Arbejdstilsynet skærer igennem: Nemlig.com er arbejdsgiver for chauffører

20160226-163109-3-1920x1045we
Nemlig.com har tidligere frasagt sig ansvaret for chaufførernes dårlige arbejdsforhold. Det gør de med den begrundelse, at chaufførerne er ansat af selvstændige vognmænd. Men det er ikke en undskyldning, lyder det fra flere eksperter. (Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Det omstridte internetsupermarked Nemlig.com skal have styr på chaufførernes arbejdsmiljø og sikkerhed. De kan ikke tørre ansvaret af på deres underleverandører, har Arbejdstilsynet afgjort.

Når en chauffør kommer ud for en arbejdsskade og falder, kører galt eller får smadret ryggen, er det Nemlig.coms ansvar. Også selvom chaufføren ikke er direkte ansat af online-supermarkedet, men via selvstændige vognmænd.

Det har Arbejdstilsynet afgjort i en sag om en arbejdsulykke, skriver Fagbladet 3F.

LÆS OGSÅ: Unikt indblik i midt- og vestjyske kommuners sygefravær og arbejdsmiljødokumenter

- Nemlig.com anses som arbejdsgiver for chauffører, der leverer varer til Nemlig.coms kunder, da Nemlig.com planlægger, tilrettelægger, instruerer og fører tilsyn med chaufførernes arbejde, skriver Arbejdstilsynet i sin afgørelse fra 4. juli 2019.

Med andre ord: Nemlig.com har ansvar som arbejdsgiver over for chaufførerne. For i realiteten minder forholdet mellem Nemlig.com og deres chauffører rigtigt meget om forholdet mellem en chef og en helt almindelig lønmodtager.

Ifølge Karen-Margrethe Schebye, advokat i SJ Law og ekspert i ansættelsesret, er Arbejdstilsynets afgørelse tydelig.

- De lægger vægt på kriterier, man normalt bruger til at måle og veje, om folk skal betragtes som ansatte eller ej – og når frem til den konklusion, at Nemlig.com har et ansvar som arbejdsgiver, når man anskuer de faktiske forhold, siger Karen-Margrethe Schebye.

Nemlig.com har tidligere frasagt sig ansvaret for chaufførernes dårlige arbejdsforhold. Det gør de med den begrundelse, at chaufførerne er ansat af selvstændige vognmænd. Men det er ikke en undskyldning, lyder det fra flere eksperter.

- Når en vognmand ikke er den reelle arbejdsgiver, er det en omgåelse af ansættelsesretten at påstå dette, fordi Nemlig.com derved skubber ansvaret fra sig. Meget tyder på, at hverken vognmændene eller deres chauffører er andet end ansatte. Og her spiller det ingen rolle, om der er tale om et enkeltmandsfirma eller en vognmand, der har ansat chauffører, siger Karen-Margrethe Schebye.

Den vurdering er Christian Højer Schjøler, lektor på Juridisk Institut på SDU og forsker i arbejdsret, enig i. Ifølge ham afhænger arbejdsgiverforholdet ikke af, om der er et mellemled, men af mellemleddets funktion.

- Hvis vognmanden har selvstændige beføjelser over chaufføren, så er chaufføren ansat af ham. Men hvis vognmanden kan sidestilles med en ansat mellemleder, som er bundet af instrukser fra Nemlig.com, og hvis Nemlig.com giver instrukser direkte til chaufførerne, så tyder meget på, at Nemlig.com er arbejdsgiver, forklarer han og slår fast:

- Arbejdstilsynets vurdering understøtter billedet af, at der er tale om et lønmodtagerforhold.

Men Christian Højer Schjøler understreger, at Arbejdstilsynet godt kan tildele Nemlig.com arbejdsgiveransvar i den enkelte sag, uden der er tale om et lønmodtagerforhold.

- En enkelt afgørelse fra Arbejdstilsynet ændrer ikke alt, men det bør give stof til eftertanke hos virksomheden. Arbejdstilsynets vurdering sår nemlig tvivl om deres forretningsmodel.

Arbejdstilsynets afgørelse binder ikke andre myndigheder som Skat eller Konkurrencestyrelsen til at komme med samme afgørelse. Men ifølge Christian Højer Schjøler vil myndighederne kigge hinanden over skuldrene, hvis der skulle komme lignende sager.

Ifølge Karen-Margrethe Schebye har Arbejdstilsynets afgørelse først og fremmest betydning i forhold til sager om arbejdsskader. Det kræver en tur i retten, hvis afgørelsen skal føre til, at Nemlig.com ikke længere må få bragt varer ud af såkaldt falske selvstændige:

- Skal Nemlig.com blive forpligtet til selv at ansætte deres chauffører og eventuelt betale erstatninger, kræver det, at man kan finde en chauffør, som vil stille op i en civilretslig prøvesag. Eller at 3F går til Arbejdsretten og siger, at Nemlig.com tilsidesætter overenskomsten på området, siger Karen-Margrethe Schebye.

Over for Fagbladet 3F fastholder Nemlig.com, at firmaet selv ikke vil – eller skal – hænge på ansvaret for, at deres chauffører ikke kommer på skade på jobbet:

- Det er alene den enkelte transportvirksomhed, der har ansvaret for at instruere chaufføren om, hvorledes han skal udføre arbejdet som chauffør forsvarligt. Hvis der opstår problemer af arbejdsmiljømæssig karakter, retter chaufføren ikke henvendelse til Nemlig.com, men derimod til den transportvirksomhed, hvor chaufføren er ansat. Derfor var og er vi fortsat uenige i Arbejdstilsynets afgørelse, lyder det i et svar fra Nemlig.coms kommunikationsbureau, Pressconnect.

Nemlig.com valgte alligevel at acceptere Arbejdstilsynets afgørelse, selvom de ikke er enig i den. Det begrunder virksomheden med, at de vil undgå “omkostninger til en lang retssag”. Firmaet oplyser også, at AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, red.) i 2020 afgjorde, at vognmanden er sikringspligtig arbejdsgiver i denne sag.

GDPR