringer finder sted.

- Besparelser og nedskæringer fylder også meget hos os, og vi skal hele tiden løbe stærkere. Det skal være sådan, at man stadig har arbejdsglæde, når man får fri fra arbejde og ikke tænker, at det er godt, at man har fri.

Har du deltaget i arrangementer i løbet af kampagneåret?

- Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke haft tid til arbejdsmæssigt og privatlivsmæssigt. Jeg har dog ikke følt, at jeg har misset noget.

Hvad har fungereret mindre godt i AMR 2019-kampagnen?

- Mere information om de arrangementer og workshops, der har været. Det skal dog lige siges, at jeg ikke har været den bedste til at kigge i min mailboks. Det er ude på den enkelte arbejdsplads, man skal have fokus på arbejdsmiljøet, og det er der, indsatsen rykker noget.

- Det kan aldrig skade, hvis fagbevægelsen laver en lignende kampagne et andet år, hvor man har fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne.

René Kristensen, 49 år, arbejdsmiljørepræsentant og procesoperator i Novozymes i Kalundborg, medlem af 3F

Nu er kampagnen ved at være slut. Hvad synes du om kampagnen?

- Den har været god. Det er rart, at arbejdsmiljørepræsentanterne bliver anerkendt ligesom tillidsrepræsentanterne bliver det. Man hører ikke så meget om arbejdsmiljørepræsentanterne i dagligdagen.

Har du deltaget i arrangementer i løbet af kampagneåret?

- Jeg har deltaget i flere forskellige fyraftensmøder i løbet af året – også på tværs af fagforeninger. Vi har blandt andet holdt et fyraftensmøde med nogle lærerforeninger og metalarbejdere.

Hvad har du fået ud af det?

- Jeg har fået opbygget et netværk og viden om, hvad der rører sig rundtomkring. Vi har haft et fyraftensmøde om psykisk arbejdsmiljø og stresshåndtering, og det var rigtigt givende.

Hvilke udfordringer i arbejdsmiljøet møder du i hverdagen?

- Mine kolleger oplever stadigt større arbejdsbelastning. Der er mere arbejde på fabrikkerne samtidig med, at der ikke er flere hænder til at klare de samme opgaver.

Hvad har fungereret mindre godt i AMR 2019-kampagnen?

- Hele kampagnen har virket godt. Der er kommet et fokus på, hvad AMR’ere går og laver. Mange har fået øjnene op for, hvor mange der går og laver noget ekstra for deres kolleger.

Jane Bartram, 49 år, arbejdsmiljørepræsentant i møbelforretningen Tvilum i Fårvang, 3F Silkeborg

Nu er kampagnen ved at være slut. Hvad synes du om kampagnen?

- Jeg kommer fra en lidt større virksomhed, hvor vi er 12 arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har i forbindelse med kampagnen fået et bedre sammenhold, fordi vi er taget samlet af sted til nogle af de arrangementer, der har været.

Hvilke udfordringer i arbejdsmiljøet møder du i hverdagen?

- Den største udfordring er, at ting tager tid. Der er mange ting, vi gerne vil ændre, men man kan ikke bare gå ind og lave et quickfix. Man skal have tålmodighed.

- Lige nu står vi med nogle problemer med maskiner, støv og færdselsveje. Der skal vi have fundet nogle løsninger. Men samtidig har vi også en produktion, der skal køre, og i en sådan situation skal man have lidt tålmodighed. Man kan ikke løse alle problemer på én gang.

Fungerer samarbejdet med jeres ledelse godt?

- Det fungerer bedre nu. Vi  står i en situation, hvor vi har fået en ny ledelse efter at have været gået konkurs for nogle år siden.

Har du deltaget i arrangementer i løbet af kampagneåret?

- Vi har deltaget i nogle stykker. Blandt andet om konflikter på arbejdspladsen, stress, psykisk arbejdsmiljø og samarbejde på arbejdspladsen.

- Jeg har taget noget med hjem hver gang, jeg har været til et arrangement, så det har været fedt.

Hvad har fungereret mindre godt i AMR 2019-kampagnen?

- Jeg kunne godt have tænkt mig, at flere arbejdsmiljørepræsentanter i mit område havde deltaget i de mange arrangementer, der har været.

- Temadage, hvor man mødes en hel dag om et bestemt emne, har været rigtig godt. Det har været sværere for os at deltage i fyraftensmøde efter arbejdet, fordi der skal der hentes børn osv.

GDPR