Nye tal: Flere er bekymrede for asbest på jobbet

asbestklager
Antallet af klager til Arbejdstilsynet over bekymringer om asbest-fare på byggepladser er voksende, viser ny redegørelse (genrefoto). Foto: Privatfoto
Antallet af klager til Arbejdstilsynet over bekymringer om asbest-fare på byggepladser er voksende, viser ny redegørelse.

Forkert håndtering af asbestmaterialer udgør fortsat et stort arbejdsmiljøproblem på landets byggepladser.

Faktisk er asbest et voksende problem, hvis man måler på antallet af klager, Arbejdstilsynet modtager.

Det fremgår af en ny redegørelse fra Arbejdstilsynet, som fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) netop har forelagt Folketingets beskæftigelsesudvalg.

LÆS OGSÅ: Byggeleder fyret og politianmeldt: - Han har løjet, forfalsket og udsat os for livsfare

Fra 2016 til 2020 har Arbejdstilsynet modtaget mellem 300 og 400 klager fra medarbejdere, som ifølge tilsynets vurdering kan handle om asbest. 70 procent af disse klager førte til tilsyn. 

”Tallene indikerer en stigning i antallet af klager over årene. I samme periode modtog Arbejdstilsynet i gennemsnit ca. 6.750 klager over arbejdsmiljøet om året, og ca. 44 pct. førte til tilsyn. Arbejdstilsynet prioriterer således klager om asbestarbejde højere end andre klager”, oplyser tilsynet i redegørelsen.

Spørger man Peter Hasle, professor og arbejdsmiljøforsker ved Syddansk Universitet, har Arbejdstilsynet godt styr på kontrollen med asbest.

- Jeg synes, det ser meget fornuftigt ud. Arbejdstilsynet prioriterer asbest og gennemfører meget nøje en vurdering af behovet for tilsyn, fortæller Peter Hasle til A4 Arbejdsmiljø.

Forbund: Hvorfor reagerer man ikke på alle klager?

I Blik- og Rørarbejderforbundet, der længe har haft fokus på asbest i arbejdsmiljøet, mener man, at der er plads til forbedringer.

- I min optik burde alle klager om asbest føre til tilsyn, for det handler – potentielt set – om liv eller død. Når man som vi i Blik- og Rørarbejderforbundet jævnligt møder kolleger, som har fået konstateret lungehindekræft eller andre kræftformer på grund af asbest, så er det svært at forstå, hvorfor det ikke er alle klager, der følges op på, siger formand Henrik W. Petersen.

- Hvis det er et spørgsmål om, at der ikke er tid eller ressourcer nok i Arbejdstilsynet til at forfølge alle klager, er det da noget, politikerne på Christiansborg må finde en løsning på, siger han.  

Baggrund for redegørelsen
 • Asbestarbejdsgruppen, der blev nedsat af daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i 2018, anbefalede, at Arbejdstilsynet skulle udarbejde en redegørelse om tilsynets håndtering af og erfaringer med asbestområdet. Herunder en vurdering af omfanget af anmeldelser, klager og afgørelser i årene 2016 og 2017.
 • Arbejdstilsynet har nu opdateret tilsynsredegørelsen fra 2019. Den kvalitative vurdering af omfanget af anmeldelser, klager og afgørelser er udvidet til at dække årene 2016-2020.

Kilde: Arbejdstilsynet

Blot to afgørelser

Redegørelsen viser også, at 16 procent af alle lovpligtige anmeldelser om asbest-arbejde i 2020 førte til tilsynsbesøg af Arbejdstilsynet.

Således modtog Arbejdstilsynet sidste år 1.200 anmeldelser fra virksomheder, der skulle i gang med et arbejde, hvor man kom i berøring med asbestholdigt materiale.

LÆS OGSÅ: Håndværkere indtog Christiansborg for at afkræve ministeren svar om asbest

Arbejde med det farlige stof, der kan give lungehindekræft og andre lungesygdomme, skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes.

Ud af de 1.200 anmeldelser førte 131 af dem til tilsynsbesøg, hvoraf der på blot 2 af besøgene blev afgivet afgørelser om asbest. I 67 tilfælde kørte Arbejdstilsynet forgæves.

Forsker: Tilsynet har styr på kontrollen

Tallene peger på, at langt de fleste virksomheder har godt styr på medarbejdernes sikkerhed, vurderer Peter Hasle.

- Det tyder på, at de fleste anmeldere har rimeligt styr på tingene, siden tilsyn kun fører til få reaktioner, konstaterer arbejdsmiljøforskeren.

Endelig viser redegørelsen, at Arbejdstilsynet i årene 2016-2020 har udstedt cirka 800 påbud og andre afgørelser om asbest. I gennemsnit pr. år i perioden drejer det sig om 140-190 afgørelser.

Knap halvdelen af dem handler om firmaer, der ikke har sikret arbejdspladsen godt nok i forhold til asbeststøv. Blot små asbestfibre i luften kan på sigt føre til sygdom, kræft og i værste fald død. 

Asbest-redegørelsen er lavet på foranledning af asbestarbejdsgruppen, som tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) nedsatte i 2018.

Den udkom første gang i 2019, og den er nu blevet opdateret med tilsynsdata fra 2020.

800 lovbrud på fem år

Fra 2016 til 2020 har Arbejdstilsynet afgivet omkring 800 afgørelser om asbest. Tallene er fundet i tilsynets dataoversigt over afgørelser, der er hjemlet i asbestbekendtgørelsen i førnævnte periode.

 • Ca. 350 afgørelser om i videst muligt omfang at sikre, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer.
 • Ca. 70 afgørelser om adgang til omklædningsrum.
 • Ca. 60 afgørelser om anvendelse af personlige værnemidler.
 • Ca. 60 afgørelser om anvendelse af støvsvage arbejdsmetoder og forbud mod
  højtryksspuling.
 • Ca. 50 afgørelser om adskillelse af arbejdsområder, afskærmning af arbejdsstedet og opsætning af advarselsskilte.
 • Ca. 50 afgørelser om anmeldelse af asbestarbejde.
 • Ca. 50 afgørelser om opbevaring af asbestaffald.
 • Ca. 100 afgørelser om andre forhold.

Kilde: Arbejdstilsynet

GDPR