Håndværkere udsat for asbest: Brugte hverken beskyttelsesdragt eller åndedrætsværn

kingokarlsen1
Håndværkerne arbejdede i asbeststøv uden værnemidler. På billedet ses knækkede eternitskifferplader.
Et af Danmarks førerende nedrivningsfirmaer begik alvorlige fejl, da håndværkere arbejdede i asbeststøv uden personlige værnemidler i et boligkvarter. Direktør lægger sig fladt ned og garanterer, at der bliver rettet op på forholdene.
GDPR