Arbejdsmiljøprisen: Redskab fra psykiatrien har forebygget vold og trusler på sygehus

20200218_Anette_Brink___M14_0005
Oversygeplejerske Anette Brink. Foto: Sygehus Sønderjylland, Bjørn Sørensen
Afdeling på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg har forebygget vold og trusler fra patienterne med et redskab fra psykiatrien. Efter et strakspåbud er arbejdsmiljøet nu blevet bedre, og derfor har afdelingen vundet arbejdsmiljøprisen for psykisk arbejdsmiljø.

Artiklen blev udgivet første gang 2. marts 2020. Den genudgives i anledning af dagen for offentliggørelsen af vinderne.

- Det, vi ikke vil finde os i, når vi handler i Netto, skal vi heller ikke finde os i på jobbet.

Det mantra har de ansatte på Sygehus Sønderjyllands afsnit for diabetes,  hormon- og nyresygdomme i Sønderborg arbejdet med, siden de i oktober 2018 fik et strakspåbud fra Arbejdstilsynet om vold og trusler fra patienter.

Det kom som en overraskelse for de ansatte, at deres arbejdsmiljø var præget af vold og trusler i arbejdet.

Patienterne er ældre og syge og har som udgangspunkt ingen psykiatriske diagnoser. De ansatte så det derfor ikke som vold, når forvirrede ældre slog ud efter dem, når de foretog blodprøver. 

Siden har afdelingen taget handsken op. Med hjælp fra risikovurderingssystemet BVC - Brøset Violence Checklist - er de begyndt at risikovurdere alle indlagte patienter.

- Det kom som en overraskelse for os, at Arbejdstilsynet defininerede det som vold, når en patient slog ud efter os. Mange medarbejdere havde den holdning, at udadreagerende patienter hørte med til arbejdet. Men det gør det ikke, og vi skal forsøge at forebygge det, siger oversygeplejerske Anette Brink.

BVC-systemet har været en så stor succes, at afdelingen nu har vundet Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien 'psykisk arbejdsmiljø'. Arbejdsmiljøprisen regnes som en af de mest prestigefyldte arbejdsmiljøpriser herhjemme, og den uddeles af Arbejdsmiljørådet, der primært består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

- Jeg er rigtig stolt over, at vi har vundet den nationale arbejdsmiljøpris. Det er et rigtigt flot skulderklap at få, siger Anette Brink.

Patienterne får farvekoder

BVC er et risikovurderingssystem hentet fra psykiatrien. Det går ud på at risikovurdere patienterne ud fra, hvor voldelige de er. Hver patient får én gang i døgnet en farve, som viser, hvor farlige de er for medarbejderne.

Hvis patienten scorer den blå farve, er der ingen risiko for vold, men ved højere niveauer - grøn, gul og rød - vil sygeplejerskerne på forhånd kunne vide, om de skal have en læge til at tilse patienten eller gå ind til patienten i hold.

- Vi har en elektronisk oversigtstavle, hvor vi har farvekoderne sat på ud for hver patient. Når der kommer en bioanalytiker ind på afdelingen og skal tage blodprøve, kan de gå ind og se på tavlen, hvordan patientens adfærd er. Ud fra den viden, kan de få kolleger med ind på stuen og tilse patienten, fortæller Anette Brink.

BVC har et scoresystem, der indikerer, hvilken farve en patient skal have ud fra patientens symptomer og adfærd.


Sygehusansatte kigger på den elektroniske tavle med patienternes farvekoder. Foto: Sygehus Sønderjylland

Forvirrede over miljøskift

Den medicinske afdeling har ældre medicinske patienter, der let kan blive forvirrede under indlæggelsen. Når en patient slår ud efter en sygeplejerske, er det ikke nødvendigvis en overlagt handling, mener Anette Brink.

- Når plejehjemsbeboere bliver indlagt, kan de blive så forvirrede over miljøskiftet, at de kan blive udadreagerende. Men det kan også være på grund af noget medicin, de får, eller fordi de har en infektion. Urinvejsinfektioner kan gøre ældre mennesker meget forvirrede, slår oversygeplejersken fast.

Ifølge Anette Brink er arbejdsmiljøet på afdelingen blevet langt mere trygt efter indførelsen af BVC.

- Det giver en tryghed for medarbejderne. Da vi fik strakspåbuddet, havde vi en gravid kollega, og vi kunne ikke garantere, at hun ikke risikerede at blive slået i maven. Nu ved de ansatte, hvad der skal ske, når en patient er udadreagerende, forklarer hun.

Brøset Violence Checklist (BVC)

 • Brøset Violence Checklist er i udgangspunktet et redskab til at forudsige voldelig adfærd blandt psykiatriske patienter. M14-afdelingen på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg har som den første somatiske afdeling implementeret systemet.
 • BVC stammer fra et studie fra Regional Sikkerhetsavdeling Brøset i Trondheim i 1994. Studiet så nærmere på den voldelige og aggressive adfærd, psykiatriske patienter udviste.
 • BVC udføres ved hjælp af et observationsskema, hvor sygehusansatte og andre klinikere afkrydser observeret adfærd hos patienterne. Forvirring, irritabel adfærd, støjende adfærd, verbale og fysiske trusler, spark og slag bliver noteret i observationsskemaet. 

Nedbragt sygefravær

Interessen for afdelingens tiltag har inspireret politikerne i Region Syddanmark, og arbejdsmiljøkonsulenter har på et møde i regionens forretningsudvalg holdt et oplæg om det anerkendte risikovurderingssystem.

Ifølge Arbejdsmiljørådets formand, Cristina Lage, der sidder med i prisens dommerkomité, har indsatsen på den sønderjyske sygehusafdeling forebygget vold og trusler effektivt og har samtidig nedbragt sygefraværet.

- Trusler om fysisk og psykisk vold er nemlig et arbejdsmiljøproblem, som skal tages meget alvorligt. Ved bl.a. at risikovurdere alle patienter har man kunnet forebygge vold og trusler mere effektivt. Samtidig har den målrettede indsats medført færre arbejdsulykker og en nedgang i sygefraværet på afdelingen. Det er rigtig flot, siger hun.

Sygehus Sønderjylland har ikke fået ekstra midler fra Region Syddanmark til at indføre BVC-systemet. Pengene er fundet internt, oplyser Anette Brink.

Arbejdsmiljøprisen 2020

 • Arbejdsmiljøprisen 2020 uddeles af Arbejdsmiljørådet bestående af arbejdsmarkedets parter. 
 • Der er i alt 12 nominerede i kategorierne Psykisk Arbejdsmiljø, Arbejdsulykker, Muskel- skeletbesvær og Unge og nyansattes arbejdsmiljø.

  Nomierede i kategorien Psykisk Arbejdsmiljø:
 • Borgerservice, Aarhus Kommune
 • Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, afsnit for diabetes, hormon- og nyresygdomme (M14)
 • Randers Arrest, Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland

  Nominerede i kategorien Arbejdsulykker:
 • Lindpro A/S
 • MT Højgaard A/S
 • Sanistål A/S

  Nominerede i kategorien Muskel- skeletbesvær:
 • CG Jensen A/S
 • Frederiksberg Gartner- og Vejservice
 • Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

  Nominerede i kategorien Unge og nyansattes arbejdsmiljø:
 • Bornholms Hospital
 • Einar Kornerup A/S
 • Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Sønderjylland

GDPR