Arne-aftale: Penge til sygefraværsindsatser og ny banebrydende forsknings-enhed

20201010-061924-L-1920x1058we
Da aftalen om tidlig pension var i hus natten til lørdag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
I et hjørne af den nye Arne-aftale om ret til tidlig pension er der fundet midler til at forbedre arbejdsmiljøet og bekæmpe sygefraværet. Derudover etableres der en ny enhed under NFA, der skal forske i de økonomiske effekter af arbejdsmiljøindsatser.

Natten til lørdag landede en aftale for tidlig pension – den såkaldte Arne-pension - for nedslidte danskere med mange arbejdsår på bagen.

Aftalen indeholder også tiltag, der skal forbedre arbejdsmiljøet og sygefraværet i nedslidningstruede brancher.

Konkret bliver der afsat en pulje på 100 millioner kroner i 2023, som offentlige og private virksomheder kan søge for at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Derudover bliver en pulje til at forebygge nedslidning og sygefravær i den offentlige sektor videreført, som ellers står til at udløbe ved udgangen af året.

Konkret afsættes der en ramme på 30 millioner kroner årligt fra 2022 til 2024 til initiativer mod nedslidning og sygefravær på såkaldte risikoarbejdspladser i den offentlige sektor.

Det kan dreje sig om initiativer på ældreområdet eller sygehusområdet, hvor fraværsprocenten notorisk er høj. Fokus her er på psykiske belastninger i arbejdet.

Ny arbejdsmiljø-økonomisk enhed

Som noget helt nyt er der også fundet penge til at etablere en enhed under Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der skal forske i de økonomiske effekter ved at investere i arbejdsmiljøet.

Der er afsat en fireårig bevilling på samlet 24 millioner kroner frem til 2025 til at opbygge en arbejdsmiljø-økonomisk forskningsenhed i NFA.

- I dag er området ikke belyst i tilstrækkelig grad i danske sammenhænge. Der vurderes derfor at være behov for at etablere et nyt og bæredygtigt forskningsmiljø. Formålet er at producere forskning, der tilvejebringer et evidensbaseret beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer i arbejdsmiljøindsatser på ovennævnte niveauer.

- Det overordnede formål med udvikling af et nyt forskningsområde i arbejdsmiljø-økonomi hos NFA er at belyse de samfunds-, branche-og virksomhedsøkonomiske konsekvenser af arbejdsmiljøindsatser på henholdsvis policy, branche-og virksomhedsniveau, står der i aftaleteksten.

Bestyrelsesformand i NFA, Stine Vrang Elias, er glad for etableringen af den nye enhed.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, er ligeledes begejstret.

GDPR