Arbejdspres:
Anklageren Jørn i opråb: Udlændinge undgår udvisning, fordi vi har for travlt

01866909-0x0ma
- Kriminelle slipper billigere, fordi vi begår fejl, erkender Jørn Nielsen. Foto: Iris/Shutterstock/modelfoto
Anklager Jørn Nielsen fortæller, hvor alvorlig situationen er i Anklagemyndigheden i Københavns Politi, hvor juristerne udsættes for massivt arbejdspres. Kriminelle slipper billigere, udlændinge undgår udvisning og anklagere gætter på strafudmåling.

Artiklen blev bragt første gang i Avisen.dk den 26. marts 2019.

Retssikkerheden i Danmark er truet.

Det mener Jørn Nielsen, der er anklager i Københavns Politi.

Som en af retssystemets vigtigste medarbejdere, burde han have fuld tillid til, at alle retssager forløber efter bogen. Det er dog langt fra tilfældet.

Han sætter nu ord på, hvor alvorlig, han vurderer, situationen er.

Jørn Nielsen er ikke hans rigtige navn, men Avisen.dk er bekendt med hans fulde identitet. Af hensyn til sit job, har han ønsket at være anonym, hvilket vi har imødekommet.

- Det er rart, at der endelig er nogen, der sætter fokus på arbejdsforholdene for os anklagere i Københavns Politi, fortæller Jørn Nielsen til Avisen.dk.

Han henviser til Avisen.dk’s historie mandag, hvor vi kunne fortælle, at der bliver begået alvorlige fejl i sager, der handler om våben, organiserede tyvebander og rocker- og banderelateret kriminalitet i advokaturet i efterforsknings-enheden Særlig Efterforskning Øst i Københavns Politi.

Kriminelle slipper billigere

Fejl i sagsakterne skyldes massivt arbejdspres og dårlig forberedelsestid hos juristerne i efterforsknings-enheden. Anklagere og juristerne når ganske enkelt ikke at sætte sig tilstrækkeligt ind i sagerne, inden de skal for retten, og det betyder, at storforbrydere i værste fald risikerer at gå fri.

- Kriminelle slipper billigere, fordi vi begår fejl. Jeg ved, at der er eksempler på, at udlændinge undgår at blive udvist, fordi vi har for travlt og er for dårligt forberedte, lyder det fra ham.

- Hvis forsvarere og dommere i retten er utilfredse med vores forarbejde, ender det jævnligt med voksen-skældud nede i retten.

Arbejdstilsynet har givet Særlig Efterforskning Øst et påbud, og de har indtil 15. juni til at rette op på forholdene.

Det dårlige arbejdsmiljø hos juristerne i enheden har stået på siden januar 2017 og er blandt andet udløst af, at efterforskningsgruppen de seneste tre til fire år er blevet opnormeret fra 50 til 160 medarbejdere uden en tilsvarende opnormering af juristgruppen.

Men Jørn Nielsen skal ikke sætte næsen op efter flere kolleger, lyder det fra hans arbejdsgiver, chefanklager Ida Sørensen, i Københavns Politi.

- Flere medarbejdere er ikke altid løsningen. Vi går meget op i, at vores medarbejdere er trygge ved at håndtere deres opgaver. Hvis de frygter, at der sker frifindelser, fordi de er dårligt forberedte, er det selvfølgelig noget, vi tager meget alvorligt, siger hun til Avisen.dk.

"Helt uhørt og pinligt"

En rapport fra Arbejdstilsynet viser, at anklagerne begår brud på retsplejeloven og fejl i straffesager, der må indberettes til Justitsministeriet. Der sker blandt andet fejl, når der skal indhentes kendelser på telefonaflytning af mistænkte, hvilket konkret betyder, at forkerte telefoner aflyttes.

Ifølge Jørn Nielsen har juristerne i Anklagemyndigheden én dag til at forberede sager, der kun tager en dag at afvikle i retten. Og det er alt for lidt i så komplicerede sager, mener han.

- Flere af de nye kolleger siger, at de ikke har tid til at finde ud af, hvad sagerne skal koste i straf, og så gætter de i stedet, fortæller han og fortsætter:

- I gamle dage lagde man et grundigt forarbejde, hvor man nøje undersøgte praksis for lignende sager og undersøgte Folketingets forarbejde til de enkelte overtrædelser for at finde strafniveauet. Men i dag skyder man fra hoften, fordi der ikke er tid til andet, og det er helt uhørt og decideret pinligt at indrømme.

Ser først sagerne i retten

Nogle gange er juristerne så tidspressede, at de ikke ser sagerne, før de sidder med dem i retten. Når Jørn Nielsen påpeger over for ledere og politikolleger, at sagerne er for svage til, at sigtede kan fremstilles i grundlovsforhør, bliver retsmøderne gennemført alligevel.

Mange grundlovsforhør bliver kun forhåndsvurderet af politifolk, fordi jurister er ophængt med arbejdsopgaver. Det er et problem, der rykker ved det fundamentale ved vores retssikkerhed, mener Jørn Nielsen.

- Det er lidt svært at forklare for en lægmand, hvor alvorligt det er. Men det er ret alvorligt for retssikkerheden, at jurister ikke får mulighed for at foretage en grundig forhåndsvurdering af alle grundlovsforhør, lyder det fra anklageren.

FAKTA: Særlig Efterforskning Øst

Særlig Efterforskning Øst er en enhed under Københavns Politi, der varetager regional efterforskning i politikredsene i region øst.

Det er typisk tung og kompleks efterforskning, der geografisk foregår i flere politikredse. Enheden efterforsker blandt andet sager, der er relateret til rocker- og bandekriminalitet og våbenkriminalitet.

Særlig Efterforskning Øst består af en juristgruppe, der er ansat i anklagemyndigheden i efterforskningsenheden, og en efterforskergruppe.

Juristgruppen består af 9 ansatte samt 2 ansatte, der er udlånt fra andre afdelinger. Efterforskergruppen er de seneste tre til fire år blevet opnormeret fra 50 til 160 medarbejdere.

Juristerne skal lægge den overordnede retning for efterforskningsarbejdet, således at sagerne kan holde i retten og føre til domsfældelse. 

Særlig Efterforskning Øst og Særlig Efterforskning Vest (Vestdanmark) er erstatning for Task Force Indbrud, Task Force Øst og Task Force Vest, der blev nedlagt i 2017.

Kilder: Arbejdstilsynet/Særlig Efterforskning Øst

GDPR