Ansat på Aarhus-plejehjem: Vores hjerter banker for de ældre - lyt nu til os!

Sk__rmbillede_2020-07-08_kl._22.06.13
"Vi er rigtig mange med store, bankende hjerter på plejehjemmene, der elsker vores job og knokler hver eneste dag," skriver Karin Kvistgaard. Foto: Privat
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Løsningerne for ældreplejen skal ikke nødvendigvis komme fra politikerne. Også ansatte på gulvet har en masse at byde ind med, mener Karin Kvistgaard, der er ansat på plejehjem i Aarhus Kommune.

Kære læser

Denne artikel blev bragt på A4 30. juli.  I juledagene genpublicerer vi historier, som vores læsere har været særlig glade interesserede i årets løb. Artiklen er åbnet uden betingelse om abonnement.

Karin Kvistgaard har skrevet indlægget til Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune. Efter aftale med Karin Kvistgaarad har A4 Arbejdsmiljø fået lov at bringe det.

Jeg skriver til dig/jer på baggrund af den massive mediedækning omkring omsvigt i Ældreplejen.

Jeg vil gerne starte med at præsentere mig selv:

Jeg hedder Karin Kvistgaard, er 53 år, arbejder som sygeplejerske på plejehjemmet Sønderskovhus i Lystrup i Aarhus Kommune og har gjort dette i knap 2,5 år.

LÆS OGSÅ: FOA-formand om skjult kamera: 'Plejepersonale skal ikke i offentlig gabestok'

Jeg er en af meget få sygeplejersker, der arbejder i plejen på plejehjem, dvs. helt tæt på borgerne.

Det gør ondt i mit hjerte, når jeg hører, at der er endnu en sag om omsorgssvigt i ældreplejen.

Jeg bliver også meget ked af det, når en journalist stiller sig op og siger, at så er det jo nok sådan, det ser ud på plejehjemmene i Aarhus Kommune!

Det gør det heldigvis ikke, men det er godt, det kommer frem i lyset, når det utænkelige sker.

Ansæt kvalitetsmedarbejder

Det, der får mig til tasterne, er, at luften nu fyger med forslag om flere tilsyn, snakke med forskellige politikere, flere penge på bordet, opnormering, og jeg kan blive ved.

Jeg er klar over, at alle forslag udtrykker vilje til at gøre noget, men jeg undrer mig alligevel!

Der er ikke èn eneste, der spørger os, som arbejder helt tæt på de skønne, gamle mennesker om, hvad I kan gøre for at hjælpe os, hvad skal der til for at optimere plejen og omsorgen for de gamle.

Jeg mener ikke, det behøver at kræve en hel masse. Faktisk tror jeg, det kan gøres meget enkelt.

LÆS OGSÅ: Pårørende politianmeldt: Ansatte udsat for trusler og krænkende adfærd

Vi har brug for en kvalitetssikringsansvarlig medarbejder på plejehjemmene. Der er masser af kvalitetssikringsredskaber på området allerede; lovgivning, CURA (vores dokumentationssystem), retningslinjer for borgersikker sygepleje, kompetenceskemaer for hver enkelt medarbejder, men vi mangler en tovholder.

I dag er det alles ansvar, at alt ovenstående bliver fulgt og overholdt. Når det er alles ansvar, ved vi jo godt alle sammen, hvordan det ofte går.

Det kan administreres af nogle, mens andre simpelthen ikke magter det. Lad mig beskrive mit job for at give en dybere forståelse.

Hr. Jensen, bleskift og skraldeposer

Jeg er fast aftenvagt og arbejder med fem superdygtige kolleger, som består af - udover undertegnede - som regel af én socialsundhedsassistent, fire social- og sundshjælpere. Nogle gange er der i stedet op til tre ufaglærte, især i feriesæsonen.

Vi er fordelt i tre afdelinger, og der er ALDRIG ufaglærte alene i en afdeling. Vi er altid seks på arbejde til omkring 40-45 borgere.

Dette er en rigtig fin normering og kan sagtens fungere. I min otte timers vagt skal vi først og fremmest varetage pleje og omsorg af samtlige borgere.

Dette indebærer bleskift, toiletbesøg, forberedelse af aftensmad, servering af aftensmad, evt. madning af borgere, som ikke kan spise selv, sondemadning og medicingivning.

Derudover er der hyppige tilsyn hos sengeliggende borgere og borgere, som ikke kan bruge kald, servering af aftenkaffe, hjælp til at børste tænder, komme i nattøj og komme i seng.

Vi har demente borgere, som skal beroliges, som har brug for nærvær, fordi de ikke ved, hvor de er, og hvad de skal gøre ved sig selv.

Jeg mener, at vi kan optimere rigtig meget ved at ansætte en kvalitetssikringsansvarlig medarbejder på samtlige plejehjem. Vi har ikke brug for flere skrivebordsmedarbejdere, der sidder uden for rækkevidde

Der kan ofte opstå akutte situationer, hvis en borger falder og/eller bliver dårlig. Der skal ofte tages kontakt til læge og/eller akut-team i disse situationer.

Vi gør afdøde i stand og forsøger at give de pårørende et smukt og fredfyldt sidste indtryk af deres kære. Vi drager omsorg for de pårørende, når de mister deres kære.

Udover dette er der så praktiske opgaver som oprydning, opvask, fejning, gulvvask, tømning af skraldespande og ikke mindst dokumentation.

Det kan godt være, jeg ikke når ud med skraldet den dag, fordi lige før vagtskifte kommer lille 'hr. Jensen' ud på gangen, kun iført ble og råber "hallo", da han ikke kan finde toilettet.

Vi klarer toiletbesøg, og han får et glas saftevand og puttes i seng igen. Nattevagten skal nok klare skraldeposen. Vi lukker aldrig, vi er der altid.

Vi hygger rigtig meget med vores borgere og tænker meget over, at det er deres hjem. Vi griner med dem og trøster, når der er behov for det.

Nej tak til flere kolleger ved skrivebordet

Dette skal ikke læses som brok over mange arbejdsopgaver, det er det overhovedet ikke. Det er blot for at illustrere, hvad vores job indeholder. Det er alt det, der gør vores job så alsidigt og fantastisk! 

Så til sagens kerne: Udover ovenstående skal vi varetage oplæring af nye medarbejdere, vi er ansvarlige over for egne og kollegers kompetenceudvikling. Det er sådan reglerne er. Jeg forstår godt, det går galt nogle steder!

LÆS OGSÅ: Stress-undersøgelse vækker bekymring

Jeg vil godt understrege og pointere, at der absolut ikke er nogen undskyldninger for omsorgssvigt! Det er utilgiveligt.

Jeg mener, at vi kan optimere rigtig meget ved at ansætte en kvalitetssikringsansvarlig medarbejder på samtlige plejehjem. Vi har ikke brug for flere skrivebordsmedarbejdere, der sidder uden for rækkevidde.

Vi har brug for en faglært, gerne sygeplejerske, som er en del af teamet, men som ikke indgår direkte i plejen, men samtidig skal kunne deltage i denne som en del af en undervisningssituation.

Vedkommende skal udelukkende koncentrere sig om kvalitetssikring, være ansvarlig for oplæring af nye medarbejdere, både faglærte og ufaglærte.

Ansvarlig for kompetenceudvikling af alt plejepersonale i huset. Samtidig skal det være en person, der kan handle, når noget er galt.

Der kan være medarbejdere, der simpelthen ikke egner sig til at arbejde med gamle mennesker, og det skal ledelsen jo have besked om og handle på.

Kan vi være bekendt at sige, at et gammelt menneske må koste max antal kroner, det er trods alt også deres fortjeneste, at vi har det velfærdssamfund, vi har i dag!

Jeg tror, tingene kan og skal ændres fra bunden, startende med en ensartet oplæring af nyt personale fra det øjeblik, de kommer ind ad døren.

Der er sygeplejersker på plejehjemmene nu ja, men de har rigeligt at gøre med opfølgning af sygeplejeopgaver, lægekontakt, dokumentation, borgerkonferencer osv.

Der er ingen, der siger, at det behøver at være fuldtidsjob på et plejehjem. Jeg tænker, det vil være muligt at dække flere, alt afhængig af plejehjemmets størrelse.

Godt arbejdsmiljø koster

Jeg er med på, at det koster penge at udvikle og definere en sådan jobbeskrivelse og at ansætte de rigtige kompetencer, men jeg tror også, at det kan medvirke til større medarbejderglæde og arbejdsmiljø, måske færre sygedage og fastholdelse af medarbejdere.

Kan vi være bekendt at sige, at et gammelt menneske må koste max antal kroner, det er trods alt også deres fortjeneste, at vi har det velfærdssamfund, vi har i dag!

Der bliver talt rigtig meget om flere tilsyn, hvilket jeg mener er spild af ressourcer og absolut ikke til gavn for vores borgere. I hvert fald ikke, som det foregår nu.

Der burde nok kigges på kvaliteten af disse tilsyn, så man kigger på formålet med tilsynet.

Jeg kan ikke dy mig for at nævne, at jeg har oplevet dygtige, kompetente kolleger bryde grædende sammen, fordi tilsynsførende gik mere op i, hvad der stod hvor.

I stedet for at se på, om det dokumenterede rent faktisk havde betydning for borgersikkerheden og i stedet for at komme med konstruktive løsningsforslag.

Det er ikke i orden, og det kan ikke være rigtigt, at dygtige, samvittighedsfulde medarbejdere skal have ondt i maven flere dage op til et tilsyn.

Lyt til os!

Jeg arbejder som sagt på plejehjemmet Sønderskovhus, og jeg har en leder, som prioriterer kvalitet meget højt. Dette afspejler sig i sammensætningen af personalegruppen, og vi er rigtig mange faguddannede på min arbejdsplads.

Dette kan jo også være en del af forklaringen på, at det går galt nogle steder. Hvis halvdelen af medarbejdergruppen er ufaglært personale, sammenholdt med de øvrige forhold, så ser det altså skidt ud for de gamle!

Det er ikke noget, jeg har facts om, og jeg har absolut intet kendskab til de omtalte plejehjem. Det er blot en tanke.

Måske kunne man optimere reglerne omkring den faglige sammensætning af personalegruppen for at højne kvaliteten.

Vi er rigtig mange med store, bankende hjerter på plejehjemmene, der elsker vores job og knokler hver eneste dag for at give vores dejlige, gamle mennesker den pleje, omsorg, respekt, værdighed og livskvalitet, de fortjener!

Det er i dagens Danmark meget syge mennesker, der kommer på plejehjem. Det er ikke som det var engang, et otium, hvor man kom for at nyde livets sidste fase.

Det er mennesker, der har brug for professionelt personale, der er uddannet til at varetage mange forskelligartede plejeopgaver.

Jeg hører nu igen, hvordan man arbejder på at ændre problematikker oppefra og ned. Altså hvor man trækker politiske beslutninger ned om ørerne på os på gulvet uden at høre vores meninger, holdninger og muligvis forslag til konstruktive løsninger.

Ville det ikke være på tide at vende det hele på hovedet og kigge på tingene nedefra og op?!

Bankende hjerter

Vi er rigtig mange med store, bankende hjerter på plejehjemmene, der elsker vores job og knokler hver eneste dag for at give vores dejlige, gamle mennesker den pleje, omsorg, respekt, værdighed og livskvalitet, de fortjener!

Det vil være så dejligt, hvis der er nogen, der vil høre, hvad vi har på hjerte! 

Slutteligt vil jeg sige, at jeg arbejder på et fantastisk plejehjem med nogen yderst kompetente kolleger og en meget engageret leder, der kerer sig om både borgere og medarbejdere.

Vi er ikke perfekte (perfekt er et stort ord). Vi har vores små udfordringer, men det er småting og borgernes sikkerhed er aldrig i fare.

Mit brev er absolut ikke udtryk for utilfredshed med min arbejdsplads - tværtimod. Jeg er utrolig stolt af at kunne sige, at jeg arbejder på Sønderskovhus!

Jeg har skrevet dette brev på eget initiativ, og det er udelukkende udtryk for egne holdninger og meninger, men jeg tvivler på, at jeg står alene!

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR